Køprising gir bedre helse

Køprising gir bedre helseKøprising er et viktig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten og folks helse. Klima- og forurensningsdirektoratet mener det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.

Svevestøv og nitrogendioksid (NO2) er et helseproblem i en rekke norske byer. Flere byer har særlige problemer med å få ned nivåene av nitrogendioksid, noe vi blant annet så i Oslo og Bergen sist vinter.

– Det nødvendig å redusere trafikkomfanget og utslippene fra de mest forurensende kjøretøyene slik at befolkningen i norske byer får bedre luftkvalitet. Det er derfor positivt og nødvendig at veimyndighetene foreslår køprising. Dette er et av få virkemidler som kan redusere utslippene av nitrogendioksid og helseproblemer knyttet til dette, sier Ellen Hambro, direktør for Klima og forurensningsdirektoratet.

Les mer her

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)