Nei til kutt i uføretrygden

Nei til kutt i uføretrygdenRegjeringen legger i desember frem forslag til ny uføretrygd.

Vi vet at følgende rettigheter er truet:

- Kutt i behovsprøvet barnetillegg på opp til 22.000
- Uføre skal ikke lenger betale skatt som pensjonister, men som lønnsmottakere. Dette rammer spesielt de uføretrygdede med lavest inntekt
- Varig uføretrygd erstattes med midlertidig uførestønad
- Beløpet en uføretrygdet kan tjene reduseres fra 1 G (75.000) til et symbolsk beløp
- Kutt i alderspensjonen pga levealdersjustering 

Aksjonen Forsvar dagens uføretrygd holder, i morgen, onsdag 17. november klokken 16.00 en fanemarkering foran Arbeidsdepartementet på Einar Gerhardsens plass. De oppfordrer alle fagforeninger og organisasjoner til å delta på markeringen!

Besøk aksjonens nettsider

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)