Privatisering, marked og konkurranse

Eldreomsorgskontrakter kjøpes på børsen

Eldreomsorgskontrakter kjøpes på børsenByråd Aud Kvalbein bekrefter: det er to måter å vinne kontrakter om drift av for eksempel sykehjem i Oslo kommune:

- du kan vinne et anbud på pris eller kvalitet, eller
- du kan kjøpe et firma som allerede fått en kontrakt med Oslo kommune

Det siste er opplagt (for leverandører)  både det enkleste og billigste. I alle fall om man kjøper et firma som Carema Omsorg AS, som de siste årene har gått med underskudd, og som derfor sikkert selger seg billig fordi de er lykkelig over å komme seg ut av kontrakten med Oslo kommune. Og mens anbudsvinneren Carema måtte levere hopetall av dokumentasjon på at de var i stand til å levere den ønskede kvalitet, slipper den som går veien om børsen dette.

For de eldre som blir gjort til salgsvare betyr dette igjen skifte av leverandør, med alt det dette medfører av endringer i hverdagen. For mens Carema drev med underskudd trenger den nye leverandøren Unicare Helse raskt å komme over på pluss-siden. Det innebærer kostnadskutt, som opplagt vil merkes av sykehjemmets beboere og hjemmetjenestens brukere.

I Oslo behandles eldre og hjelpetrengende som enhver annen handelsvare.

Les byrådens notat under.


Byrådets notat til bystyrets finanskomite av 18. jan 2012, som svar på mitt spørsmål:

Jeg er informert om at Carema Omsorg AS er kjøpt opp av Unicare Helse AS. De praktiske og juridiske sidene ved dette oppkjøpet håndteres av Sykehjemsetaten og Helseetaten som har kontrakt med Carema Omsorg AS.

Kontraktsrettslig kan ikke en kontrakt overdras til noen andre uten at det foreligger samtykke fra oppdragsgiver. Videre kan Oslo kommunen normalt ikke gi samtykke til at en kontrakt overdras fra en leverandør til en annen da dette vil kunne ses på som en ulovlig direkteanskaffelse og en omgåelse av regelverket. (En leverandør -kjøper- en kontrakt som en annen har vunnet i en konkurranse).

Hvis aksjer i et selskap skifter eier så er det i utgangspunket ikke noe som påvirker kontraktsforholdet og krever ikke samtykke fra oppdragsgiver. Hvis et selskap fusjonerer med et annet selskap så er utgangspunktet at alle rettigheter og forpliktelser følger med inn i det nye selskapet — og det påvirker ikke kontraktsforholdet. Dette omfattes heller ikke av regelverket om offentlige anskaffelser.

Det er selskapsretten som regulerer disse forholdene. Konsekvensene av oppkjøpet, bl.a. med hensyn til de selskapsrettslige og kontraktsrettslige forholdene, behov for ny morselskapsgaranti, forsikringsbevis mv. håndteres av etatene. Sykehjemsetaten har også fått en kredittvurdering som viser at Unicare Helse AS har god kredittverdighet. Kontrakten med Carema omsorg AS om drift av St. Hanshaugen omsorgssenter vil bli videreført med de samme nøkkelpersonene i organisasjonen, men under nytt selskapsnavn. Også hjemmetjenestene videreføres under samme ledelse og med samme bemanning, på samme betingelser.

Tidligere Helse- og velferdsetaten har sendt brev til alle som har valgt Carema omsorg AS som leverandør av hjemmetjenester, med informasjon om oppkjøpet. Videre er alle gjort oppmerksom på at de når som helst kan bytte leverandør dersom de ønsker det.

Med vennlig hilsen

Aud Kvalbein

byråd

Følg meg på Twitter eller LinkedIn
tilsendt nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Liv Rodal 22-01-2012 16:48
Ja, dette er skummelt.Det er helt på jordet,at dette rike landet, behandler sine eldre p en så uverdig måte.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode