Privatisering, marked og konkurranse

Norsk Psykiatrisk Forening: Anbud bryter ned stabile behandlingsrelasjoner

Anbud bryter ned stabile behandlingsrelasjoner"God psykiatri, og godt psykisk helsevern er først og fremst avhengig av stabile relasjoner over tid mellom pasient og behandler. Denne relasjonen blir viktigere dess alvorligere den psykiske lidelsen eller rusproblemet er. Det tar lang tid, ofte år, å utvikle en slik bærende relasjon i behandlingen, en relasjon som er selve kjernen i ikke-medikamentelle behandlingsopplegg, og i opplegg hvor oppfølgning av medisinering er av avgjørende betydning for utfallet av behandlingen. 

Kostnadene knyttet til brudd i gode behandlingsrelasjoner vil først vise seg lenge etter det enkelte budsjettår, hvor man kanskje kan se for seg en kortsiktig økonomisk gevinst ved å sette ”leveranser” av relasjonsbaserte behandlingstilbud ut på kortsiktige anbud. Psykiatriens kompetanse er dens ansatte og deres individuelle og kollektive kunnskapsnivå. Slike kompetansemiljøer bygges opp over år, men kan brytes ned med et pennestrøk. 

Det er Norsk psykiatrisk forenings overbevisning at disse tjenestene ikke egner seg for anbudsutsettelse, og i hovedsak er faglig uheldige, i noen tilfeller uforsvarlige," skriver Norsk Psykiatrisk Forening bl.a. i en henvendelse til helseministeren og finansministeren.

Kloke synspunkter!

Les brevet fra Norsk Psykiatrisk Forening

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode