Rus

Rusmiddelforgiftning i Oslo: Levekårsforskjeller viktig

Rusmiddelforgiftning i Oslo: Levekårsforskjeller viktig

Denne artikkelen drøfter geografiske og sosiale forskjeller i antall tilfeller og tettere oppfølging av unge etter rusmiddelforgiftning, med bakgrunn i statistikk fra Legevakten.

I løpet av 2012 behandlet Legevakten i Oslo 2 923 akutte forgiftninger, hvorav 80 prosent var rusrelaterte. Antallet forgiftninger behandlet ved legevakten økte med 24 prosent fra 2008 til 2012. Byens befolkningsvekst var i samme periode 8 prosent.

Artikkelen beskriver sammenhenger mellom bosted, levekår og tilfeller av rusmiddelforgiftning i Oslo basert på statistikk fra legevakten. Antall tilfeller per 1000 av rusmiddelforgiftninger i løpet av et år var dobbelt så høy i bydelene med dårligst levekår som i bydelene med best levekår.

Prosjektet «Ungdom og rus» som startet i 2010, førte til at markant flere unge ble henvist til videre oppfølging.  Fra 2008 til 2012 ble 57 prosent flere i aldersgruppa 16–22 år henvist til videre oppfølging.

Les hele artikkelen av Legevaktens Odd Martin Vallersnes på linken nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Terje Fotland Løvik 04-05-2018 10:33
#TFLPoet
Politiet sin jobb er å knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker, som har fått et rusmisbruk fra opplevd overgrep i barndommen. Sosiale og økonomiske rammer, er stort sett årsaken til all kriminalitet i Norge også. I Sverige blir innsatte sett på som pasienter, hvor samfunnet et sted har feilet å gi dem det nødvendige.

Knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker.
Dette er fordi, dem skal ha informasjonen som leder til svarene, på hvem de skyldig er ?
Det er samfunnet sin måte å si,
at vi trenger noe annet å lene oss på ?
Et veldig press å legge på de minst sannsynlige,
til å kunne vite bedre ?

Imens så sier politifolkene,
at de skal bære sårene vi fortsatt har.

"Den jobben skal jeg ta på meg,
fordi samfunnet behøver at noen gjør den."

#AvkriminaliserNarkotika #StoppKrigenMot Narkomane #IngenVilkårlig Varetekt #MindreBrukAvVa retekt #StoppDenKlinis keTorturen
0 #2 Terje Fotland Løvik 04-05-2018 11:20
HVA SAMFUNNET BEHØVER
Politiet sin jobb er å knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker, som har fått et rusmisbruk fra opplevd overgrep i barndommen. Sosiale og økonomiske rammer, er stort sett årsaken til all kriminalitet, også i Norge. I Sverige blir innsatte sett på som pasienter, hvor samfunnet et sted har feilet å gi dem det nødvendige.

Knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker.
Dette er fordi, dem skal ha informasjonen som leder til svarene,
på hvem de skyldig er.
Samfunnet sin måte å si,
at vi trenger noe annet å lene oss på ?
Et veldig press å legge på de minst sannsynlige, til å kunne vite bedre ?

Imens så sier politifolkene,
at de skal bære sårene vi fortsatt har.

"Den jobben skal jeg ta på meg,
fordi samfunnet behøver at noen gjør den."

#AvkriminaliserNarkotika #StoppKrigenMot Narkomane #IngenVilkårlig Varetekt #MindreBrukAvVa retekt #StoppDenKliniskeTorturen

#TFLPoet

tflpoet.com/.../...

tflpoet.com/.../...

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode