Privatisering, marked og konkurranse

Selektivt anbudsskryt

Selektivt anbudsskryt
Høyres Rune Aale-Hansen har de ideologiske skylappene på, og forteller bare halve historien når han i Aften 14. des skal skryte av bestemor på anbud. Han skriver blant annet:

"Et av sykehjemmene med lengst erfaring med konkurranseutsetting er St. Hanshaugen omsorgssenter. Ved den siste konkurranseutsettingen ble det utelukkende konkurrert på grunnlag av kvalitet. (..) Kommunen tapte fordi den ikke levere god nok kvalitet."

Tja, alle tapte vel. For historien stopper jo ikke der.

Forleden ga det multinasjonale selskapet Carema Omsorg beskjed om at de selger seg ut av eldreomsorgsdrift i Norge og ikke lenger vil drifte St. Hanshaugen Omsorgssenter eller levere tjenester i brukervalgordningen i bydelenes hjemmetjenester. Heller ikke Carema Omsorg kunne altså levere god nok kvalitet, hvis det samtidig skulle gis tilstrekkelig økonomisk avkastning til Carema og deres eiere.

Det har solgt ut hele greia. Uten anbud kan firmaet Unicare Helse AS dermed overta driften. Kommunale eldreomsorgskontrakter for Oslo kommune kan nemlig indirekte også kjøpes på børsen.

Så etter 3 år skifter St. Hanshaugen omsorgssenter igjen driftere. Langsiktig, forutsigbarhet og kontinuitet er det aller viktigste kvalitetskritieriet i omsorgstjenestene. Det er de eldre som først og fremst er taperne i konkurranseideologien. Men, pytt, pytt, ideologien er viktigst.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode