Sosialpolitikk

NAV-reform uten økt statliggjøring

I forbindelse med NAV-reformen har et enstemmig Oslo bystyre understreket prinsippet om oppgavedifferensiering. Bystyret mener at større kommuner kan ta et større ansvar for den nye arbeids- og velferdsforvaltning enn hva de mange småkommuner kan. SV i Oslo mener til og med at Oslo burde tatt ansvar for alle de 3 elementene i den nye velferdsforvaltningen – både arbeidsmarked, sosial- og trygdesystemet.  Oslo har gode forutsetninger for å lage både gode og samordnede tiltakskjeder overfor innbyggerne, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

NAV-reform uten økt statliggjøring

Av Ivar Johansen,
Bystyremedlem i Oslo for SV

SV er tilfredse med at NAV-reformen, den nye arbeids- og velferdsforvaltning, vil bidra til å gi innbyggerne mer samordnede tjenester. Mange brukere benytter i dag tilbud både hos trygdetat, Aetat og sosialtjeneste.

Samtidig er prinsippet om nærhet viktig. Tjenester og beslutninger som ligger nærmest mulig brukeren gir bedre muligheter for et tilbud tilpasset den enkeltes situasjon.

I forbindelse med NAV-reformen har et enstemmig Oslo bystyre understreket prinsippet om oppgavedifferensiering. Bystyret mener at større kommuner kan ta et større ansvar for den nye arbeids- og velferdsforvaltning enn hva de mange småkommuner kan. SV i Oslo mener til og med at Oslo burde tatt ansvar for alle de 3 elementene i den nye velferdsforvaltningen – både arbeidsmarked, sosial- og trygdesystemet.  Oslo har gode forutsetninger for å lage både gode og samordnede tiltakskjeder overfor innbyggerne.

Dessverre er forståelsen for Oslos syn på oppgavedifferensiering liten i resten av kommune-Norge. Små og mellomstore kommuner snakker varmt om generalistprinsippet. Samtidig er det klart at små kommuner – alene - ikke er i stand til å lage fullverdige og gode tiltakskjeder.

SV er også bekymret for NAV-reformen fordi vi ikke har likeverdige parter. Staten, representert med Trygdeetat og Aetat, er tunge lokomotiv som synes å være lite opptatt av delegering av ansvar og makt nedover. Mange fagfolk og brukere frykter derfor at NAV-reformen er første skritt i retning av statliggjøring av sosialtjenesten.

For å gå i motsatt retning så har Oslo ønsket at alle bydeler skal overta ansvaret for arbeidsmarkedstiltakene. Det er imidlertid usikkert om Oslo får gjennomslag for det.  Er  staten villig til å gi fra seg ytterligere oppgaver, slik at Oslo kan skape mer sammenhengende tiltakskjeder overfor byens innbyggere?

(Dagsavisen 10. okt. 2006)


Kommentarer   

0 #1 NAVmannen 04-03-2010 14:48
Hei! Sjekk ut denne bloggen:
nav-norge.blogspot.com

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode