Privatisering, marked og konkurranse

Skal markedet styre framtidens kommuner?

Skal de viktigste avgjørelsene i framtidas kommune-Norge tas av folkevalgte organer etter demokratiske diskusjoner? Eller skal markedet bestemme og de med flest penger alltid få rett, spurte Paul Bjerke ved sin innledning på landsmøtet i Fagforbundet. Dette er kjernespørsmålet i utredningen ”Folkestyre eller markedsstyre - om angrepene på velferdskommunen og kampen om framtida” fra de Facto.


Les selve rapporten


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode