Om Ivar Johansen

Ivar Johansen er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite. Er nå inne i min 8. periode som medlem/ varamedlem for SV i Oslo bystyre. Kom inn i bystyret fra høsten 1987, og har blant annet vært kommunalråd for helse- og sosialsaker på heltid som nestleder i bystyrets helse- og sosialkomite.

Interessefelter er særlig helse- og sosialpolitikk, men også miljøspørsmål og freds- og sikkerhetspolitikk.

Jeg har vært valgt av Stortinget som medlem av Forsvarets Ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemda for sivile tjenestepliktige.

Har i mange år jobbet som kontorsjef i Gyldendal Norsk Forlag AS.

Tidligere perioder i Oslo bystyre

2003 – 2007 medlem

1999 – 2003 medlem

1995 – 1999 varamedlem

1992 – 1995 medlem

1988 – 1991 medlem

Tidligere verv i Oslo bystyre

2003 – 2007 medlem finanskomiteen

2004 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Sentralstyret

1999 – 2003 medlem finanskomiteen

1995 – 1999 varamedlem helse- og sosialkomiteen                    medlem kontrollutvalget                    medlem tilsynsutvalget

1994 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Fylkesstyret i Oslo

1992 – 1995 nestleder helse og sosialkomiteen

1991 – 1995 varamedlem administrasjonsutvalget

1992 –         medlem Kommunenes Sentralforbund – Landstinget

1992 – 1995 varamedlem Kommunenes Sentralforbund – Landsrådet

1988 – 1992 1. varamedlem formannskapet

1988 – 1991 varamedlem helse- og sosialkomiteen

1988 – 1989 varamedlem byutviklingskomiteen

Politiske verv - lokalt og sentralt

2006 –         styremedlem Ressurssenter for omstilling i kommunene

2005 –         styremedlem Kommunal Rapport AS

1992 – 1995 varamedlem Samarbeidsutvalget Oslo og Akershus

1990 – 1998 medlem Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige, og 2002 – dd. 1990 – 1998 medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, og 

2002 – dd.1987 – 1988 varamedlem Oslo kommunes helse- og sosialstyre

1987 – 1988 medlem Oslo Kommunes barnevernsutvalg

1987            medlem av Helserådet

1986 – 1989 medlem tilsynskomitè Kveset Ungdomshjem

1985 – 1988 varamedlem styret Furuset MS-hjem

1984 – 1987 leder Sosialstyrets distriktsutvalg Furuset og Lindeberg

Yrkeskarriere 1991 – 1995 kommunalråd for helse og sosial, Oslo1989            fungerende kommunalråd for byutvikling, Oslo

1977 –         kontorsjef, Gyldendal Norsk Forlag A/S

1973 – 1977 informasjonsleder, Pax Forlag A/S

1973            sekretær, Sosialistisk Valgforbund

1973            miljøarbeider, Daleløkken behandlingshjem for autistiske barn

1972            informasjonssekretær, Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF

Biografiske data

Personalia: Født 11.11.1950, Fredrikstad

Utdanning: 1972: Folkehøgskole,

1969 – 1970: Realskole