Om Ivar Johansen

Ivar Johansen er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite. Er nå inne i min 8. periode som medlem/ varamedlem for SV i Oslo bystyre. Kom inn i bystyret fra høsten 1987, og har blant annet vært kommunalråd for helse- og sosialsaker på heltid som nestleder i bystyrets helse- og sosialkomite.

Interessefelter er særlig helse- og sosialpolitikk, men også miljøspørsmål og freds- og sikkerhetspolitikk.

Jeg har vært valgt av Stortinget som medlem av Forsvarets Ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemda for sivile tjenestepliktige.

Har i mange år jobbet som kontorsjef i Gyldendal Norsk Forlag AS.

Tidligere perioder i Oslo bystyre

2003 – 2007 medlem

1999 – 2003 medlem

1995 – 1999 varamedlem

1992 – 1995 medlem

1988 – 1991 medlem

Tidligere verv i Oslo bystyre

2003 – 2007 medlem finanskomiteen

2004 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Sentralstyret

1999 – 2003 medlem finanskomiteen

1995 – 1999 varamedlem helse- og sosialkomiteen                    medlem kontrollutvalget                    medlem tilsynsutvalget

1994 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Fylkesstyret i Oslo

1992 – 1995 nestleder helse og sosialkomiteen

1991 – 1995 varamedlem administrasjonsutvalget

1992 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Landstinget

1992 – 1995 varamedlem Kommunenes Sentralforbund – Landsrådet

1988 – 1992 1. varamedlem formannskapet

1988 – 1991 varamedlem helse- og sosialkomiteen

1988 – 1989 varamedlem byutviklingskomiteen

Politiske verv - lokalt og sentralt

2006 –         styremedlem Ressurssenter for omstilling i kommunene

2005 –         styremedlem Kommunal Rapport AS

1992 – 1995 varamedlem Samarbeidsutvalget Oslo og Akershus

1990 – 1998 medlem Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige, og 2002 – dd. 1990 – 1998 medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, og 

2002 – dd.1987 – 1988 varamedlem Oslo kommunes helse- og sosialstyre

1987 – 1988 medlem Oslo Kommunes barnevernsutvalg

1987            medlem av Helserådet

1986 – 1989 medlem tilsynskomitè Kveset Ungdomshjem

1985 – 1988 varamedlem styret Furuset MS-hjem

1984 – 1987 leder Sosialstyrets distriktsutvalg Furuset og Lindeberg

Yrkeskarriere 1991 – 1995 kommunalråd for helse og sosial, Oslo1989            fungerende kommunalråd for byutvikling, Oslo

1977 –         kontorsjef, Gyldendal Norsk Forlag A/S

1973 – 1977 informasjonsleder, Pax Forlag A/S

1973            sekretær, Sosialistisk Valgforbund

1973            miljøarbeider, Daleløkken behandlingshjem for autistiske barn

1972            informasjonssekretær, Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF

Biografiske data

Personalia: Født 11.11.1950, Fredrikstad

Utdanning: 1972: Folkehøgskole,

1969 – 1970: Realskole


Kommentarer   

0 #1 Skuffet Mor 27-09-2008 23:52
Hvorfor får ikke alvorlig psykisk syke hjelp på samme måte som somatisk syke i Oslo? I mai 2007 ble både sønnen min og meg akutt og alvorlig syke, jeg fikk øyeblikkelig hjelp, blindtarmen min ble fjernet uten noen diskusjoner, sønnen min som ble alvorlig og akutt psykisk syk fikk ikke nødvendig helsehjelp før etter et år, i mai 2008.

Et år med sammenhengende mareritt, med alvorlig selvskading og dramatiske psykoser, et mareritt for familien, for meg og ikke minst for han selv. Jeg har måttet stå på som en løve for å hjelpe han. Jeg har brukt alle kreftene mine på å kontakte hjelpeapparatet for å trygle om hjelp, sykehus, fastlege og DPS. Jeg har måttet reise fra Vestlandet til Oslo utallige ganger siste året, og jeg har også vært sykemeldt av påkjenningene. Jeg har heldigvis fått støtte av LPP Oslo, ellers ville jeg brutt sammen.

Etter at jeg har stått på for han i et helt år, får sønnen min omsider hjelp på sykehus. Her er de svært undrende til at han ikke har fått hjelp tidligere. Hvorfor hører ikke alle psykiaterene på de pårørende? Hvorfor fikk han ikke hjelp før? Var det fordi han var over 23 år? Eller?

Med hilsen skuffet mor
0 #2 Kari Torkildsby Hansen 08-01-2012 19:06
Er det mulig å få hjelp til en liten veldedighetsfor ening, som har hjulpet Oslo-jenter med problemer til en god og trygg sommerferie. Dette har vært gjort siden 1928 og nå er vi nesten konkurs. Kan Oslo kommune overta denne feriekolonien og fortsette med å hjelpe jenter i Oslo.
6 - 12 år hjelper vi nå.Kan vi ta et raskt møte?
Jeg har søkt om økonomisk støtte fra kommunen. Fikk ikke noen svar. Ringte i forrige uke, og fikk beskjed om at budsjettet ikke var stort nok. Men dere kan vel be finnansminister en fra verdens rikeste land, om litt mere penger.
Med hilsen fra Kari Torkildsby Hansen. Tlf.: 951 92 201

Legg til kommentar