Rus

100 rusavhengige venter på behandlingsplass

Det går rett vei, men det er opplagt ikke bra nok:
antall personer i Oslo som har positivt vedtak om plass ved behandlingsinstitusjon (langtidsplass) for rusavhengige, men som venter på plass.

Ved utgangen av 2008 var det 234 som hadde ventet mer enn en måned, mens det ved inngangen til 2010 var 167. Antallet er derfor på vei ned. Ved begynnelsen av mai i år var det rundt 100 personer som har ventet mer enn 1 måned, og det ser ut til at dette tallet er relativt stabilt.

Etter min oppfatning er det bare et resultat som her er akseptabelt: når en behandlingsmotivert får vedtak på institusjonsplass skal han/hun umiddelbart få plass. Ventetiden kan ofte føre til at den behandlingsmotiverte havner ut på kjøret, og at plass derfor ikke blir aktuelt.

Her har både stat og kommune en viktig jobb å gjøre.

Kommentarer   

0 #11 Bjørn H Aanes 08-06-2010 13:56
Det er pr i dag opptil 2 års ventetid på rusbehandling/r ehabilitering på enkelte plasser som f.eks Tyrili
kollektivet. Andre alternativer har noe kortere vente tid. Det er et faktum at folk dør i ventekøen. Det innvilges for lite penger som vanlig på dette feltet.Helse sørøst skalter og forvalter med plassene som de sjøl vil og kutter stadig ned på antall kommunale plasser. Det bør etter min mening bli et statlig foretak og ikke som i dag kommunalt og region styrt foretak hvor det hele veien strides om fordeling av et stadig lavere budsjett i forhold til pengeverdien.
0 #12 Rene Nørgaard Sørensen 05-07-2010 21:04
Det største problem i Norge er at alle skal tjene inn til eget ego, uansett det gjelder informasjon, pasienter, penger osv osv. "Den enes død den annens brød"... dette fenomen strekker seg help oppover og inn i stortingssalen.
"Ego" overskygger alt her i landet, simpel matte blir også oversett for ego kan holdes.
For et simpelt regnestykke er at det er bedre og billigere å hjelpe og behandle enn som det er å må bygge stadig flere fengsler. Det må helbredes før klienten når så langt. I norske fengsler er alt for stor en del av de innsatte pga. kriminalitet som har en sammenheng med rus.
Det krevs et regnestykke for å forklare hvordan en butikk ligger an, og i det regnestykket (hvis man ellers kan regne og stille de relevante tallene opp imot det som det bør sammenliknes med).
Det er billigere å helbrede enn som å må ta konsekvensene av mangel på helbredelse.
Tillegsgevinsten er til og med at det er langt mere etisk.
0 #13 Rene Nørgaard Sørensen 05-07-2010 21:22
Det blir til mye sorg når 4 soldater mister livet i Afghanistan. Og det er veldig trist. Det er også veldig trist og burde resultere i sorg, det faktum at rusavhengige mister livet pga. mangel på tiltak.
Prinsipiellt eneste forskjell er at i Afghanistan har man en motspiller man kan klantre uten å vakle.
Når det handler om rusavhengige, da blir bolden bare spillet frem og tilbake.
0 #14 Ola Høyem 06-07-2010 22:31
Beklager at jeg ikke har sett ditts svar på mitt innlegg av 31.mai. Beklager, men igjen må jeg si at dette er et "typisk politikersvar" Jeg vil, men alle andre stemmer jo imot. Mitt innlegg var heller ikke av partipolitisk karakter. Det hjelper lite om slipsene i kommunestyresal ene er røde, grønne eller blå. Med noen svært få hederlige unntak har alle kommuner en helt håpløs og ubrukelig rusomsorg
0 #15 Bodil Negård 09-12-2010 01:05
Er det noen som kan svare meg på hva en hastesak innenfor rusomsorgen er? Hva sier lov og forskrifter.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode