Internasjonal politikk

Ytringsfrihet for forsvarsansatte

Ytringsfrihet for forsvarsansatteOmbudsmannsnemnda for Forsvaret har nå lagt fram sin innberetning overfor Stortinget. Dokumentet er omfattende, og bl.a. uttaler vi oss om ansattes ytringsfrihet:

"Ombudsmannsnemnda legger til grunn at en arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. Som utgangs punkt gjelder ytringsfriheten også forhold som hører inn under arbeidsområdet og som berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig ansatte har et vidt spillerom for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om forhold på eget arbeids område og på egen arbeidsplass."

"Ansatte har med andre ord stor adgang til å ytre seg. Men om adgangen kan synes klar, betyr ikke det at forsvarsansatte tør bruke sin ytringsfrihet, verken internt eller delta i det offentlige rom. Det kan skyldes engstelse for karrierestopp og/eller for såkalt ”usynlig straff”, hvor arbeidstager over tid mener seg ”satt på sidelinjen”. Det hevdes også at økningen av profesjonelle informasjons og kommunikasjonsrådgivere som bindeledd med allmennheten,gjør at den med faglig innsikt og ytring ofte kommer i bakgrunnen.Ytring skal også kunne omfatte kritikk, uten fare for sanksjon. Hvis uttalelsen er rimelig, selv om det er kritikk,må etter nemndas mening ledelsen tåle kritikken. Det finnes eksempler hvor kritisk ytring basert på faglig ekspertise har ført til sanksjonering. Det er nemndas syn at sanksjonering av kritikk eller av kontroversielle, men rimelige uttalelser, gir unødig begrensning av ytringsfriheten,og bør ikke forekomme."

Les hele dokumentet her

Kommentarer   

0 #1 Haakon 27-04-2010 13:37
Vel - som så ofte ellers må noen gå forran og evt prøve reaksjonene som kommer for retten for å få endret praksisen.
Slikt ser vi overalt.
Jeg mener ta dette burde vært gjort i notat saken som Jens holdt hemlig rundt redningen av DnbNor.
Noen burde ha prøvd det for retten.

Jeg skjønner at dere i SV er kritiske til militære og angriper enhver sak både saklig og usaklig.
Her bruker du yttringsfrihet som brekkstang.
Er det egentlig yttringsfrihet du er opptatt av, eller er det kritikk av forsvaret ?

Jeg mener - om det er yttringsfrihet ville jeg tatt en titt på NORAD og yttringsfrihete n til de som jobber med uhjelpen vår.
Der står det LANGT dårligere til.
0 #2 Ivar J 28-04-2010 01:07
Haakon: Tja, nå har jeg i VELDIG mange sammenhenger argumentert for at offiserskorpset (mange fornuftige folk der, men ikke først og fremst mine meningsfeller) skal delta i den alminnelige offentlige forsvarsdebatt. De kan tilføre forsvarsdebatte n viktig faktakunnskap.

Jeg skjønner ikke hva du mener med å bruke "ytringsfrihet som brekkstang". Jeg sloss også for forsvarssjefen rett til å ytre seg, også der han er uenig med forsvarsministe ren. Ganske enkelt fordi jeg vil ha en levende forsvarsdebatt.

En oberst skriver til meg i dag: "Det er viktig å bli minnet om ytringsfriheten med jevne mellomrom, og det er riktig som nemnda sier at "...om adgangen kan synes klar, betyr ikke det at forsvarsansatte tør bruke sin ytringsfrihet.. ."

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode