Oslos anbudspraksis: Datatilsynet reagerer

Oslos anbudspraksis: Datatilsynet reagererDatatilsynet mener at Oslo kommune gjentatte ganger har brutt taushetsplikten for pasienter når kommunen skal hente inn anbud på bo- og omsorgstilbud. Ifølge Datatilsynet risikerer pasienter at allmennheten kan finne sensitive, private opplysninger i teksten til slike utlysninger. Både pasientens alder, pasientens medisinske diagnose, rusproblemer, ytre kjennetegn og bosituasjon skal være inngående beskrevet, på en måte og i en form som gjør at det utenforstående enkelt kan forstå hvilken person det er snakk om.

Og Aftenposten kommenterer i dag på lederplass: "Vi tviler ikke på at Oslo kommune er kjent med reglene om personvern og taushetsplikt, men det hjelper lite hvis ikke Norges største kommune klarer å etterleve dem. For skal vi tro direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er dette knapt tilfeldige glipp fra kommunen. Bruddene på taushetsplikten har skjedd ved flere anbudsutlysninger og fra flere forskjellige bydeler."

Jeg har utallige ganger tatt dette opp i bystyret og med Byrådet, uten at Byrådet har vist evne eller vilje til å reagere. Senest nå i april/mai la f.eks. bydel Østensjø og bydel Søndre Nordstrand ut nye hjelpetrengende ut på anbudstorget, uten at taushetsplikten ble ivaretatt.

Jeg er enig med Aftenpostens lederskribent når denne skriver. "Først og fremst er dette overgrep mot den enkelte pasient. Men i neste omgang er slike forhold også med på å undergrave tilliten både til helsevesenet og til de berørte kommunale etater."

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)