Osloskolen: Anbud på vikartjeneste halverte lærerens lønn

Osloskolen: Anbud på vikartjeneste halverte lærerens lønnAdjunkt Ellen Fagerli fikk bortimot halvert lønna da vikarbyrået ISS Personalhuset overtok vikartilsettingen ved Oslo voksenopplæring Rosenhof. Lønna på dagtid gikk ned fra 292 til 201 kroner timen, på kveldstid fra 380 til 201 kroner.

Byrådet og Utdanningsetaten har anbudsutsatt vikartjenesten for pedagogisk personell, og igjen ser vi at leverandører ikke betaler lønn i tråd med gjeldende regelverk. Anbud resulterer som vi så ofte ser eksempler på: lønnsdumping.

Les mer her

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)