Miljø og kollektivtrafikk

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken


Nordstrand SVs synspunkter:

I Ekebergskråningen og Ekebergskrenten i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo planlegges oppført en skulptur-og kulturminnepark. Initiativet til parken er tatt av Christian Ringnes på vegne av C. Ludens Ringnes Stiftelse og utbyggingen støttes av Oslo kommunes byråd.  

Området er et regulert friområde i kommunalt eie. Planene har vært offentliggjort i lengre tid og planene har blitt både positivt og negativt mottatt fra beboere i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo. En organisert protest mot byggeplanene har allerede funnet sted. Et velorganisert demonstrasjonstog har vekket oppsikt og blitt omtalt i lokalavisen Nordstrands Blad.  

Det siste planforslaget legger opp til oppføring av opptil 80 kvinneskulpturer med en høyde på inntil 8 meter som skal spres ut i terrenget. I tillegg planlegges byggingen av en gondolbane som vil øke presset på området. Området besøkes i dag årlig av om lag 50-70.000 personer. De nye utbyggingsplanene, med utbygd gondolbane, viser til en økning til hele 600 000 besøkende per år. En slik økning vil legge massivt økt press på lokale trafikale forhold og lokal infrastruktur, og vil være til stor belastning for beboere i lokalmiljøet. I tillegg er ikke Nordstrand SV sikre på om utbyggingens konsekvenser for flora og fauna er godt nok utredet. Nordstrand SV behandlet saken på et utvidet styremøte den 24.mai. Et klart flertall stemte mot bygging av parken.  

Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Oslos byråd må ikke hastegjennomføre planene, men ta konsekvensen av de massive protestene som har kommet etter at de endelige planene ble lagt frem og dermed vente til etter kommunevalget for å la lokalbefolkningen og Oslos befolkning få en mulighet til å si sin mening om utbyggingen. 

Om byrådet allikevel skulle velge å tvinge gjennom denne saken forutsetter Nordstrand SV:


- at det gjøres dette på en måte som fører til minimal inngripen i den berørte naturen

- at det gjøres på en måte som gir minimal belastning for beboerne i de berørte områdene

- at områdets egenart bevares inntakt

- at Ekebergskråningens profil fremstår som uberørt

- at utbyggingen ikke er første trinn av en snikprivatisering av området

- at utbyggingen ikke kommer i konflikt med planene om å anlegge ny trikketrasè og sykkel/gangvei i Kongsveien

- at området forblir i kommunalt eie og under kommunal regulering


Følg meg på Twitter eller Facebook


Kommentarer   

0 #31 benjamin 10-06-2011 21:30
Jeg ser nødvendigheten av en regulering, men desverre er forslaget som det ligger et negativt kompromiss som tar størst hensyn til at rikingen blir tilfredsstilt. Igjen inntar Oslo-gjengen i SV en småborgerlig posisjon. Godt jobba likevel, Ivar! :-)
0 #32 Karima Solberg 10-06-2011 21:47
Hei
Synes forslaget er tullete. Med hensyn til turisme ønsker mange å oppleve norsk natur det er et trekkplaster i seg selv. Den umåtlige vakre utsikten slår holmenkollen. Skal man gjøre noe der er det kanskje lurt å sette opp flere benker og en drikkefontene med vann. Vi har skulpturparker fra før og trenger ikke flere. Den vakre floraen,hester på tur i skogen, smale stier, utsikten og fuglesangen er opplevelser folk søker. Oslo er unik som kan tilby både urbane opplevelser og frisk natur, dette må vi verdsette og ivareta. Raserer man skogen er den tapt.
0 #33 Marit Bache 10-06-2011 22:52
Svært oppsiktsvekkend e at SV foretar en slags avgjørelse i denne saken og går aktivt ut i Aftenposten før saken er behandlet i byutviklingskom iteen, hvor også SV har representanter. Og det når det til og med er så stor uenighet internt som her refereres. Byutviklingskom iteen har nå invitert alle som har levert inn høringsuttalels e i offentlig høring om saken til å bli med komiteen på befaring i Ekebergskogen nå i juni og fremme sine synspunkt og da særlig nye momenter i saken. At SV ikke venter med sin avgjørelse til de har møtt til denne befaringen, hørt alle innspill der og også diskutert saken med de andre medlemmene i byutviklingskom iteen er rett og slett utrolig. Jeg tror dette sterkt vil svekke tilliten til SV både som demokratisk organisasjon, men ikke minst som miljøparti. Grundighet på alle nivå, god tid til alle sakens sider, er det en slik viktig miljøsak fortjener. Det er vanskelig å forstå hvorfor det hastet med å flagge noe i denne saken offentlig. Min mening er at hver og en av våre folkevalgte nettopp er valgt av folket og derfor også først og fremst ansvarlig overfor dem, ikke overfor partiet. Derfor kan Ivar Johnsen og andre stemme mot denne premature avgjørelsen med god samvittighet om de ønsker det. Les mine to artikler i Dagsavisens Nye meninger: Matematikk i Ekebergskogen og Viktig miljøsak for hele Oslo.
0 #34 Terje Karlsen 11-06-2011 03:30
Det er stor uenighet innad i SV om denne saken tydeligvis. Og tom. Ivar Johansen har større lojalitet mot partiet fremfor det han selv mener er RETT -- og stemmer i mot egen overbevisning.

Dersom SV ønsker park -- hvorfor kan de ikke heller gjøre om en parkeringsplass ? Å gjøre skog om til park er bakstreversk, gammeldags. Det finnes så mange parkeringsplass er, så mye asfalt og betong i denne byen, men allikevel er det skogen som skal ned.

Og hvorfor går SV så tidlig så hardt ut FOR denne parken når det er såpass stor uenighet innad? Dette er nødt til å slå ut på meningsmålingen e - håper jeg! - slik at partiet snur.

Hvilke partier ønsker da å la Ekebergskogen leve? Er det kun Rødt og MDG vi kan stole på i denne saken ved høstens kommunevalg?
0 #35 Terje Karlsen 11-06-2011 03:34
Klosterenga! Hvorfor ikke plassere statuene på den halvbygde parken på Klosterenga?
Det vil nok ikke Ringnes like, fordi da genereres ikke omsetning på restaurant og gondolbane, men kan hende folka i Gamlebyen/Galge berg syntes det ville vært kjekt å få gjort ferdig parken på Klosterenga?
Dette er kun steinkast fra Munchmuseet, som såklart skal få bli på Tøyen. To fine attraksjoner på østkanten!
SV: Kan ikke dere si ja til skulpturpark, med betingelse om at den legges til Klosterenga - OG at Munchmuseet blir? Da kunne dere fått sanka endel stemmer i øst.
0 #36 Pål 11-06-2011 12:46
Enig i at de skulpturene ikke bør settesopp akkurat der, selv om de tross alt ikke støyer eller forurenser. Oslo har altfor lite grønne lunger som det er. Kande ikke settes foran operaen eller oppå operataket? Da kan flere kose seg med dem; operaen er jo blitt en turistmagnetav dimensjoner. Kanskje en av dem kan stå på Jernbanetorget og klappe tigeren på hodet?
0 #37 Ola 12-06-2011 02:47
Hei, min private mening er vel at det skal gode grunner til for å bygge ut mer bynatur i Oslo. Det måtte være at det i neste omgang bidrar til at mer natur bevares som fri natur, ved at flere kommer nær naturen. Men, den sammenhengen må sannsynliggjøre s først.
0 #38 Camilla Williams 13-06-2011 00:20
Jeg vil oppfordere alle som vil bevare Ekebergskogen å gi sin underskrift på: www.folkeaksjonen.wordpress.co m
På Facebook: Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen
Vi er ikke i mot kunst, men mener det er mange andre steder i Oslo som trenger såkalt forskjønning. Vi vil bevare skogen urørt for fremtidige generasjoner og dyreliv. Ivar, det er mange som er skuffet over SV nå. Vi hadde håpet på støtte av dere.
0 #39 Kari 14-06-2011 14:26
Hvorfor er ingen opptatt av å belyse kvaliteten på kunsten som skal settes opp i denne parken? Jeg synes prosjektet virker interessant, men savner objektive vurderinger i diskusjonen. Det er ikke et argument at Ringnes er rik, og dermed ikke burde få realisere prosjektet sitt. Ellers i verden er det ofte et problem for tilgjengelighet en av kunst for "vanlige" folk at den som regel eies av private samlere og aldri blir delt med offentligheten.
Nå vet ikke jeg akkurat hva samlignen til Ringnes består av, men det burde i det minste inngå i diskusjonen om kunsten han eier er interessant for Oslos befolkning eller ei.
Det er bare fint synes jeg, at flere vil ta turen til Ekebergskogen, og ikke noe man nødvendig vis behøver å bli sur for.
Jeg synes også at det er bortkastet å la en sak som dette avgjøre hva man stemmer på. Det finnes viktigere politiske kampsaker i dette landet enn denne.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode