Privatisering, marked og konkurranse

Forskningsoppgave med slakt av Oslo kommunens IKT-organisering

Forskningsoppgave med slakt av Oslo kommunens IKT-organiseringUtviklings- og kompetanseetaten (UKE) manglet faglig kompetanse på SLA. Det ble inngått en kontrakt som inneholdt mangler som:

- Ingen responstidsgaranti
- Overprising av tjenester
- Uoversiktlig kostnadsbilde

Den nye rollen til IKT ansatte i Oslo kommune krever fortsatt store kunnskaper innen IKT fagfeltet, også på teknisk nivå. Dette er stikk i strid med intensjonen ved IKT reformen.

IKT-reformen har medført at flest dyktige IKT ansatte har sluttet. Dette har medført tap av IKT-kompetanse i kommunen, men enda viktigere er tap av lokal virksomhetsspesifikk kunnskap som ikke er lett å erstatte.

Dette er konklusjonen på en forskningsoppgave Robert T. Lam har gjort om IKT-organisering i Oslo kommune.

Les forskningsoppgaven (Pdf-dokument. Hvis problem; høyreklikk, last ned til egen maskin og hent opp derfra.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode