Internasjonal politikk

Krigshovedkvarteret "et sted på Østlandet"

Regjerings krigshovedkvarter I 1984 hadde vi i avisa Ikkevold en helsides artikkel med den litt tabloide overskriften "Willoch-regjeringens topphemmelige atombunker. Landets ledere sikres mens folket brennes opp!". Og artikkelen ble innledet slik: "I et topphemmelig fjellanlegg i det sentrale Østlandsområdet har landets ledende politikere og militære bygd et atombombesikret anlegg å flykte til når krigen bryter ut. Her vil de via fjernskrivere, telefoner og et NRK-studio ta imot og sende meldinger fra NATO-ledelsen og regjeringen til det norske folk. Mens de overlater bombenes inferno til landets innbyggere, vil de sitte trygt forvart i fjellet og "forsvare" den kommende norske radioaktive steinørken. Hele anlegget og tankegangen er et ledd i forberedelsen til krig. I den kommende krigen er NATO beredt til å slippe den første atombomben."

I detalj beskriv vi anleggets funksjon, øvelsesmønster og innredning. Vi valgte ikke å offentliggjøre anleggets eksakte geografiske plassering, men opplyste hva som er anleggets offisielle navn. Anleggets offisielle navn ble også offentliggjort av Lundkommisjonen i 1996.

NRK Dagsrevyen hadde i går kveld en omfattende reportasje  hvor de offentliggjør bilder og film av anleggets inngangsparti i kombinasjon med opplysning om at anlegget adresse er søkbar (om man vet dets offisielle navn) på internett. De avslutter med: "NRK har av sikkerhetshensyn valgt å ikke omtale anlegget med sitt offisielle navn i artikkelen." Ut fra at anleggets offisielle navn fra før av er offentlig kjent har imidlertid NRK i praksis, i motsetning til Ikkevold, offentliggjort krigshovedkvarterets eksakte beliggenhet.

Jeg synes det er uproblematisk. Men for NRK Dagsrevyens seere hadde det vært vel så interessant om statskanalen hadde bidratt til en debatt om hvilken militærpolitisk tenkning som ligger bak å etablere slike anlegg, - slik vi prøvde med artikkelen i 1984.


Og da vi i 1987 igjen skulle skrive om anlegget skjedde dette:


STATSMINISTERENS KONTOR GREP INN MOT IKKEVOLD  NTBtekst  -  26.05.1987  - 

Seksjon: inn - Kategori: Kultur og underholdning, Politikk - Emne: Forsvaret - Klasse: Media, Bedrifter, Militæret

Oslo (NTB):

Med varsel om strafferettslig forfølgelse har departementsråd Dag Berggrav ved statsministerens kontor fått avisa Ikkevold til å ta ut en gradert stedsopplysning fra en artikkel i avisas juni-nummer. Mot slutten av en lengre oversiktsartikkel over den sivile beredskap beskriver Ikkevold krigshovedkvarteret for Regjeringen og Stortingets ledelse, det såkalte Sentralanlegget, som er meget velutstyrt og avansert. Ikkevold ga i sin opprinnelige versjon en omtrentlig stedsplassering av anlegget, som etter redaksjonens mening lå innenfor grensen for hva som kan skrives uten å skade hensynet til rikets sikkerhet. Artikkelen ble forelagt statsministerens kontor og Sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando.

Ubotelig skade

Departementsråd Dag Berggrav, som er ansvarlig for at Regjeringen kan fungere i krig og leder Koordineringsrådet for sivil beredskap, svarte Ikkevold med en kategorisk advarsel mot å stedfeste krigshovedkvarteret.

- Stedsplassering av krigshovedkvarter er gradert Hemmelig. Det må ikke gis eller kunngjøres opplysninger som kan stedfeste beliggenheten av et slikt anlegg. Det vil i en gitt situasjon kunne være til ubotelig skade at sted er kjent eller stedfestet. Den tekst som foreligger vil kunne føre til strafferettslige reaksjoner, skrev Berggrav til redaksjonen i Ikkevold.

Med henvisning til blant annet et leserbrev i Dagbladet og statens egen stillingsannonsering for krigshovedkvarteret sendte Ikkevold et nytt brev til statsministerens kontor, der redaksjonen hevdet at en stedsangivelse på Ikkevolds presisjonsnivå eller høyere er gjort flere ganger før.
Departementsråd Berggrav fastholdt imidlertid sin advarsel mot å trykke opplysningen.


Østlandet

Ikkevold gikk i trykken mandag. I artikkelen om den sivile beredskap står det nå at krigshovedkvarteret ligger "et sted på Østlandet", og en redaksjonell beklagelse over at enkelte opplysninger som redaksjonen ønsket å gi måtte strykes.

- Det er gledelig at Ikkevold rettet seg etter vår påpekning av at avisa var i ferd med å trykke graderte opplysninger. Hvis ikke måtte man hatt grunn til å stille spørsmålstegn ved deres motiver, sier Dag Berggrav til NTB. Han har underrettet Forsvarssjefen om Ikkevolds henvendelse og sitt svar.


Ikke hemmelig

Redaksjonsmedlem Ivar Johansen i Ikkevold, som har skrevet artikkelen om den sivile beredskap, sier til NTB at Berggravs begrunnelse er urimelig og ulogisk, og i praksis betyr et sitatforbud.

- Man kan ikke late som om en opplysning er hemmelig når den vitterlig har vært trykt i en av landets største aviser, sier Johansen.
Dag Berggrav avviser dette, og sier at det er stor forskjell på en påstand i et leserbrev og en bekreftelse gjennom et større avisoppslag.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode