Annet

Ville sparke syk sykepleier

Oslo kommune truet en kvinnelig sykepleier med oppsigelse fordi hun har hatt to epileptiske anfall på jobb. - Jeg har aldri vært borti en mer grotesk sak, sier Eva H. Johnsen i Norsk Epilepsiforbund. Ivar Johansen ber Byrådet gi en skriftlig redegjørelse til finanskomiteen for hvordan saken er håndtert i bydelen. Byrådet bes også om å gi finanskomiteen en særskilt gjennomgang om hvordan fullmakter er  i kommunens virksomheter hva gjelder tjenestepåtale/oppsigelse m.v. Har ethvert tjenestested (uansett størrelse og egen fagkompetanse) fullmakt til å agere i slike saker, eller stilles det krav om at etatens/bydelens toppledelse involveres som en del av kvalitetssikringen for at saken blir håndtert i henhold til gjeldende lover og avtaleverk?

Les om saken

Nei til kommunalt ordenspoliti

Byrådet i Oslo foreslår at det i Oslo startes et forsøk med kommunalt ordenspoliti.
Oslo kommune bør konsentrere sin innsats på den type virksomhet den kan og har arbeidet med i mange år: sosiale og kulturelle tiltak og tilbud til de forskjellige gruppene som utgjør byens befolkning. Og så la Staten fortsatt ha monopol på det offentliges bruk av fysisk makt, skriver Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV, i en kronikk.

Tjuvholmen: Ingen gave til Oslo by

¨"Under finanskomiteens behandling av saken er SV vært opptatt av det som framstilles som ”gaven til Oslo by”; tårnet, museet og det offentlige byrom og park. Slik byrådssaken framstår kan det se ut som om kjøperne her gir en gave til Oslo by. Slik er det jo slett ikke. De 430 millionene er en del av kjøpesummen, og skulle det være noen som gir en gave i  denne sammenheng må det være kommunen selv, representert ved Havnevesenet. Det er altså en gave fra Oslo by til  Oslo by.  For at dette ikke skal framstå som om Selvaag-gruppen og Aspelin Ramm-gruppen gir en gave til kommunen har vi  foreslått at dette begrep utgår av kjøpsavtalen. En enstemmig finanskomite har støttet dette,"sa Ivar Johansen bl.a. under bystyrebehandlingen.

B-bylivet går sin gang

20 % oppslutning, og en framgang på 7,2 prosent er et fantastisk valgresultat. Det viser at byens innbyggere setter pris på SVs klare profil for et grønt og rettferdig Oslo. "Mer igjen for pengene" var Oslo Høyres valgparole, og mange av oss sa spøkefullt at Høyre hadde i tankene de hemmelige finansieringskildene som pøste på med millioner til helsides annonser dag etter dag under valgkampen. - Med en gruppe på 12 bystyrerepresentanter har SV en bra posisjon til å sloss mot den by Høyre og Fremskrittspartiet vil skape, hvor verdiskapning måles gjennom Excel-regneark og kassaapparatet, sier SVs Ivar Johansen. Solidaritet og omsorg er noe annet. Fra første dag vil Venstre og Kristelig Folkeparti bli fulgt som en klegg på hvorvidt de vil stå ved alle løfter gitt før valget. I såfall er det f.eks. flertall for å sikre nasjonalt eierskap av Hafslund (Kr.F.) eller gjenopprette Kjelsås-trikken (Venstre). På valgdagen fikk vi rapporten om at andel personer som lever under fattigdomgrensen øker i Oslo, og et borgerlig bystyreflertall skal bli møtt med et konstant fokus og press på tiltak som hjelper de som har det aller vanskeligst i denne byen.

«Storebror» ser hva du leser

Tenk deg at overvåkingspolitiet kan gå inn på ditt nærbibliotek og kreve en oversikt over alle bøkene du har lånt og lest. At de kan få innsyn i dine bevegelser på offentlige PC-er. At bokhandlerne må oppgi lister over hva du har kjøpt. At myndighetene kan anholde deg hvis du leser «mistenkelig» litteratur. Det som høres ut som et skrekkscenario fra strengt sensurerte totalitære samfunn, er virkeligheten i USA etter 11. september. «Storebror» vet hva du har på nattbordet.

Les Dagbladet

Grorud bydel: Ikke samsvar mellom oppgaver og tildelte budsjettmidler

Det er ikke samsvar mellom de oppgaver bydelen er tildelt og de penger som følger med, sa Ivar Johansen i bystyrets debatt om anken fra bydel Grorud. Selv om SV støtter bydelsdirektørens anke om at bydelen selv må ta ansvar for å få budsjettet i balanse, betyr ikke det at vi også støtter de konkrete forslag til kutt som bydelsdirektøren foreslo i juni. Mye kan ha skjedd og bydelsutvalget må få anledning til å se gjennom saken på ny.

Likebehandling, når det passer

Kulturscenen Mono har mistet skjenkeretten fordi de ikke tidsnok var oppmerksom på at endringer i eierstrukturen krevde ny skjenkebevilling. Mange mener byrådet bør sikre rask behandling av den innleverte søknad. Noen ganger krever viktige samfunnshensyn at byråder er litt mer fleksible enn det Venstrebyråden oppviser i denne saken, skriver SVs Ivar Johansen og viser til at byrådet er åpne for ekspressbehandling når den amerikanske ambassadør eller Røkke-firmaer banker på døra.

Kommunen må skaffe øvingslokaler for musikkgrupper

"Byrådet bør utarbeide en plan for hvor hvordan kommunens lokaler kan stilles til rådighet som øvingslokaler for musikere" foreslår SVs bystyremedlemmer Kari Pahle og Ivar Johansen i et privat forslag i Oslo bystyre. Her bes byrådet ta større ansvar for at Oslos musikkliv skal fortsette å blomstre i en mangfolding kulturby.

- Det ringer folk på jakt etter øvingslokaler omtrent hver dag, sier daglig leder Anja Skjulstad i Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn til Aftenposten. Pr. i dag er det 25 band som øver der. På ventelisten står det over 50 band. Også AKKS Oslo får daglige henvendelser. Allerede er det 40 band som holder til i de tre øvingsrommene de har, og daglig leder Laila Fjellseth sier en eventuell venteliste ville bli minst like lang. Stovner Rockfabrikk får to-tre telefoner daglig fra band på jakt etter øvingslokale. 20 band øver i deres lokaler nå.

- Fotballspillere får fotballbaner, og musikere må få øvingslokaler, sier Erlend Rasmussen, leder for Musikkverkstedordningen i Norsk musikkråd.

En litt mer foraktet klasse

"Hvor går Norge? Kanskje er den solidariske samfunnsmodellen og et velregulert arbeidsliv i alle fall tapt. Kanskje får vi igjen et samfunn med underbetalte hushjelper og annet tjenerskap som middelklassen ser ned på. Vi er allerede på mange måter der. Historieprofessor og velferdsforsker Anne-Lise Seip sa nylig: “Velferdsstaten står i fare for å bli en epoke, en kollektivistisk kultur det tok hundre år å bygge opp, men som vi nå lar smuldre opp. Våre veivalg kan gjøre velferdsstaten til et enestående samfunnseksperiment som menneskene forlot.”

Kanskje er samfunnet slik vi i Norge kjenner det en parentes i historien. Både EU og OECD har bedt om at regelverkene oppmykes og at lønningene holdes nede for å fremme den geografiske mobilitet. Ingen av dem som sitter i viktige møter og foreslår dette, kan selv tenke seg å gå ned i lønn. Det er de på golvet og i oppvasken som skal bli mer fleksible, de som tilhører en annen og litt mer foraktet klasse. Ingen norsk overgangsordning og kontrollordning kan veie opp for tunge trender. Men med en mer ærlig offentlig debatt er vi kanskje bedre forberedt på det som skjer, skriver bl.a. Kari Gåsvatn i Nationen.

Les i Nationen

Fordelingen av skatteinntekter og offentlige byrder

Den norske skattedebatten, særlig under og etter en valgkamp, har sitt preg av desinformasjon og halvsannheter, som det er grunn til å oppklare, mener Tor Fr. Rasmussen, professor i samfunnsgeografi. Hvordan skal stat, fylke og kommune fordele skatteinntekter og byrder? Han reiser spørsmålet om kommunene bør få tilbake beskatningsretten. En av de mest seiglivede myter i offentlig debatt er at det norske skattenivået er høyere enn i andre land. Hvis man sammenligner med andre nordvesteuropeiske velferdsstater, er dette feil. I land med lavere skattenivå enn disse er det neppe mange nordmenn som vil arbeide og bo, hvis de da ikke kan nyte godt av norske lønninger eller pensjoner og falle tilbake på norske velferdsgoder i nødsfall, skriver Rasmussen i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken i Aftenposten