Anbudstorget: Foreldre nektes innsyn

Anbudstorget: Foreldre nektes innsyn"Bydelen mener (...) at dere ikke er å anse som part i anskaffelsessaken i henhold til forvaltningslovens § 2e. Det vises til at bydelen ikke anser at avgjørelsen i saken retter seg mot dere og vi anser heller at saken ellers gjelder dere direkte. Forvaltningslovens generelle regler om partsrettigheter kommer derfor heller ikke til anvendelse."  Og så: "Vi forutsetter at dere subsidiært  ønsker innsyn etter offentlighetslovens regler."

Bydel Østensjø gir blaffen i lovfestede rettigheter om brukermedvirkning, individuell plan og denslags. Når bydelen vil sette en 15-årig jente med ADHD og psykiske lidelser ut på anbudstorget nektes foreldrene innsyn i sakens dokumenter. Ja, i følge bydelen er de pårørende ikke en gang part i saken, og skal ikke ha annet innsyn enn det enhver annen borger har i henhold til Offentlighetsloven.

Bydelen gjør sterkt hjelpetrengende til en vare.

Bydelens praksis er nå klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)