Privatisering, marked og konkurranse

Folkemakt , marked og styring

Politikkens posisjon er svekket i det norske samfunnet, ifølge Makt- og demokratiutredningens mest synlige foreløpige diagnose. Den trenger å settes inn i en bredere sammenheng. Hovedpoenget er å unngå en kunstig motsetning mellom stat og individ, skriver maktutreder Fredrik Engelstad, leder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Han kommenterer debatten om politikkens svekkede rolle, og oppfordrer til nøkternhet i tolkning av markedet som kilde for folkemakt. Økt autonomi kan føre til handlingslammelse og gjensidig avmakt. Vi får økt valgfrihet mellom goder, men påvirker ikke nødvendigvis sammensetningen av alternativene. Velferdsstatens goder gir frihet og  stiller krav til innordning. Slik er samfunnslivets tvetydighet. At dilemmaene kan avskaffes ved å erstatte politikk med marked, er en misforståelse.


Les mer


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode