Hvor er ordfører Fabian Stang?

Som en konsekvens av det Byrådsinitierte Sentrumsprosjektet jager politiet byens fattigste og mest utslåtte rusavhengige rundt i byen. Og de straffes med høye bøter dersom de bryter pålegg om ikke å oppholde seg i deler av byen, som dette eksempelet: 9000 kroner i bot eller 18 dagers fengsel.

Hvor er ordfører Fabian Stang? Er han ikke opptatt av rettssikkerheten til byens innbyggere? Skal fattige rusavhengige nektes adgang til deler av det offentlige byrom, og ilegges bøter de aldri vil være i nærheten av å kunne betale? Og dermed: skal vi akseptere at rusavhengige puttes i gjeldsfengsel for å ha oppholdt seg i Oslo sentrum?

Er ikke Fabian Stang også de fattiges ordfører?

Les den siste boten (av mange) som er utdelt

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode (3 tall)