Internasjonal politikk

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsen

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsenFredskontoret var en radikal nyskapning i norsk fredsbevegelse – etablert og drevet gjennom 10 år av Lars Andreas Larssen og Sonja Lid i Stavanger/Oslo og med idealistisk fredsinnsats gjennom 17 lokale kontorer rundt i Norge.

Selv startet jeg, og var i mange år aktiv, i Fredskontoret i Fredrikstad.

23. november 2012 markeres 50-årsjubileet for oppstarten i Stavanger (og 40-år siden nedleggelsen) med tre arrangementer på Litteraturhuset i Oslo: Stort, kritisk og framtidsrettet fredsseminar ("Norge – en fredsnasjon?"), allsidig jubileumsmøte om kvelden og lanseringen av jubileumsskriftet (stort format, gjennomillustrert i farger, fagartikler og hilsener).

Du kan bli med på alt! Delta, støtte økonomisk og/eller medvirke til formidling! Men i første omgang søker vi etter personer som vil støtte utgivelsen av jubileumsskriftet ved å stå på gratulasjonslista (Tabula Gratulatoria) og dermed forplikte deg til å kjøpe boka (250 kr pluss ev. porto).

Praktiske opplysninger her

Kommentarer   

0 #1 Astri Lindholm 21-05-2012 00:55
Selvfølgelig vil jeg gjerne støtte minnet om fredskontoret, og betaler gjerne 250 kr for det. Men jeg kunne ønsket meg en lenke, dette lir for tungvint å finne frem i. V
0 #2 Ivar J 21-05-2012 01:26
Lenken står jo nederst i bloggoppslaget.
0 #3 Nils Amund Raknerud 21-05-2012 03:25
Ble kjent med Lars Andreas og Sonja på Fredskontoret. Kan huske de fikk en sønn. Må ha vært veldig tidlig. Støtter med 250 = bestiller bok.
Takk igjen for alle fine utspill Ivar!
NA
0 #4 Sverre Røed-Larsen 26-06-2012 00:53
STOR takk til alle som vil gratulere FREDSKONTORET (og alle grasrotaktivist ene fra den gang) med 50-årsmarkering en 23.11.2012 i Litteraturhuset i Oslo! Da kommer jubileumsskrift et, jubileumsmøtet og fredsseminaret "Norge - en fredsnasjon?". Så langt blir det ei veldig mangfoldig, viktig og nyttig bok, men et gedigent underskuddsfore takende (boka har ikke mottatt ei krone i støtte hittil på alle søknadene!)Vi trenger 300 gratulanter!- Og takk til Ivar for en fin formidling!
0 #5 Anne-Sofie Nag og Håkon C. Pedsersen. e-post: cars-ped@online.no 29-08-2012 20:08
Jeg var med på å starteopp det første Amnesty-kontore t i Stavanger (og Rogaland) i 1966, og var da alerede, og sammen med min kone Anne-Sofie Nag, et tildel ktivt medlem av Fredskontoret omtrent fra oppstart i 1962. Jeg kom til å samarbeide med Lars Andreas Larsen i flere sammenhenger. Fredskontoret var jo som dette karismatiske ekteparet definerte det, et folkeakademi i en global og bredt definert fredsbevegelse, selv om kampen mot atomvåpnene var et hovedanliggende . Karakterisisk nok for Fredskontorets brede engasjement, hadde Sonja Lid en stort oppslått artikkel i Stavanger Aftenblad 20. desember 1963, på FNs Menneskerettigh etsdag,der hun introduserte Amnesty for første gang her i distriktet, og det i en meget detaljert og engasjert beskrivelse av hva bevegelsen dreide seg om. Artikkelen hadde overskriften: "Til kamp mot rettsforfølgels e", og kom til å få stor betydning for Amnestybevegels en i Rogaland, og ikke minst for min kone og meg selv. - Jeg skulle gjerne ha delt mine mange og tildels dramatiske opplevelser knyttet til Fredskontoret i den kalde krigens iskalde skygge, men gratulasjonsbok en er vel allerede ferdig redigert og kanskje ogå trykket, så det er antakelig for sent (?).
0 #6 Trine Eklund 25-10-2012 11:40
Kom på seminaret kl 9.00 - 1600 på Litteraturhuset 23 nov. "Er Norge en Fredsnasjon ?" 6 unge fagfolk har innledning om 6 aktuelle temaer. Diskusjon med politikere fra partienes ungdomsorg. Kulturelle innslag. Gratis inngang. kl 18-21 samme aften stor jubileums fest med kultur og kjente artister. Jubileumsboka "I strid for Fred" er spekket med illustrasjoner og kan kjøpes for kr 250,- på stedet og siden på Fredshuset i Møllergt. 12

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode