Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?

Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?Straks over påske skal vi i bystyrets finanskomite behandle et Fr.P-forslag om at "byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo."

Jeg mener det er viktig - slik bystyrets samferdsels- og miljøkomite har understreket - å ta på alvor ansattes og passjerenes ønske om å ha økt innsats som forebygger kriminalitet, vold og trusler av ulikt slag. Det er imidlertid mange forskjellige virkemidler som kan tas å i bruk for å forebygge og avdekke risikofylte situasjoner. Arbeidsforskningsinstituttet la for noen år siden fram rapporten "Bedre trygghet i kollektivtrafikken", som peker på flere gode tiltak.

Etter min oppfatning tenker derfor Fr.P. for snevert når de kun har fokus på videoovervåking, og jeg tror nok derfor jeg i finanskomiteen vil foreslå at Byrådet utreder ut fra et videre perspektiv, der flere tiltak og virkemidler blir vurdert (inklusive videoovervåking) og at bystyret derfor får seg forelagt en sak som drøfter et knippe av tiltak, og deres positive og negative sider.

Hvilket standpunkt mener du jeg bør innta?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)