Forside

De lønnsomme, og de ulønnsomme pasienter

Det er etablert et finansieringssystem som skiller mellom lønnsomme og ikke-lønnsomme pasienter. "Nå, i krisetider, må jeg imidlertid begynne å skille mellom de pasienter som lønner seg og de som ikke lønner seg. De som ikke lønner seg, må jeg sette på venteliste, forsøke å få overført til en annen institusjon eller la dø i fred", skriver professor Knut Rasmussen ved Regionsykehuset i Tromsø. Han beskriver stykkprisfinansiering og DRG-systemet, som stortingsflertallet er så fornøyd med.

Les mer i Dagbladet

Legg til kommentar