Fr. P og Ap: Ja til innføring av videoovervåking på trikk og T-bane

Fr. P og Ap: Ja til snarlig innføring av videoovervåking av trikk og T-baneI dagens møte i bystyrets finanskomite hoppet Ap kjapt på Fr.Ps forslag om at "Byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo." De to partiene ble stående alene på dette forslaget, og vil derfor bli nedstemt i bystyret.

Kan godt hende det kan bli aktuelt med videoovervåking, men finanskomiteen støttet i stedet et forslag jeg intierte på vegne av SV: "Byrådet bes legge frem en sak om tiltak som kan gi bedre sikkerhet og trygghet både for passasjerer og ansatte i kollektivtrafikken i Oslo".

Det er mange virkemidler som kan tas i bruk for å forebygge og avdekke kriminalitet, vold og trusler på T-bane og trikk. Når Byrådet nå skal utrede mulige tiltak er det nødvendig å vurdere dette i en bredere perspektiv enn Fr.P-initiativet. Videoovervåking er bare et, av flere, mulige alternativer.

Saken behandles i bystyremøtet 25. april

Les bakgrunnen her


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)