Sosialpolitikk

Kommunale boliger: Uverdige boforhold

Kommunale boliger: Uverdige boforholdJohanna Engen, sentral i Fattighuset, skriver bl.a. følgende:

"Jeg har i 15 år bodd i en kommunal leilighet på Kampen i en gate som innehar den lengste loggen på Grønland Politikammer. Utviklingen i gården har blitt verre og verre, det flyter av søppel i trappeoppgangen, i kjelleren, på fortauet, her kaster man bæsjebleier ut i oppgangen, søppelposene kommer fykende fra vinduer. Jeg vasser i søppel, psykotiske mennesker, narkomane og flyktninger som ikke aner hvordan det er å bo i Norge. I hele vinterhalvåret har vi nesten ikke varmt vann, fellesvaskeriet er herpet og kan ikke brukes, har blitt frastjålet klær og sengetøy for flere tusen kr fordi Boligbygg ikke sørger for at vi kan låse.

Nå må jeg dra med meg klesvasken til Fattighuset og vaske der. Det er bråk og spetakkel, dopsalg og ulovlig fremleie, bakgården ser ut som en offentlig søppeldynge fyllt med hvite- og brunevarer, kasserte møbler og annet søppel, ingen lekeapparater for barna. Verken Boligbygg eller Bydelsforvaltningen bryr seg. OKL og gårdsstyret er fraværende, og barneombudet er bekymret og kaller inn til møte, vel det har vært en del møter men ingenting har blitt gjort, det har bare blitt verre og verre. Det er uverdig at barn må vokse opp under slike forhold, det er faktisk uverdig at vi som bor i kommunale boliger enten det er barn eller eldre mennesker må bo slik. Ingen burde ha det sånn!"

Jeg tar saken, og Byrådet må forklare seg ( se under) overfor bystyret.


Byrådet
Her

Kommunale boliger, Brinken 2c

Johanna Engen, Brinken 2c, på Kampen har lagt ut denne kommentaren på Facebook:

”Alle har rett til å bo men å samle alle uten boevne i en gård med barnefamilier og eldre mennesker er rett og slett en dårlig ide.Jeg har i 15 år bodd i en kommunal leilighet på Kampen i en gate som innehar den lengste loggen på Grønland Politikammer. Utviklingen i gården har blitt verre og verre, det flyter av søppel i trappeoppgangen, i kjelleren, på fortauet, her kaster man bæsjebleier ut i oppgangen, søppelposene kommer fykende fra vinduer. Jeg vasser i søppel, psykotiske mennesker, narkomane og flyktninger som ikke aner hvordan det er å bo i Norge

I hele vinterhalvåret har vi nesten ikke varmt vann, fellesvaskeriet er herpet og kan ikke brukes, har blitt frastjålet klær og sengetøy for flere tusen kr fordi Boligbygg ikke sørger for at vi kan låse. Nå må jeg dra med meg klesvasken til Fattighuset og vaske der. Det er bråk og spetakkel, dopsalg og ulovlig fremleie, bakgården ser ut som en offentlig søppeldynge fyllt med hvite- og brunevarer, kasserte møbler og annet søppel, ingen lekeapparater for barna. Verken Boligbygg eller Bydelsforvaltningen bryr seg., OKL og gårdsstyret er fraværende, og barneombudet er bekymret og kaller inn til møte, vel det har vært en del møter men ingenting har blitt gjort, det har bare blitt verre og verre.

Det er uverdig at barn må vokse opp under slike forhold, det er faktisk uverdig at vi som bor i kommunale boliger enten det er barn eller eldre mennesker må bo slik Ingen burde ha det sånn!Jeg er redd for å forlate leiligheten og er redd for å komme hjem, søvnproblemer og utrygghet er min hverdag i en kommunal leilighet på Kampen. Det er flaut å ha besøk av familie og venner.

Bystyret bryr seg ikke og tenker vel at det ikke er så nøye med fattigfolk.
Kan du ikke bare flytte spør folk, nei jeg kan ikke det, hvor skal jeg flytte?

Når man lever under fattigdomsgrensen har man ingen muligheter til å flytte!Fattigdom, elendige boforhold og bostedsløshet henger nøye sammen og er en utfordring men ikke en umulighet. Det kommer an på viljen til å være kreativ og tenke nytt av de politiske myndighetene både sentralt og kommunalt. Vi trenger en nasjonal minstestandard for boligkvalitet og den skal gjelde alle.

Nå har man i årevis stuet sammen alle typer mennesker og det har vist seg at ikke går så bra, da er det på tide at noen våkner opp og prøver andre metoder.

Bygge ned den kommunale boligmassen er ikke veien å gå. Det er behov for å se sosiale og fysiske aspekter ved boligen og bomiljøet i sammenheng. Det er ingen motsetning mellom krav til boligkvalitet og de vanskeligstilte interesser. Tvert i mot trenger nettopp disse brukergruppene en garanti mot slumtilstander, usikker og midlertidig bolig, trangboddhet og dårlig bomiljø.”

Jeg har følgende spørsmål:

1. Mener Byrådet – som forvalter av de kommunale boligene - at dette er en tilfredsstillende standard å tilby?
2. Hvilke initiativ foranlediger denne saken, konkret?
3. Hva er gjengs leie for disse boligene, og mener Byrådet at det er akseptabelt å kreve inn en leie på slikt nivå med den standard leieboerne tilbys?

Kommentarer   

0 #21 Øyvind Michelsen 02-02-2010 20:13
De vestlige bydeler bør ta over en del av de kommunale boligene. Det er ingen fordel for en som skal gjøres avhengig av rus at han bor i et område mend mange rusmisbrukere. Jeg mistenker borgerlige politikere i Oslo for i stillhet å sabotere å få flere kommunale boliger i vestlige bydeler. Hvorfor er det ikke en eneste rusomsrogsinsti tusjon i Bydel Ullern eller Bydel Vestre Aker??? Det er ikke bra for et område at alle de mennesker i byen som "sliter" skal samles i samme område for da sliter de også på hverandre og miljøet!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode