Privatisering, marked og konkurranse

Barnevernsanbud: Arbeidstilsynet griper inn mot kontraktørvirksomhet

Barnevernsanbud: Arbeidstilsynet griper inn mot kontraktørvirksomhetHøsten 2009 la Oslo kommune ut et svært omstridt barnevernsanbud. Vektleggingen av pris førte til at svært mange seriøse aktører tapte i anbudsrunden.

Av de ting som var til diskusjon var bruk av kontraktører, noe jeg mente var i strid med arbeidsmiljølovens § 14-9. Byrådet nektet å gripe inn overfor barnevernsfirmaer som praktisk talt ikke hadde egne ansatte, og ble drevet på grunnlag av innleid arbeidskraft registrert som selvstendige næringsdrivende.

Nå har Arbeidstilsynet gitt et av firmaene som vant anbudet - Ditt tiltak AS - omfattende pålegg, herunder pålegg om å ansette så mange som 11 av kontraktørene i faste stillinger. Dette resulterer naturligvis i høyere lønnskostnader.

Igjen viser det seg altså: å vinne anbud i Oslo kommune forutsetter at man kutter kostnader i strid med lover og regler. De seriøse skvises ut. Jeg tar saken opp med Byrådet.

Les fra 2010: Byrådet griper ikke inn mot kontraktørvirksomhet
Les i Fagbladet om Arbeidstilsynets inngripen overfor Ditt tiltak AS
Les i Fagbladet om Arbeidstilsynets inngripen overfor Barnevernkompetanse AS
Les anbudet fra Ditt tiltak AS til Oslo kommune
Les anbudet fra Barnevernkompetanse AS til Oslo kommune


Byrådet
Her

Ulovlig kontraktørvirksomhet i barnevernsanbud

Høsten 2009 la Oslo kommune ut et svært omstridt barnevernsanbud. Vektleggingen av pris førte til at svært mange seriøse aktører tapte i anbudsrunden.

Av de ting som var til diskusjon var bruk av kontraktører, noe jeg mente var i strid med arbeidsmiljølovens § 14-9. Byrådet nektet å gripe inn overfor barnevernsfirmaer som praktisk talt ikke hadde egne ansatte, og ble drevet på grunnlag av innleid arbeidskraft registrert som selvstendige næringsdrivende. Jfr. Byrådets notat til finanskomiteen av 28. juni 2010.

Nå har Arbeidstilsynet gitt et av firmaene som vant anbudet - Ditt tiltak AS - strenge pålegg, herunder pålegg om å ansette så mange som 11 av kontraktørene i faste stillinger. Dette gir naturligvis høyere lønnskostnader.

Vil Byrådet sikre at alle leverandører av helse- og omsorgstjenester, særlig innenfor barnevern og rus, følger arbeidsmiljøloven i samsvar med de pålegg som nå er gitt til Ditt tiltak AS?

Oslo, 16. febr. 2012

Kommentarer   

0 #1 Håvard Pedersen 17-02-2012 11:13
Byrådet vil ikke se forskjell på om det er parker eller mennesker de legger ut på anbud, og om resultatene blir gode eller dårlige er helt unordnet ideologien (les. private skal få tjene penger).Godt du ikke gir dem fred, Ivar
0 #2 monica lundstrøm 17-02-2012 14:03
Dette anbudet var en av de mest vage og uklare anbudene som noen gang er lagt ut, og det gjaldt de mest sårbare og hvem som skulle jobbe med dem. Man kan ikke ha billig ufaglært arbeidskraft med tilfeldige deltidsansatte til de mest utsatte ungene i byen vår! Anbudspraksisen er i og for seg ok når det gjelder materielle ting, men når det gjelder human kapital, etikk og fag er det helt ubrukelig. Lag en fastpris ordning som Oslo vet rommer både kveld og helg og faglært kompetanse på en redelig og skikkelig måte. Gå inn i gode og varige kontrakter med kvalitetsbedrif ter og dere vil spare millioner på det forebyggende arbeidet. Takk Ivar for din nitidige jobb for byens barn!Håper Fabian&gutta får dette med seg :-)
0 #3 Bjørn Bjøro 18-02-2012 12:01
Arbeidstilsynet s argumentasjon for gjennomskjæring og å kreve at de innleide selvstendig næringsdrivende skal bli vanlig ansatte er - så langt jeg kan se - helt i tråd med loven og rettspraksis. Tilsynet har dermed kun nøyet seg med å rydde opp litt på et område der lovløse tilstander har utviklet seg.

Det ser for meg ut som de to omtalte firmaene kun har tilpasset seg lovløsheten for å klare å være i den konkurransen Høyre-byrådet har ønsket på et område med de svakeste og mest utsatte. Saken framstår som et eksempel på at Høyre-byrådet med byrådskameraten e fra Venstre og KrF legger opp til og presser på for lovløshet.

Jeg er selv ansatt i Oslo kommune og skammer meg over å ha en arbeidsgiver som opptrer så useriøst.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode