Helsevesen

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?Det er mulig å utviske sosiale helseforskjeller i løpet av en generasjon. Men hvilken rolle skal helsetjenesten og helsefagarbeidere ha i dette arbeidet? Og hvordan kan helsefaglige utdanninger forberede oss mot de sosiale helseutfordringene vi står overfor? Dette spør medisinerstudentene Johanne Helene Iversen og Unni Gopinathan i en kronikk i siste nummer av Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Les kronikken

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode