Privatisering, marked og konkurranse

Oslos anbudspraksis: Datatilsynet reagerer

Oslos anbudspraksis: Datatilsynet reagererDatatilsynet mener at Oslo kommune gjentatte ganger har brutt taushetsplikten for pasienter når kommunen skal hente inn anbud på bo- og omsorgstilbud. Ifølge Datatilsynet risikerer pasienter at allmennheten kan finne sensitive, private opplysninger i teksten til slike utlysninger. Både pasientens alder, pasientens medisinske diagnose, rusproblemer, ytre kjennetegn og bosituasjon skal være inngående beskrevet, på en måte og i en form som gjør at det utenforstående enkelt kan forstå hvilken person det er snakk om.

Og Aftenposten kommenterer i dag på lederplass: "Vi tviler ikke på at Oslo kommune er kjent med reglene om personvern og taushetsplikt, men det hjelper lite hvis ikke Norges største kommune klarer å etterleve dem. For skal vi tro direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er dette knapt tilfeldige glipp fra kommunen. Bruddene på taushetsplikten har skjedd ved flere anbudsutlysninger og fra flere forskjellige bydeler."

Jeg har utallige ganger tatt dette opp i bystyret og med Byrådet, uten at Byrådet har vist evne eller vilje til å reagere. Senest nå i april/mai la f.eks. bydel Østensjø og bydel Søndre Nordstrand ut nye hjelpetrengende ut på anbudstorget, uten at taushetsplikten ble ivaretatt.

Jeg er enig med Aftenpostens lederskribent når denne skriver. "Først og fremst er dette overgrep mot den enkelte pasient. Men i neste omgang er slike forhold også med på å undergrave tilliten både til helsevesenet og til de berørte kommunale etater."

Kommentarer   

0 #1 Bente Moe 07-07-2011 19:10
skremmende
0 #2 Anders Heber 07-07-2011 19:11
Heia kommunen...
0 #3 Kirsti Cath Dahle 08-07-2011 19:12
Endelig!

Det er skremmende å se hvilke formuleringer enkelte tillater seg, - faktisk hvilke formuleringer som faller seg helt naturlig, så fort det er tale om folk med en funksjonsulikhe t. Vi ser det i anbudsdokumente r, stillingsannons er, og i IPLOS. Registreringen og den opprinnelige ordlyden i IPLOS er et glimrende eksempel på hvor gæli det kan gå.

How dare you!, - tenker jeg ofte.

Dette handler om ureflekterte holdninger og kunnskapsløshet ! Personvernet er elendig ivaretatt. Respekt og likeverd likeså. Den enkelte ansatte mener det nok ikke slik, men hvem stiller de nødvendige kontrollspørsmå lene? Hvem kvalitetssikrer etikken? Det er trist at dette får lov til å skje. Vi burde kreve mer av de ansvarlige i kommune og stat.

Men hvor mange bryr seg? Dette handler jo likevel om "de", og ikke om "oss"!
0 #4 Birgitte 09-07-2011 04:37
Det er ikke tilfredsstillen de at vi har en offentlig anbudsordning som bryter elementære regler i forhold til personvernet. Da i forhold til hvordan det offentlige forvalter og håndterer personopplysnin ger. Viser forøvrig til forvaltningslov ens § 13 som går på taushetsplikt.

Det at privatpersoner får mulighet til å lese om brukeres medisinske diagnoser og annet detaljert beskrivelser om en bruker, er overhode ikke akseptabelt. Jeg er mest forundret over at ingen har påpekt dette før, og om det har blitt påpekt. Hvorfor har man da ikke tatt dette innover seg.
0 #5 Toril Heglum 11-07-2011 00:51
Hvordan er det mulig at enkeltpersoners assistansebehov havner på en offentlig anbudsrunde, som dette? At enkeltpersoner trenger et sted å bo, noe å stå opp til, og noen som er der når de trenger det? Hvordan ble Norge slik at dette kan skje? At noen ikke vet hvor de skal ha sitt hjem de neste 4 årene, at noen ikke vet om de har jobb eller dagtilbud å gå til de neste årene osv? Og i tillegg skal de oppleve belastningen.
0 #6 Eva Songe Paulsen 11-07-2011 00:52
Heilt ufattelig at viktige verdiar bare er kasta ut med badevatnet utan at nokon ansvarlege har reagert!
0 #7 Brit Galaasen 11-07-2011 00:52
ja det er heilt ubegripelig at sånt kan gå an i en opplyst stat......
0 #8 Marion Eie 11-07-2011 00:53
Det er nok ikke bare Oslo Kommune som gjør dette. Men Oslo stiller i versting klasse for mange grupper.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode