Rus

God rusbehandling, uten anbudskonkurranse - det er fremtiden sin det!

God rusbehandling, uten anbudskonkurranse - det er fremtiden sin det!Aino Lundberg, virksomhetsleder på A-senteret, Kirkens Bymisjon, har jobbet i rusfeltet siden hun var fersk i arbeidslivet og elsker det. Det er så mange utfordringer, så mange håpefulle og endringsklare folk, så mange flotte fagfolk og brukerrepresentanter at hun kommer seg nok aldri ut av det! Tross ressurskrevende anbudskonkurranser som hun har vært igjennom flere ganger siden sykehusreformen.

Men som dagens gjesteblogger har hun en drøm: "Når jeg våkner i morgen hører jeg ministerens glade stemme med kick-off til valgkamp: ”Som noen av dere vet skjedde det store endringer i betingelsene for rusbehandling i Telemark, og det ville jo vere grådig merkelig om ikke det gjaldt alle dere andre også – fra nå av blir det kontraktsformer basert på dialog og fleksibilitet i forhold til hva pasientene trenger. Velkommen inn i varmen kjære samarbeidspartnere innenfor den ideelle sektoren!”

Det blir en god dag i morgen!"

Les hennes blogginnlegg under.


God rusbehandling, uten anbudskonkurranse – det er fremtiden sin det!

Jeg har jobbet i rusfeltet siden jeg var fersk i arbeidslivet og elsker det. Det er så mange utfordringer, så mange håpefulle og endringsklare folk, så mange flotte fagfolk og brukerrepresentanter at jeg kommer meg nok aldri ut av det! Tross ressurskrevende anbudskonkurranser som vi har vært igjennom flere ganger siden sykehusreformen.

Alt menneskerettet arbeid tror jeg taper på anbud. Overskrifter som ”bestemor på anbud” skaper blest. Kanskje reagerer man ikke så mye på ”barnevern på anbud” eller ”rusbehandling på anbud”. Derfor vil jeg rope ut min motstand mot anbud som anskaffelsesform innenfor bransjer som jobber jobber med mennesker med kompliserte lidelser / utfordringer, innenfor helse- og sosialfeltet. Innenfor deler av det somatiske helsefeltet er det lettere – vi gir ikke sukker til en som har kommet inn med sukkersjokk, eller trer bjørkekvister i nesa på en pollenallergiker. Vi vet en del om hva som er bra og mindre bra rusbehandling også, bevares, men rusproblemer er sammensatte! Folk trenger så forskjellig slags hjelp og så ulik tid.

I anbudsregimets indre logikk ligger en ”viten” om at man kan måle og veie alt. Når man er på anbud kan man krysse av for HMS og fagutviklingprosjekter, fungerende brannmeldere og personalpolitikk, beskrive gruppetilbudet for pasientene og IKT- og kvalitetssystemer. Til sammen blir dette bevis på kvalitet. Jeg er motstander av at økonomisk-juridiske strukturer (anbud som anskaffelsesform er New Public management i juridisk forpliktende kontrakt) danner rammen rundt det faget vi som ”leverandører” skal ”tilby”. Hør på språket! ”Tjenesteyter” eller ”terapeut”? Gjennomsyret av økonomi!

For fagfolkene hos meg, som møter pasientene direkte, er det lett – de er terapeuter mye mer enn tjenesteytere. Er jeg mer ”leder” enn ”tilbyder”? Håper det! Vi produserer, leverer og tilbyr. Dette språket rommer og beskriver ikke hvordan gode terapier eller behandlingsforløp tar form, hvordan en erfaren behandlers ”fingerspitzgefühl” kan få en dårlig pasient til å slappe av og kjenne seg velkommen, møtt og respektert. Det verste med anbudsregimer er likevel at det hemmer fagutvikling. Det hemmer erfaringsdeling – folk blir på tuene sine og dyrker, utrolig nok, ”forretningsideer”. Hallo! Det pasientene våre ville nyte godt av var at vi delte de bra tingene, det som virker, det som skaper fremdrift og gode prosesser mellom behandlere og pasienter.

Nå har det skjedd noe som gjør anbudsgreiene enda rarere. En stor institusjon, anerkjent og veldrevet, Borgestad i Telemark, skal få slippe denne anbudskonkurransen. Mens vi er mange andre som driver med mye av det samme, i samme helseregion, som bare har blitt satt ”på vent”. Skal vi tro det vi hører har helseministeren grepet inn og overstyrt Helse SørØst. Men - det er blitt veldig stille. Jeg lurer litt på om man nå sitter og håper på at det skal gå over. Og det gjør det jo ikke… Alle som er satt på vent har avtaler som går ut 30.06.12. Hvis vi ikke har fått fornyede kontrakter primo 2012 har vi trøbbel. Et stort 100tall døgnplasser og poliklinikker vil bli borte. Innenfor rusfeltet er storparten av behandlingsplassene på private ideelle hender (som Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Tyrili + flere mindre aktører).

Når jeg våkner i morgen hører jeg ministerens glade stemme med kick-off til valgkamp: ”Som noen av dere vet skjedde det store endringer i betingelsene for rusbehandling i Telemark, og det ville jo vere grådig merkelig om ikke det gjaldt alle dere andre også – fra nå av blir det kontraktsformer basert på dialog og fleksibilitet i forhold til hva pasientene trenger. Velkommen inn i varmen kjære samarbeidspartnere innenfor den ideelle sektoren!”

Det blir en god dag i morgen!

Aino Lundberg, gjesteblogger og virksomhetsleder på A-Senteret, Kirkens Bymisjon

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #1 Reidun Wilhelmsen - Kvinnekollektivet Arken 04-07-2011 13:51
Godt sagt Aino!! Støttes fra Arken!!
0 #2 Kari Sundby, LMS 04-07-2011 14:03
Godt innspill! Anbudspraksis er særlig bekymringsfullt da det mangler faglig veileder på hva god rusbehandling skal innebære. Det er derfor fritt fram for å akseptere anbud som mangler vesentlige dyre, men nødvendige behandlingstilb ud. Veileder må på plass! Anbudslogikken har en lei tendens til å favorisere det å være konkurransedykt ig på pris, på bekostning av best mulig individuelt tilrettelagt behandling.
0 #3 Wenche Lill Bjørgve 04-07-2011 17:20
Skal vi tro det vi hører har helseministeren grepet inn og overstyrt Helse SørØst. Men - det er blitt veldig stille. Jeg lurer litt på om man nå sitter og håper på at det skal gå over. Og det gjør det jo ikke… Alle som er satt på vent har avtaler som går ut 30.06.12.
0 #4 Wenche Lill Bjørgve 04-07-2011 17:21
Aino Lundberg fra A-Senteret ved Kirkens Bymisjon sier: Hvis vi ikke har fått fornyede kontrakter primo 2012 har vi trøbbel. Et stort 100tall døgnplasser og poliklinikker vil bli borte. Innenfor rusfeltet er storparten av behandlingsplas se...ne på private ideelle hender som Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Tyrili + flere mindre aktører.
Og jeg sier: Nå MÅ helseministeren se alvoret i dette! Skal vi bygge ned eller opp rusomsorgen og behandlingsinst itusjoner?. Må ærlig si at jeg skjønner rett og slett ikke hva hun har i den jobben å gjøre. Er Støm-Erichen helseminister eller ikke?.. Blir så sint over at hun ikke ser alvoret i rusomsorgen. Selv etter rusmiddelpoliti kk møtet vi hadde der hun fikk virkeligheten over et 3 timers langt møte, så nytter det svært så lite, og hun tar håpet fra så mange. Kom med penger til at behandlingsinst itusjoner klarer å holde det gående med sitt gode arbeid i komunene i Norge! ( ja, jeg er sint )
0 #5 Kari Sundby, LMS 04-07-2011 18:32
Anbudspraksisen skaper problemer på to områder;reduser t sjanse for gode tilbud til rusavhengige og redusert pensjonsvern / tilfredsstillen de arbeidsmiljø for ansatte. Det er også en fare for at for mange ufaglærte ansettes for å spare inn på lønnsbudsjetten e.Slik kan også kompetansen på rusfeltet uthules og reduseres. Det er som kjent lønninger og pensjonsforplkt elser det går an å spare mest på. Bra når fagforeningene også engasjerer seg her!! Kari Sundby, generalsekretær LMS
-1 #6 Morten Christiansen 05-07-2011 06:51
Anbud er noe vi har i verksted og andre industrier og noe som selfølgelig ikke SKAL drive med når det handler om mennesker. Alle burde få lik behandling og helst så nærme hjemstedet som overhodet mulig . Vi har råd til begge deler , men som alltid handler det om prioritering og alltid er det de som trenger disse tjenestene mest som alltid får minst .
0 #7 Monica Lundstrøm SKBO 11-07-2011 13:30
Bra Aino! Og hele byggestenen i anbudstenkninge n er jo borte om en aktør får en "vi venter å se" plass..Merkelig ...Men om det gir rom og tid til fag og reflesjon og dybde og det igjen kan dokumenteres og måles er jo Borgestad i en særs viktig posisjon. Borgestad må ikke gå glipp av den sjangsen de har nå om å beskrive og dokumentere den roen det vil gi å slippe å kontinuerlig skrive anbud. Vår gamle helseminister, Hansen, sammenlignet fabrikken Toyota med et norsk sykehus, og ble så forelsket i tanken på effektivitet at han sendte medarbeidere inn på sjukehuset og begynte å registrere alt fra sårstell til kirurgi, til personalets store undring, men de glemte en viktig faktor i helsearbeidet.. Relasjon...Det mellommenneskel ige..altså mellom mennesker...Det er på tide å ta diskusjonen om dette er veien å gå for helsenorge. ER vi så bundet opp i internationale regler at vi må? Ga vi bare opp hele diskusjonen om redelighet og etikk og om fag? Hvor skal debatten stå? Hvor er fagforeningene? Jeg kommer tilbake om mer fra mitt felt om Barna som ble glemt!
0 #8 Rita Nilsen 12-07-2011 16:05
Takk Aino!

Jeg har sagt det mange ganger tidligere og jeg sier det igjen: Det kan virke som om man glemmer at bak alt dette så er det et liv mennesker forsøker å leve.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode