Privatisering, marked og konkurranse

Hafslund: Fortsatt nasjonalt og offentlig eierskap

"I vårt høyteknologiserte samfunn er stabil strømforsyning og offentlig kontroll over kraftforsyningen viktigere enn noen gang. Dette er vital infrastruktur for et samfunn. Kåre Willoch (leder av det statlige Sårbarhetsutvalget) mener (Dagsavisen 24. sept. 2003) at privatiseringen av kraftforsyningen øker risikoen for massive strømbrudd. Den tidligere Høyre-statsministeren mener at privatiseringen av kraftmarkedet må ta sin del av skylda for at strømnettet ikke er robust nok. Willoch peker på at en bedrift isolert sett og samfunnet samlet sett vurderer lønnsomhet på to helt forskjellige måter. Det som kan være lønnsomt for en enkeltbedrift, kan samtidig være svært ulønnsomt for samfunnet", skriver Ivar Johansen bl.a.

Hafslund: Fortsatt nasjonalt og offentlig eierskap

Av Ivar Johansen, (SV) bystyremedlem i Oslo

”Vi ønsker størst mulig grad av nasjonalt eierskap i energisektoren, og mener at det norske politiske miljøet i fellesskap må bli enige om hvordan vi skal sikre fortsatt kontroll over denne viktige naturressursen”, skrev Kristelig Folkepartis medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomite i fjor sommer. Kristelig Folkepartis gruppeleder i Oslo bystyre, Hans Olav Syversen, gikk ut i Dagsavisen 21. juni i fjor og presiserte at ”Oslo Kr.F. krever en norsk løsning for Hafslund.”

Noen dager senere kunne vi lese i Dagsavisen: ”Byrådsleder Erling Lae varsler at et nytt framstøt for å selge kommunens Hafslund-aksjer kan komme etter valget. Nei, og atter nei, sier byrådspartiene Kr.F. og Venstre.” Oslo Venstres leder Ola Elvestuen var krystall-klar: ”Å starte et salgsprosess på nytt vil ikke Venstre være med på. Nå må vi gi firmaet ro.”

Jeg forutsetter at Kristelig Folkeparti og Venstre er til å stole på. At det er samsvar mellom det som sies til velgerne før et kommunevalg, og hvordan partiet ivaretar dette etter valget. Dermed er det ikke noe flertall i Oslo bystyre for å selge kommunens aksjer til finske Fortum.

I vårt høyteknologiserte samfunn er stabil strømforsyning og offentlig kontroll over kraftforsyningen viktigere enn noen gang. Dette er vital infrastruktur for et samfunn.

Kåre Willoch (leder av det statlige Sårbarhetsutvalget) mener (Dagsavisen 24. sept. 2003) at privatiseringen av kraftforsyningen øker risikoen for massive strømbrudd. Den tidligere Høyre-statsministeren mener at privatiseringen av kraftmarkedet må ta sin del av skylda for at strømnettet ikke er robust nok. Willoch peker på at en bedrift isolert sett og samfunnet samlet sett vurderer lønnsomhet på to helt forskjellige måter. Det som kan være lønnsomt for en enkeltbedrift, kan samtidig være svært ulønnsomt for samfunnet.

Vi har hatt vintere bak oss med sjokkpriser på den knapphetsgode som strøm er. Vi erfarte at frie markedsmekanismer her ikke virket, i det selskapene i sitt begjær etter maksimal profitt solgte unna sine beredskapsbeholdninger i til utlandet. Selskapene argumenterte med at de måtte sette opp prisene for å få folk til å bruke mindre strøm. Og dette har gitt svært gode overskudd.

SV mener at dette er penger som bør gå tilbake til det samme fellesskap som har innbetalt dem. Til Oslos innbyggere. Et salg av Hafslund vil for alltid frata oss inntektene fra konsernets verdiskapning. Energiselskap er særs god butikk og overskuddet bør tilbakeføres fellesskapet, ikke til noen profitthungrige aksjonærer i Helsinki, Berlin eller Paris. Pengene bør settes inn i velferdsproduksjon for byens innbyggere. Dette er langsiktige - og stabile - inntekter for kommunen.

 


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode