Forside

Eldreomsorg i Oslo; offentlig omsorgssvikt

"I vår bydel, Frogner, ble det tidligere i år vedtatt at alle Hjemmetjenestens brukere heretter skulle få rengjøring kun hver tredje og ikke annenhver uke som før. Forut for dette ble bruken av vikarer og ekstrahjelper, hvilke Hjemmetjenesten er helt avhengig av, strammet inn. (Dess flere midlertidig ansatte, jo billigere drift.), skriver Steingrímur Njálsson. Denne bedrøvelige kombinasjonen av økt behov, men færre ressurser, førte etter hvert til alt flere «vedtaksbrudd», dvs. at en bruker ikke får den innvilgede hjelp, f. eks., fordi det er for få på jobb. For etatens del har problemet en meget enkel løsning: Dersom brukerne bare får innvilget mindre hjelp, blir det mulig å etterleve innholdet i vedtakene. Begrunnelsen er dog alltid at man skal spare fordi man da får «mer for hver krone». Angivelig uten at tilbudet svekkes. Men: Tilbudet er definitivt svekket!", skriver Steingrímur Njálsson.

Les artikkelen "Offentlig omsorgssvikt under Lae"
Les også "Omsorg og graden av sivilisasjon"

You have no rights to post comments