Sosialpolitikk

Bostedsløse som må sove ute: Jeg tar saken til bystyret

Bostedsløse som må sove ute: Jeg tar saken til bystyret

Jeg tar denne saken opp til behandling i kommende møte i bystyret gjennom å fremme en interpellasjon. Jeg foreslår at bystyret vedtar følgende: "Bystyret ber byrådet sikre at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig med midlertidige overnattingsplasser, slik at ingen bostedsløse må henvises til å sove ute."

Det må anses som helt grunnleggende at Oslo kommune har et ansvar for å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Ingen skal ufrivillig være tvunget til å sove ute, under broer, i trappeoppganger og søppelrom. Det er derfor særs inhumant, og helt uaksepabelt, når vi de siste dager opplever at folk tvinges til å sove ute. Bystyret må her være helt krystallklare, og Byrådet må gjøre jobben sin.

Jeg tar svært gjerne i mot konkrete innspill og synspunkter til hva jeg bør si og ta opp i interpellasjonsdebatten. Les hele teksten nedenfor.

 

Oslo, 16. januar 2013            

 

Interpellasjon fra bystyremedlem Ivar Johansen - En seng for natta -

Til Oslo bystyre 5. februar 2014

 

Det vises til Reglement for bystyret kap 10 – Interpellasjoner;

”Bystyrets medlemmer eller varamedlemmer som regner med å ta sete i møtet kan utover de saker som er ført opp på sakslisten til møtet fremsette interpellasjoner til ordføreren eller byrådet. Interpellasjonen må bare inneholde én sak, og naturlig høre inn under bystyrets virkeområde(…)”

 

På den bakgrunn fremsettes følgende interpellasjon til byrådet til besvarelse:

Det må anses som helt grunnleggende at Oslo kommune har et ansvar for å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Ingen skal ufrivillig være tvunget til å sove ute, under broer, i trappeoppganger og søppelrom.

Men så leser jeg at Kirkens Bymisjon/Røde Kors måtte avvise 16 bostedsløse natt til mandag. Det var ikke rom i herberget. Natt til tirsdag sto enda flere i kø for å få en seng for natta. - I natt har jeg sovet i et søppelrom på St. Olavs plass, sa Kjell Gunnar Holten (49) til Osloby.no, mens han graver ut en røyk med den ene hånden og finner frem lighter med den andre. Etter en lang og «varm» vinter opplevde Oslos innbyggere at kulden virkelig festet grepet i helgen som var. Noen merket det mer på kroppen enn andre. Holten var blant dem.

Byens bostedsløse skal gang på gang måtte oppleve at er et knapphetsgode å få dekket det helt fundamentale behov for en seng å sove i. Samtidig som det gjentas gang etter gang her i Rådhuset at ingen skal være tvunget til å sove ute, ser vi gjennom nyhetsoppslag at virkeligheten er en annen.

Jeg mener Oslo kommune gjennom dette bryter sine forpliktelser etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27, som pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Jeg leser at sosialbyråden hevder at “Oslo kommune tilbyr sosialhjelp og overnatting til alle Oslo-borgere, og at kommunen natt til mandag hadde fire ledige akutt-tilbud via sosialtjenesten.” Men det betyr jo i så fall at byråden forteller at Oslo ikke klarer å koble ledige senger med køen av bostedsløse, men viktigst: byråden forteller at Oslo ikke hadde akutt-overnatting å stille opp med for 12 av de 16 som Kirkens Bymisjon måtte avvise den kvelden. Disse situasjoner gjør at Kirkens Bymisjon har måttet lage en prioriteringskø i forhold til hvem som skal få plass i herberget, der kvinner og menn over 60 år får komme først. Sånn kan vi ikke ha det.

I samme artikkel leser jeg at byråden opplyser “at kommunen åpner overnattingstilbud for utenlandske statsborgere dersom det blir 10 minusgrader eller kaldere.” Dette kan med god grunn sees som særs inhumant. Det må være behovet som bestemmer, og ikke en rigid fiksering på gradestokken. Liv og helse er truet gjennom store deler av året når man må sove ute og bli jaget pga campingforbud. Jeg kjenner ingen andre europeiske byer med tilsvarende rigiditet. F eks åpner byen Frankfurt en stor T-banestasjon for overnatting fra 1.nov og ut mars. Politiet verner de overnattende, som ofte er 150-160 personer.

Samtidig blir jo dette litt paradoksalt når flertallet i Oslo bystyre i fjor vedtok et forbud mot å sove utenbys i Oslo sentrum: "I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet." Om politiet derfor nå skal følge opp politivedtektene må flere av byens bostedsløse puttes i kasjotten, dersom de ikke etterkommer politiets pålegg om å fjerne seg, og ikke betaler boten. Paradoksalt nok kan de gjennom dette få en seng å sove i, i Oslo fengsel.

For å omskrive en uttalelse fra advokat Geir Lippestad: Hvis det ikke hadde vært for organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, hadde folk frosset og sultet i hjel i dette landet, og da kunne vi ikke ha snakket om menneskeverd på samme måte som vi gjør i dag. Hvis avisoverskriften hadde vært: 10 bostedsløse døde under ei bru på Grønland, hva skulle vi sagt til barna våre? «Jo, vi visste de var der, men vi gjorde ikke noe»?

Jeg ber byrådet klargjøre hva som er situasjonen, og hvordan man kan sikre at ingen mot sin vilje blir tvunget til å sove utendørs.

Forslaget til vedtak:

Bystyret ber byrådet sikre at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig med midlertidige overnattingsplasser, slik at ingen bostedsløse må henvises til å sove ute.

 

Med vennlig hilsen

Ivar Johansen  /s/                                                                

Sosialistisk Venstreparti

 


Kommentarer   

0 #1 Ingerid 19-01-2014 17:52
Merk at Røde Kors og Bymisjonen samarbeider om herberget.
0 #2 Ingerid 19-01-2014 17:55
Takk for at du retter oppmerksomhet mot situasjonen. Herberget Røde Kors og Bymisjonen drifter er også et tiltak som er rettet mot fattige tilreisende, og at nordiske borgere ikke kan benytte seg av dette. Ingen bør måtte sove ute på gaten, situasjonen må forbedres for både nordiske og tilreisende fattige.
0 #3 Tone Veiulfsen 19-01-2014 20:57
Flott at du vil gjøre noe for de som må sove ute. Grusomt at vi har det slik i Norge :-( stakkars mennesker :-(
0 #4 Nina 20-01-2014 12:49
Hei hei

Skulle ønske du smtidig spurte om en förklaring på hva midlertidig bosted betyr. Hor lenge kan midlertidig bosted være et alternativ som kommunene tilbyr? Man har krav på bolig, og tilbys midlertidig bolig når man ikke har fast bolig å tilby. I folkeregisteret er det 6 mnd som er grensen for midlertidighet.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode