Internasjonal politikk

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsen

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsenFredskontoret var en radikal nyskapning i norsk fredsbevegelse – etablert og drevet gjennom 10 år av Lars Andreas Larssen og Sonja Lid i Stavanger/Oslo og med idealistisk fredsinnsats gjennom 17 lokale kontorer rundt i Norge.

Selv startet jeg, og var i mange år aktiv, i Fredskontoret i Fredrikstad.

23. november 2012 markeres 50-årsjubileet for oppstarten i Stavanger (og 40-år siden nedleggelsen) med tre arrangementer på Litteraturhuset i Oslo: Stort, kritisk og framtidsrettet fredsseminar ("Norge – en fredsnasjon?"), allsidig jubileumsmøte om kvelden og lanseringen av jubileumsskriftet (stort format, gjennomillustrert i farger, fagartikler og hilsener).

Du kan bli med på alt! Delta, støtte økonomisk og/eller medvirke til formidling! Men i første omgang søker vi etter personer som vil støtte utgivelsen av jubileumsskriftet ved å stå på gratulasjonslista (Tabula Gratulatoria) og dermed forplikte deg til å kjøpe boka (250 kr pluss ev. porto).

Praktiske opplysninger her

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode