Sosialpolitikk

Bydel Bjerke: Byrådet stopper bolig-nei-skjema

Bydel Bjerke: Byrådet stopper bolig-nei-skjemaByråd Anniken Hauglie er krystall-klar, og støtter mitt initiativ: Bydel Bjerke må umiddelbart stoppe praksisen med at alle som søker på kommunal bolig må skrive under på at, dersom de sier nei til akkurat den boligen de får tilbud om, fraskriver seg retten til senere å bli tildelt kommunal bolig.

Byråden skriver bl.a.: "Det følger av forskrift for tildeling av kommunal bolig og av generell forvaltningsrett at det er situasjonen på behandlingstidspunktet som skal legges til grunn for bydelenes vedtak. Retningslinjene gir ikke holdepunkt for at en søker som tidligere har takket nei tilbud om kommunal bolig faller utenfor målgruppen for tildeling av kommunal bolig.

I 2010 var det 226 søkere som valgte å avstå fra den kommunale boligen de fikk tilbud om, enten ved å ikke møtte på visning eller ved å takke nei til boligen. Bydelene og Boligbygg Oslo KF bruker lengre tid på tildelingsprosessen grunnet at mange takker nei til boligen de får. Bydel Bjerke har med egenerklæringsskjemaet i beste mening forsøkt å effektivisere tildelingsprosessen til beste for flertallet av boligsøkerne. Jeg vil forsikre meg om at bydelen ikke benytter egenerklæringsskjemaet for bolig i sin nåværende form."

Da kan jeg hake av denne saken som løst, så langt.

Les Byrådets notat til bystyrets helse- og sosialkomite
Les mitt tidligere oppslag på bloggen

Kommentarer   

0 #1 Marit S. 02-02-2012 12:34
Dette var gode nyheter! Skulle bare mangle. Denne praksisen om "svarer dere nei, er dere ute av køen - et nei her og det blir ikke nye tilbud". Dette er en praksis flere bydeler og kommuner følger, dessverre.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode