Miljø og kollektivtrafikk

Køprising gir bedre helse

Køprising gir bedre helseKøprising er et viktig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten og folks helse. Klima- og forurensningsdirektoratet mener det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.

Svevestøv og nitrogendioksid (NO2) er et helseproblem i en rekke norske byer. Flere byer har særlige problemer med å få ned nivåene av nitrogendioksid, noe vi blant annet så i Oslo og Bergen sist vinter.

– Det nødvendig å redusere trafikkomfanget og utslippene fra de mest forurensende kjøretøyene slik at befolkningen i norske byer får bedre luftkvalitet. Det er derfor positivt og nødvendig at veimyndighetene foreslår køprising. Dette er et av få virkemidler som kan redusere utslippene av nitrogendioksid og helseproblemer knyttet til dette, sier Ellen Hambro, direktør for Klima og forurensningsdirektoratet.

Les mer her

Kommentarer   

0 #1 Knut Bøe 26-10-2010 11:47
Prioritering av trafikantgruppe r er løsningen, dvs. TrafikkLogistik k;
se trafikklogistikk.com

Ikke køprising, det er et annenrangs virkemiddel som favoriserer de med tykk lommebok og dessuten løser ikke problemene for service, industri og handel.
0 #2 John Sandvik 27-10-2010 02:22
Køprising fungerer slik at de med lavest inntekt betaler mest.
Høres ut som et forslag fra en som ikke betaler sine egne reiser med bil.
Et slikt system vil også innføre enda et fordyrende mellomledd, over samme lest som de private bompengebaronene.
Det er med stor undring jeg ser at venstresiden ivrer sånn for at private skal snylte på det offentlige veinettet.
0 #3 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 28-10-2010 01:42
Diskusjonen om køprising forutsetter en avklaring av hva som er svake grupper. Det er klart forskjell i kjøpekraft på bilistene, men de virkelige svake gruppene i dagens Norge er dem som ikke har bil. Unge, eldre, fattige, svaksynte mennesker som er henvist til et dyrt og dårlig busstilbud og mye venting. De virkelig svake gruppene har alt å vinne på at flere mennesker kommer over i ikkebilistenes rekker. Sosial utjevning får ellers skje gjennom skattesystemet.
0 #4 Mekonnen Germiso 28-10-2010 15:47
Kan legge til at det vel også er slik at i byer er de fattige (som sjelden har bil) i snitt mer utsatt for støy og luftforurensing fra biltrafikken enn de med mye penger er. Bør med i betraktningen.

De med høyere inntekt kjører mest bil, og må derfor betale mest. Høres rettferdig ut for meg.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode