Privatisering, marked og konkurranse

Norsk Psykiatrisk Forening: Anbud bryter ned stabile behandlingsrelasjoner

Anbud bryter ned stabile behandlingsrelasjoner"God psykiatri, og godt psykisk helsevern er først og fremst avhengig av stabile relasjoner over tid mellom pasient og behandler. Denne relasjonen blir viktigere dess alvorligere den psykiske lidelsen eller rusproblemet er. Det tar lang tid, ofte år, å utvikle en slik bærende relasjon i behandlingen, en relasjon som er selve kjernen i ikke-medikamentelle behandlingsopplegg, og i opplegg hvor oppfølgning av medisinering er av avgjørende betydning for utfallet av behandlingen. 

Kostnadene knyttet til brudd i gode behandlingsrelasjoner vil først vise seg lenge etter det enkelte budsjettår, hvor man kanskje kan se for seg en kortsiktig økonomisk gevinst ved å sette ”leveranser” av relasjonsbaserte behandlingstilbud ut på kortsiktige anbud. Psykiatriens kompetanse er dens ansatte og deres individuelle og kollektive kunnskapsnivå. Slike kompetansemiljøer bygges opp over år, men kan brytes ned med et pennestrøk. 

Det er Norsk psykiatrisk forenings overbevisning at disse tjenestene ikke egner seg for anbudsutsettelse, og i hovedsak er faglig uheldige, i noen tilfeller uforsvarlige," skriver Norsk Psykiatrisk Forening bl.a. i en henvendelse til helseministeren og finansministeren.

Kloke synspunkter!

Les brevet fra Norsk Psykiatrisk Forening

Kommentarer   

0 #1 Kari Frodesen 16-01-2011 17:19
Ja, det er jo hele problemet når man ser omsorgsfunksjon er som en type logistikk. På noen områder er effektivitet sentralt; på andre står og faller kvaliteten med FORUTSIGBARHET!
0 #2 Behrooz Nooraei 16-01-2011 18:00
helt riktig. Relasjonsarbeid er alfa og mega i miljøbehandling
0 #3 Sigrid Marie Refsum 16-01-2011 18:35
Dette med stabile og langvarige relasjoner er så opplagt at det ikke er noe å diskutere en gang.

Det er bevist i et 1000-talls forskningsartik ler. Viktig at dette blir tatt hensyn til i planlegging.
0 #4 Vibeke Aamodt 17-01-2011 00:12
Dette gjelder også innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemme de, jf vedtaket om å legge ned Skogvollveien 35, en boenhet i Bjerke bydel (Oslo) for fem psykisk utviklingshemme de personer, der flere av beboerne har hatt sitt hjem i 22 år. Disse trenger også stabile relasjoner!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode