Sosialpolitikk

Menneskehandel: Sanksjoner mot de ansvarlige, ikke ofrene

Menneskehandel: Sanksjoner mot de ansvarlige, ikke ofreneJustisminister Grete Faremo vil, i følge Aftenposten,  utvise tiggere som er styrt av bakmenn. Jeg håper hun er unøyaktig referert, for sånn går det jo ikke an å opptre.

Vi skal reagere strengt overfor menneskehandel, og dagens straffelovgivning gir  gode muligheter for skarpe reaksjoner i forhold til dette. Men vi skal selvsagt ikke ta den som er offer i en slik sammenheng, den som er utsatt for menneskehandel. De skal vi hjelpe ut av den vanskelige situasjon de er i.

Her deler jeg fullt ut synspunktene fra Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon:

" - I den grad menneskehandel forekommer blant folk som tigger, synes jeg det er rart å bruke det som argument for å utvise den som tigger. Da er de jo først og fremst ofre for menneskehandel, med de rettighetene det innebærer, sier Heggland.

Kirkens Bymisjon mener de fleste som tigger ikke er her som et resultat av menneskehandel. For det meste er tigging et resultat av fattigdom, diskriminering og få muligheter i hjemlandet.

- Men for dem som er utsatt for menneskehandel, har vi i Norge et regelverk som innebærer rettigheter for ofre. Arbeidet mot menneskehandel er viktig, men sanksjonene må rettes mot de ansvarlige, ikke mot ofrene. Vi må være opptatt av hvordan de skal få hjelp, sier Heggland. Han viser til at ofre for menneskehandel i prostitusjon ikke utvises fra Norge fordi de er utsatt for menneskehandel, men heller tilbys hjelp."

Les Aftenpostens oppslag
Les Aftenpostens oppfølging

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode