Slutt på norsk våpeneksport til diktaturer?

Slutt på norsk våpeneksport til diktaturer?Da Stortinget tirsdag denne uka diskuterte regjeringens melding om eksport av norsk forsvarsmateriell ble utenriks- og forsvarskomiteens innstilling enstemming bifalt. Der sto det bl.a.: "Komiteen ber regjeringen inkludere en vurdering i neste års melding om eksport av forsvarsmateriell, av om risikovurderingene er robuste nok og om praksis er streng nok når det gjelder eksport til autoritære regimer, regimer som per definisjon kan bli ustabile og der det foreligger fare for at utstyret kan benyttes til intern undertrykking eller menneskerettighetsbrudd."

- Totalt uforståelig, mente norske organisasjoner etter at innstillingen ble lagt fram for noen uker siden og det ble klart at komiteen ikke ville kritisere Norges eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer.

KrF, Venstre og SV ble stående alene om å kritisere salget av militærutstyr til undertrykkende arabiske regimer.

Les mer her

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)