Offentlig styring

Finanspolitisk avmakt

Aldri har statsbudsjettet prega røyndomen meir enn no. Sjeldan har Stortinget prega statsbudsjettet mindre enn i dag. På Løvebakken er finanspolitikken på veg mot ytterkanten av politikken: kritisk overvaking av gjennomføringa av budsjettvedtaka, skriv Morten Søberg i Dag og Tid.

Les mer

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode