Offentlig styring

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?Etter langvarige problemer kaster Oslo kommune ut e-postsystemet Critical Path. Etter seks år med trøbbel og forsinkelser orker ikke de ansatte i Oslo kommune mer. Den webbaserte løsningen Critical Path for e-post har gitt så mye problemer og irritasjon at det blir byttet ut.  I forrige uke lyste kommunen ut den første kontrakten: Oslo skal bruke faglig ekspertise på å anskaffe en løsning som fungerer for 35.000 brukere i kommunen. – Her ønsker vi en partner som skal hjelpe oss med hele prosessen, sier prosjektleder Terje Drejer Sætervik til Teknisk Ukeblad.  Jeg vil forsikre meg om at Byrådet seriøst vurderer programvare med åpen kildekode, og ikke låser seg til Microsoftprodukter, og har derfor bedt Byrådet besvare spørsmål om dette overfor bystyrets finanskomite.


Byrådet
her

Oslo, 10. november 2008 

Ny e-post/kalenderløsning for Oslo kommune

I Doffin sist uke leser jeg følgende anbud:

”Prosjektressurser til å bistå kommunen i anskaffelsen av e-postsystem. Oslo kommune ønsker en felles e-post/kalenderløsning for hele kommunen, dvs for samtlige kommunale virksomheter. Elever i skolene vil ikke omfattes av løsningen. Prosjektet antas å vare fra januar 2009 og ut oktober 2010.”

Jeg vil gjerne forsikre meg om at byrådet seriøst vurderer åpen kildekode/fri programvare-løsning, og ikke i utgangspunktet låser seg til Microsoft-løsninger. På lang sikt er det grunn til å tro at dette vil være både mest funksjonelt og økonomisk lønnsomt for kommunen. 

Det er minst to grunner til for dette.

Fornyingsdepartementet jobber offensivt for åpne dokumentstandarder for offentlig sektor, og som etter hvert også kan få betydning for e-postløsninger. Jfr. at Fornyingsdepartementet i første omgang forventes å fremme forskrifter om åpne dokumentstandarder som blir gjeldende også for kommunesektoren. 

Dernest så har EU har laget forslag til anbefalinger om hvordan det offentlige kan skaffe programvare. Nå blir det obligatorisk å vurdere programvare som fritt kan lastes ned fra internett som en del av anbudsprosessen. Altså må man vurdere produkt laget som fri programvare like nøye som man vurderer produsenteide løsninger.  

1. Vil byrådet sikre at de prosjektressurser som nå trekkes inn har tilstrekkelig/god kompetanse på fri programvare? 

2.Vil byrådet tilstrebe å finne en felles e-post/kalenderløsning for Oslo kommune som er basert på fri programvare?"

Les mer i Teknisk Ukeblad

Kommentarer   

0 #1 Erik Hagen 30-06-2009 20:21
Oslo kommunes anbudskonkurran se om nytt e-post system lextra.oslo.kommune.no/.../... har tilbudsfrist i morgen. Og de har definitvt ikke til å hensikt å vurdere fri programvare. De har endog låst hele konkurransen til Microsoft Outlook som e-post klient. Dette er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser mener flere, som i denne klagen til KOFA: www.kofa.no/.../ KOFA melder imidlertid at Oslo kommune ikke vil vente på saksbehandlinge n hos KOFA, men heller tar sjansen på skittentøyvask og erstatningsansv ar! Burde ikke dette være en sak for riksmedia?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode