Ammerudlunden sykehjem: Anbud i strid med bystyreflertallets forutsetninger

Ammerudlunden sykehjem: Anbud i strid med bystyreflertallets forutsetningerI finanskomiteens møte 7. juni i fjor var flertallet i bystyrets finanskomite (Ap, SV og V) krystallklare når det gjelder Ammerudlunden sykehjem og oppryddingen etter Adeccodriften: "Som ny drifter forutsetter disse medlemmer at Omsorg Oslo KF får en langsiktig driftsavtale på 6 år, slik det nå er innarbeidet som ny policy fra Byrådets side når det gjelder drift av sykehjem."

På tross av dette sender byråd Aud Kvalbein 20. desember fram et notat til bystyrets finanskomite, hvor hun informerer om at hun har valgt å se bort fra styringssignalet og, uten å konferere med bystyrets organer, besluttet å sende Ammerudlunden sykehjem ut på anbud.

Byrådet og byrådspartiene er villig til å trikse med styringssystemets helt grunnleggende forutsetninger, for i møte i bystyrets finanskomite nå på onsdag fremmet jeg på vegne av SV følgende merknad, som kun fikk støtte fra Ap:

"Komiteens mindretall, medlemmer fra A og SV, viser til styringssystemets grunnleggende forutsetning om at Byrådet følger det som til enhver tid er bystyrets vedtak og styringssignaler, gitt gjennom vedtak eller flertallsmerknader. Dette gjelder også ved konkurranseutsetting av sykehjem."

Fr.P, Høyre og Venstre støttet ikke merknaden. Sånn er det når ideologi slår sterkere inn enn at kjøreregler i et parlamentarisk styringssystem skal være partipolitisk nøytrale, og uavhengig av hvorvidt en i den konkrete sak partitaktisk kan være tjent med å ta noen snarveier.


Dette er merknaden Høyre, Fr.P og Venstre la fram i finanskomiteen onsdag:

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, viser til notat fra byråd Kvalbein av 20. desember 2011 der det fremgår at byrådet har besluttet å lyse en konkurranse for drift av Ammerudlunden sykehjem. Flertallet viser til at drift i egen regi i Oslo kommune utføres av Sykehjemsetaten. Omsorg Oslo KF er opprettet for å delta i konkurranser som internbudgiver på like vilkår med andre tilbydere. Da oppdraget om å overta driften av Ammerudlunden ble gitt til Oslo Omsorg KF var det derfor en forutsetning at driften av Ammerudlunden sykehjem skulle lyses ut i konkurranse. Flertallet støtter byrådets beslutning om å konkurranseutsette Ammerudlunden sykehjem.


Følg Ivar Johansen på Twitter eller LinkedIn
temamessige nyhetsbrevLegg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)