Privatisering, marked og konkurranse

Anbud på legetransport: I strid med anbudsregler

Anbud på legetransport: I strid med anbudsregleIntet saksområdet har bystyrets finanskomite brukt så mye tid som de mange ganger Oslo kommune, under Byrådets ledelse, har gått på trynet i anbuds- og innkjøpspolitikken. Adeccoskandalen framstår som den verste, men Kommunerevisjonen har framlagt rapport på rapport på anskaffelsesreglene er brutt.

For tiden verserer en sak om anbud på transport med bil og sjåfør/medhjelper for sykebesøksleger som kjører kommunal legevakt. Ved anbudsrunde i fjor sommer ble det gjort flere feil. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjorde 5. desember at Oslo kommune/Legevakten hadde brutt kravene til likebehandling og god forretningsskikk i lov om offentlige anskaffelser § 5, ved å ikke sluttføre konkurransen innen vedståelsesfristens utløp. Videre konstaterte klagenemnda at Oslo kommune/Legevakten hadde plikt til å avlyse konkurransen.

Jeg undres på mye rundt kommunens saksbehandling i denne saken og hva som nå skjer, og har bedt om at bystyrets finanskomite får en skriftlig redegjørelse innen komiteens kommende møte - 1. februar - og at byråden stiller i møte for å kunne svare på spørsmål.

Les KOFAs avgjørelse av 5. des. 2011
Les kjennelse i Borgarting lagmannsrett av 13. januar  2012

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode