Internasjonal politikk

Slutt på norsk våpeneksport til diktaturer?

Slutt på norsk våpeneksport til diktaturer?Da Stortinget tirsdag denne uka diskuterte regjeringens melding om eksport av norsk forsvarsmateriell ble utenriks- og forsvarskomiteens innstilling enstemming bifalt. Der sto det bl.a.: "Komiteen ber regjeringen inkludere en vurdering i neste års melding om eksport av forsvarsmateriell, av om risikovurderingene er robuste nok og om praksis er streng nok når det gjelder eksport til autoritære regimer, regimer som per definisjon kan bli ustabile og der det foreligger fare for at utstyret kan benyttes til intern undertrykking eller menneskerettighetsbrudd."

- Totalt uforståelig, mente norske organisasjoner etter at innstillingen ble lagt fram for noen uker siden og det ble klart at komiteen ikke ville kritisere Norges eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer.

KrF, Venstre og SV ble stående alene om å kritisere salget av militærutstyr til undertrykkende arabiske regimer.

Les mer her

Kommentarer   

0 #1 Guilherme F.da Silva 03-12-2011 16:27
yepp ! slutt med våpenproduksjon PUNKUMT !!! basta!!!!nok er nok !!!! SLUTT med KRIG !!!
0 #2 humanrightsdefender 03-12-2011 20:01
Norge er et land som støttet Tyrkia hele tiden både militært og politisk.norge er et land som selger våpen til aller verste regimer.I bunn og grunn gir Norge blaffen om andre menneskers rettigheter så lenge det ikke lønner seg.
0 #3 Ingar Holst 04-12-2011 07:01
Jeg vil oppfordre SV til å slå ned på all norsk våpeneksport til regimer som krenker menneskerettigh etene. Saudi-Arabia, Libya og Egypt er tross alt smågutter i denne klassen. Norge eksporterer våpen for milliarder til det aller verste undertrykkende regimet i verden gjennom Kongsberg-Grupp en:

Februar 2008:
Kongsberg-Grupp en har mottatt en bestilling verdt ca. 172 millioner kroner fra US Army.

August 2009:
Kongsberg-Grupp en har mottatt en bestilling verdt 1,1 milliarder kroner fra US Army. Bestillingen er en del av den 8 milliarder kroner store rammeavtalen som gjelder Common Remotely Operated Weapon Stations (CROWS), og som ble inngått i august 2007.

September 2010:
Hydroid Inc., USA, et datterselskap i Kongsberg-Grupp en ASA, er tildelt en kontrakt for leveranse av autonome undervannsfarko ster, (AUV’er) inklusive support, til det amerikanske programmet ”Littoral Battlespace Sensing” (LBS). Kontrakten har en verdi på 52 millioner kroner, og inneholder fem opsjoner som kan bringe kontraktens totalverdi til 480 millioner kroner.

Oktober 2010:
Kongsberg-Grupp en har mottatt en ordre på våpenstyringssy stemer verdt 109 millioner kroner fra General Dynamics Land Systems i USA.

Juni 2011:
Kongsberg-Grupp en har mottatt en bestilling på våpenstyringssy stemer verdt 315 millioner kroner fra US Army.

Juni 2011:
Kongsberg-Grupp en kan dra i land en avtale på nærmere 20 milliarder kroner når US Army utlyser anbudsrunde på nye våpensystemer.

Disse våpnene brukes daglig av amerikanske okkupasjonssold ater verden over i massakre av sivile. Vil SV ta et initiativ for å få stoppet også denne eksporten?
0 #4 Horacio Fariñas 06-12-2011 00:12
Det finnes ikke verre diktatur enn verdens NATO-diktatur og Norge er en del av det. Derfor er utspillet en parodi.
0 #5 Kjell-Ivar By 06-12-2011 14:16
Slutt på norsk våpenproduksjon in the first place, tenker jeg vi sier.

Eller kanskje vi skulle utvide næringen til også å produsere, eksportere og markedsføre: bodybags, likkister, bandasjer, gravstøtter, ved og stormstikker for likbål, balsameringssal ver o.a. ??
0 #6 Trine Eklund 08-12-2011 18:21
Norsk dobbeltmoral er trist og gjør en sint og maktesløs. Vi
spiller Fredsnasjon med Nobels Fredspris og fredsmegler oppdrag i det ene øyeblikket og handler med våpen og deltar i kriger i neste.
Dessverre kjenner regjeringens grådighet på penger ingen grenser og derfor er vi blitt en krigsnasjon som èn av verdens største våpeneksportøre r pr. capita. Trist og flaut

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode