Annet

Sykehusboligene: Aksjonærgavepakke på 100 millioner kroner

Kommers og butikk, er etterhvert kjennetegnet på den Høyre og Fr.P-styrte Oslo. Slik var det også da det borgerlige bystyreflertallet solgte 1.744 sykehusboliger til ABG Sundal Collier, for på den måte å hindre at de statlige sykehusene - og deres ansatte - skulle få disponere sårt trengte personalboliger. Men det som stadig oftere viser seg er at disse Høyregutta heller ikke er gode på å drive butikk, og sånn sett forvalter verdiene til Oslos innbyggere på en dårlig måte.

I en melding ABG Sundal Collier nå har sendt Oslo Børs ser vi igjen dokumentasjon på det: Allerede før Sundal Collier får tatt over sykehusboligene, selger de dem videre med en nettofortjeneste på 100 millioner kroner. Annet var jo heller ikke å forvente: Med åpne øyne solgte bystyreflertallet (Høyre, Fr.P, Kr.F. og Venstre) i hui og hast disse boligene betydelig under takst. Vi ser altså nå at byrådsleder Erling Lae og hans kollegaer ga aksjonærene i det private selskapet en gave på 100 millioner kroner fra Oslos innbyggere.

Les: Tjener fett på videresalg av boliger
Les en kommentar til et innlegg fra daværende byråd Tornås

Folkets forlangende

"Å være flink i forretninger er den mest fascinerende av alle kunster", innrømmet Andy Warhol i sin tid. En lignende hustavle synes i ferd med å bli spikret opp i bibliotek-Norge: For å bevise sin eksistensberettigelse overfor kulturskeptiske lokalpolitikere – og unngå ytterligere kutt i innkjøpsbudsjettene – gjør bibliotekene alt de kan for å blåse opp utlånstallene. Resultatet er at kvalitetslitteraturen kuttes, og at bibliotekenes sortiment blir til forveksling likt hyllematen i en alminnelig Narvesen-kiosk. Advarselen kommer fra Jofrid Karner Smidt, førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo i et intervju i Morgenbladet.

Les hele artikkelen

RIMI-Hagen: Har tatt ut 2 milliarder skattefritt

Stein Erik Hagen og hans familie (ja, tidligere RIMI-Hagen) har på to år tatt ut over to milliarder kroner fra sitt familieselskap, uten å betale en krone i skatt. - Skattereformen fungerer slik at de som har mye fra før, får mer. Det er klart urettferdig at de som må leve av det de skaper, blir hardt skattet, mens de som slipper å ta ut det de skaper i utbytte for å leve slipper billig, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Bedriftsøkonomisk Institutt til VG.

Les mer i VG
Les John Olav Egeland i Dagbladet: Når pappa er rik

Høyre og mangel på differensiert tenkning

Dagens Høyre er blitt som Romerkirken i høymiddelalderen: Hele livet sees fra én synsvinkel - livet som business, alt skal telles - avvik fordømmes som «nostalgiske» eller «urealistiske». Dagens Høyre er blitt et en-dimensjonalt ødeland av bokholdere som fyller byen vår med reklameforurensning for å få budsjettene til å gå opp, samtidig som de avskjærer seg høyst nødvendige skatteinntekter, skriver Bernt Hagtvet.

En bokanmeldelse

Anette Wiig Bryn: "Deichmanske bibliotek i det 21. århundre"

Utgitt på Oslo kommunes forlag, 2005, i serien Bystyremeldinger
Pris: Gratis (men vanskelig tilgjengelig)

Terningskast: 1

En utgivelse som etterlater flere spørsmål enn den gir svar, og som skjemmes av en rekke selvmotsigelser. Lesningen gir dessverre ikke grunnlag for entusiasme eller klarsyn, noe forfatteren må ta ansvar for fordi hun aldri forteller oss hvor hun vil. Det bare aner oss, - og anelsene blir bangere og bangere ettersom man leser (se: "bange anelser")

Les hele anmeldelsen hos Norsk Bibliotekforening

Utdanningsetaten: Uprofesjonelt IKT-håndtering

Det er fortsatt betydelige problemer i Osloskolen med firmaet Siemens Business Services. Og mens Forsvaret tok aksjon mot firmaet og satte kniven på strupen opptrer Byrådet og Utdanningsetaten som en svært uprofesjonell kunde. Et så uprofesonelt firma burde vært kastet på dør for lenge siden. Firmaets brev til Osloskolene i går illustrerer godt dette.

Oslo bystyre vil ha skille mellom kirke og stat

"Oslo kommune slutter seg til Gjønnesutvalgets mindretallsforslag alternativ 3 om fullt skille mellom stat og kirke."
Dette var den klare beskjeden fra flertallet i Oslo bystyre (33 representanter) når bystyret onsdag kveld behandlet Gjønnesutvalgets innstilling. Bystyreflertallet besto av SV, Fremskrittspartiet, Venstre, RV og 6 av Høyres bystyrerepresentanter.

KS-nei til snoking i ansattes e-post

Sentralstyret i KS ønsker ikke å utvide arbeidsgiveres rett til å lese ansattes e-post. Det avviser KS-direktørens forslag til høringssvar. Fornyingsdepartementet har foreslått nye regler for innsyn i arbeidstakeres e-post. Ifølge disse skal arbeidsgiver i utgangspunktet ikke ha rett til slikt innsyn. Forslaget har vakt kraftige reaksjoner fra flere av arbeidsgiverorganisasjonene. I forslaget til høringssvar fra KS konkluderer administrerende direktør Olav Ulleren med at arbeidsgiver vil miste mulighet for kontroll av egen virksomhet. Denne konklusjonen avviser sentralstyret. Etter forslag fra SVs Ivar Johansen har styret vedtatt en uttalelse som tvert imot understreker at de nye reglene må ta hensyn til arbeidstakernes privatliv.

Les mer i Kommunal Rapport
Les om KS-administrasjonens opprinnelige forslag
Les kommentarartikkel i Dagbladet: Men e-posten min får du aldri

Slik skal vi ikke ha det!

To av Oslos viktige bransjer; hotell- og restaurantbransjen samt bygge- og anleggsbransjen.preges av svart arbeid, skatteunndragelser, sosial dumping og forverra arbeidsvilkår. SVs Terje Larsen analyserer situasjonen og har forslag til tiltak.

Les notatet (Pdf-dokument)

Facebook kan avgjøre valget

Kommunevalget nærmer seg og de politiske partiene er i ferd med å spisse sine hovedbudskap før valgkampen. På det populære sosiale nettverket Facebook er imidlertid valgkampen i full gang. Noen steder er marginene så små for et systemskifte at lokale kandidater mener at kampanjer via Facebook kan avgjøre valget.

- 1516 flere stemmer til SV ved valget for 4 år siden og vi ville hatt et A/SV-byråd i Oslo, sier Ivar Johansen, bystyremedlem for SV. Derfor kan Facebook være en - av flere - brikker som kan avgjøre Oslo-valget.

Les artikkelen hos ABC Nyheter