Privatisering, marked og konkurranse

Anbud på 15-årig jente: Fylkesmannen opphever vedtaket

Anbud på 15-årig jente: Fylkesmannen opphever vedtaketFylkesmannen har opphevet bydel Østensjøs vedtak om anbudsutsettelse av ei 15 år gammel jente. Bydelen har fått 6 uker på seg til eventuelt å lage en nytt vedtak, men da må vedtaket begrunnes bedre. Fylkesmannen ber bl.a om at bydelen vurderer / begrunner nærmere:

· Om Aleris i det hele tatt er et forsvarlig tilbud til x . Fylkesmannen mener at det er nødvendig med en mer konkret vurdering for å kunne konkludere i forhold til om tilbudet er forsvarlig.

· Fylkesmannen legger en føring for at det skal være en bemannings faktor på 2:1, ikke 1:1 slik bydelen har lagt opp til. Bydelen har ikke faglig begrunnet hvorfor de mener 1:1 er nok.

· Hvilken kompetanse har ny aktør i forhold til de utfordringer / diagnoser x har? Bydelen må ovenfor Fylkesmannen utrede nærmere hvordan det skal legges til rette for at tilbudet blir forsvarlig også i forhold til hennes utviklingshemning.

· Er leiligheten som bydelen går inn for stor nok for å takle en økt bemanning?

· Og etter at man har vurdert det over på nytt, skriver Fylkesmannen at det da må tas stilling til om det er forsvarlig og rimelig at x må flytte.

Ut i fra de medisinske uttalelser som ligger i denne saken, kan jeg ikke se hvordan bydelen skal kunne argumentere for at flytting er forsvarlig.

Det er krevende nok å ha en sterkt hjelpetrengende datter, men det blir sannelig ikke lettere når man føler at bydelen er en motpart, og ikke en støttespiller, når det gjelder å sikre at datteren får forsvarlig og tilstrekkelig helsehjelp.

Les bakgrunn 15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd
Les også: Østensjø-saken: Bydelsutvalgsleder griper inn

Kommentarer   

0 #1 En mors sukk.. 07-03-2012 12:25
Så trist at de må klage saken inn for Fylkesmannen og å be om at klagen får oppsettende virkning, før de tar til fornuft.. ja, for det må det MÅ de vel gjøre nå eller..?

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode