Privatisering, marked og konkurranse

Enkeltpersoner på anbudstorget: Byrådet pålagt å legge fram sak for bystyret

Enkeltpersoner på anbudstorget: Byrådet pålagt å legge fram sak for bystyret"Dersom spesialisthelsetjenesten etter års leting endelig har funnet et privat hjelpetilbud som fungerer, og som påviselig gir god framgang, for en sterkt hjelpetrengende jente med ADHD og tunge psykiske lidelser, er det galematias å sette i gang anbud og flytte jenta ut av et tilbud som fungerer.  Ei jente som fram til i fjor sommer nesten hadde ukentlige selvmordsforsøk.

Jeg er opptatt av at vi ikke skal være mer katolske enn paven.  Anbud må være et virkemiddel, og ikke bli et mål i seg selv.   Der anbud står i motstrid til kravet om et forsvarlig helse- og omsorgstilbud må kommunen droppe anbud," sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet vårt forslag om at kommunen umiddelbart skal stoppe å sette enkeltmennesker ut på anbud både innenfor barnevern, helse og sosialtjenesten.

Ap, Rødt, Miljøpartiet de Grønne og SV stemte for forslaget, og det ble nedstemt. Men også de borgerlige partier så alvoret i saken, og Byrådet er derfor nå pålagt å fremme en egen sak om saksforholdet til bystyret.


Oslo bystyre 28. mars 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen og Marianne Borgen (SV) om at Oslo kommune umiddelbart skal stoppe å sette enkeltmennesker ut på anbud både innenfor barnevern, helse og sosialtjenesten

Ordfører

Valgfrihet, sies det.  Det skal være en viktig kvalitet at den enkelte skal få velge skole, sykehjem eller hjemmetjenesteleverandør.  Vi kan - som en del av den politiske debatten - var uenige om verdien av dette. Men de mennesker vi her diskuterer har ingen valgfrihet. De som kanskje trenger det mest. Gode behandlingsresultater er som oftest helt avhengig av god kjemi og fortrolighet mellom behandler og den hjelpetrengende.  Men her er det forvaltningens suverene valgfrihet som gjelder, og resultatene av anbudsregimet.

Brukermedvirkning, sies det.  Dette er jo også lovpålagt. Den hjelpetrengende skal kunne uttale seg om, og ha innflytelse på behandlingstilbudet.  Men anbudsregimet hindrer brukermedvirkning. Brukermedvirkning forutsetter innsyn.  Hvordan skal en hjelpetrengende, eller dennes pårørende, kunne uttale seg om et behandlingsopplegg når han nektes innsyn i anbyders tilbud med begrunnelse at dette er forretningshemmeligheter?

Langsiktighet og forutsigbarhet, sies det.  Men dersom botilbudet ditt settes ut på anbud, og med 4 - 6 års anbudsperiode, betyr det at du i verste fall kan risikere å måtte etablere deg i et nytt hjem - flytte - kanskje hvert 4 år. Jeg ber hver enkelt av dere tenke igjennom: Ville dere sett det som tilfredsstillende å bli brutt opp fra deres nærmiljø, og tvangsflyttet hvert 4 år?

Det er et kvantesprang fra å diskutere anbudsutsettelse av f.eks. et sykehjem til det som her er tema: å dytte hjelpetilbudet til et enkeltmenneske ut på anbudstorget. Jeg snakker her om mennesker med et svært omfattende og komplisert hjelpebehov.  Ofte med flere diagnoser.  Deres hjelpebehov kan variere over tid, avhengig av om de er i en god eller dårlig fase.  Her er det vanskelig å lage kravspesifikasjon i A4-ark.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttalte forleden at de er av "den oppfatning at regelverket om offentlige anskaffelser står i motstrid til de hensyn lov om sosiale tjenester skal ivareta der bolig- og omsorgstjenester ytes til mennesker med særlige behov."  En KOFA-dom har slått fast anbudslovgivningen ikke gjelder ved plassering av enkeltbarn i barnevernet.

Dersom spesialisthelsetjenesten etter års leting endelig har funnet et privat hjelpetilbud som fungerer, og som påviselig gir god framgang, for en sterkt hjelpetrengende jente med ADHD og tunge psykiske lidelser, er det galematias å sette i gang anbud og flytte jenta ut av et tilbud som fungerer.  Ei jente som fram til i fjor sommer nesten hadde ukentlige selvmordsforsøk.

Jeg er opptatt av at vi ikke skal være mer katolske enn paven.  Anbud må være et virkemiddel, og ikke bli et mål i seg selv.   Der anbud står i motstrid til kravet om et forsvarlig helse- og omsorgstilbud må kommunen droppe anbud.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode