Her bosettes problemer

Her bosettes problemer Før måtte man ha vandelsattest for å få leie kommunal bolig. I dag stiller du sterkere jo flere sosiale problemer du har. Konsekvensene lar ikke vente på seg. I forrige uke skjedde det tredje drapet på fire år i en kommunal blokk på Torshov i Oslo. Blokken regnes som en av områdets mindre belastede.

Dette er en bevisst politikk fra bystyreflertallets side, gjennom å presse igjennom de omstridte vedtakene. Men et enstemmig bystyrevedtak gjør i praksis Byrådet/bystyreflertallet intet med: Man skal unngå opphopning i enkelte deler av byen, og spre de kommunale boligene. De selger unna kommunale boliger, men kjøper i realiteten praktisk talt ingen nye boliger i andre deler av byen. Dermed forsterkes problemene.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)