Barnevernsanbud: Arbeidstilsynet griper inn mot kontraktørvirksomhet

Barnevernsanbud: Arbeidstilsynet griper inn mot kontraktørvirksomhetHøsten 2009 la Oslo kommune ut et svært omstridt barnevernsanbud. Vektleggingen av pris førte til at svært mange seriøse aktører tapte i anbudsrunden.

Av de ting som var til diskusjon var bruk av kontraktører, noe jeg mente var i strid med arbeidsmiljølovens § 14-9. Byrådet nektet å gripe inn overfor barnevernsfirmaer som praktisk talt ikke hadde egne ansatte, og ble drevet på grunnlag av innleid arbeidskraft registrert som selvstendige næringsdrivende.

Nå har Arbeidstilsynet gitt et av firmaene som vant anbudet - Ditt tiltak AS - omfattende pålegg, herunder pålegg om å ansette så mange som 11 av kontraktørene i faste stillinger. Dette resulterer naturligvis i høyere lønnskostnader.

Igjen viser det seg altså: å vinne anbud i Oslo kommune forutsetter at man kutter kostnader i strid med lover og regler. De seriøse skvises ut. Jeg tar saken opp med Byrådet.

Les fra 2010: Byrådet griper ikke inn mot kontraktørvirksomhet
Les i Fagbladet om Arbeidstilsynets inngripen overfor Ditt tiltak AS
Les i Fagbladet om Arbeidstilsynets inngripen overfor Barnevernkompetanse AS
Les anbudet fra Ditt tiltak AS til Oslo kommune
Les anbudet fra Barnevernkompetanse AS til Oslo kommune


Byrådet
Her

Ulovlig kontraktørvirksomhet i barnevernsanbud

Høsten 2009 la Oslo kommune ut et svært omstridt barnevernsanbud. Vektleggingen av pris førte til at svært mange seriøse aktører tapte i anbudsrunden.

Av de ting som var til diskusjon var bruk av kontraktører, noe jeg mente var i strid med arbeidsmiljølovens § 14-9. Byrådet nektet å gripe inn overfor barnevernsfirmaer som praktisk talt ikke hadde egne ansatte, og ble drevet på grunnlag av innleid arbeidskraft registrert som selvstendige næringsdrivende. Jfr. Byrådets notat til finanskomiteen av 28. juni 2010.

Nå har Arbeidstilsynet gitt et av firmaene som vant anbudet - Ditt tiltak AS - strenge pålegg, herunder pålegg om å ansette så mange som 11 av kontraktørene i faste stillinger. Dette gir naturligvis høyere lønnskostnader.

Vil Byrådet sikre at alle leverandører av helse- og omsorgstjenester, særlig innenfor barnevern og rus, følger arbeidsmiljøloven i samsvar med de pålegg som nå er gitt til Ditt tiltak AS?

Oslo, 16. febr. 2012

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)