Rus

100 rusavhengige venter på behandlingsplass

Det går rett vei, men det er opplagt ikke bra nok:
antall personer i Oslo som har positivt vedtak om plass ved behandlingsinstitusjon (langtidsplass) for rusavhengige, men som venter på plass.

Ved utgangen av 2008 var det 234 som hadde ventet mer enn en måned, mens det ved inngangen til 2010 var 167. Antallet er derfor på vei ned. Ved begynnelsen av mai i år var det rundt 100 personer som har ventet mer enn 1 måned, og det ser ut til at dette tallet er relativt stabilt.

Etter min oppfatning er det bare et resultat som her er akseptabelt: når en behandlingsmotivert får vedtak på institusjonsplass skal han/hun umiddelbart få plass. Ventetiden kan ofte føre til at den behandlingsmotiverte havner ut på kjøret, og at plass derfor ikke blir aktuelt.

Her har både stat og kommune en viktig jobb å gjøre.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode