Annet

Byrådet/Oslo Havn til finanskomiteen: Sosial dumping uakseptabelt

Byrådet/Oslo Havn til finanskomiteen: Sosial dumping uakseptabelt

Det har kommet bekymringsmeldinger fra havnearbeiderne om sosial dumping på Oslo Havn, og jeg har derfor anmodet byrådet om å sende fram en skriftlig orientering til bystyrets finanskomite om hvordan Oslo Havn KF forholder seg for å sikre at ILO 137 blir fulgt og at det ikke skjer sosial dumping på havna.

Finanskomiteen har nå fått byrådets redegjørelse.

Etter en lengere gjennomgang konkluderes det slik:

"På bakgrunn av påstandene om bruk av sjøfolk til lasting og lossing på MS Karmsund tok HAV 15.02.2018 selv direkte kontakt med BMC Norge AS, som er operatøren av MS Karmsund. BMC er leietaker hos HAV med fast ansatte og leier i tillegg inn laste- og lossehjelp fra Maritime Truck. Det ble stilt spørsmål om hvorfor BMC fortsatt brukte sjøfolk når det er uttrykt i deres tariffavtaler at de ikke skal drive havnearbeid hvis det finnes tilgjengelige havnearbeidere. BMC har bekreftet overfor HAV at de ikke kommer til å bruke sjøfolk til lasting og lossing mer.

I følge HAV er det viktigste for ITF og Sjømannsforbundene å unngå at rederiene utfører lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke tilgjengelige organiserte havnearbeidere når de ligger til kai i Oslo havn. En slik situasjon vil ITF forholde seg til som sosial dumping. HAV har ikke fått melding om at det har skjedd fra ITF.»

Les hele redegjørelsen, og kom jeg gjerne med synspunkter, informasjon og innspill. Denne saken ønsker jeg å følge tett.

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt har lest Dagens Næringsliv:

"Dagens Næringsliv publiserte fredag et intervju med Espen Teigen, Sylvi Listhaugs inntil sist tirsdag politiske rådgiver og SoMe-ansvarlige. Det var særlig avslutningen som fanget min oppmerksomhet. Den gikk slik:

”Og han forteller at han sorterer verden i sirkler.

Han tegner med fingeren. I den indre sirkelen er broren, kjæresten og moren. - Dem er jeg glad i og avhengig av, sier han.

I sirkel nummer to er det gode venner. - Der er det også mange jeg er glad i, sier han.

Så tegner han den tredje, og ytterste, sirkelen. Hvem er der? - Alle andre. Og der bryr jeg meg ikke i det hele tatt. For de er ikke mitt anliggende. Jeg kan ta ansvar for mine, og noen burde ta ansvar for dem, men jeg kan ikke redde verden, liksom, sier Espen Teigen. - For den vil ikke reddes.”

Sitatet fra DN og Espen Teigen er rett og slett en interessant og ganske presis politisk trosbekjennelse. Med en avslutning som grenser til nihilisme: en 25 år gammel mann som bygger sin ideologi på man skal la være å bry seg om verden, ettersom verden ikke vil reddes. Skummelt, etter mitt syn. Men dog; et godt, tankevekkende og svært oppklarende intervju," skriver Anne Holt blant annet.

Les hele hennes tekst under "les mer."

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

En tydelig Erling Borgen:

"Hvorfor er hatet mot AP og Jonas Gahr Støre så voldsomt i enkelte kretser? Hvor kommer hatet fra? Hva bunner det i? Hvorfor er det så voldsomt? Norges tidligere justisminister uttalte at Gahr Støre er uegnet som statsminister. På nettsteder heter det at Gahr Støre mistenkeliggjør annerledes tenkende og at AP står for mindre åpenhet og humanitet. På Document.no leser jeg: ” Støres inntog i Arbeiderpartiet er litt som islams inntog i historien. Begge etterlater seg en ørken.”

Gjennom to år har jeg arbeidet med en dokumentarserie for NRK om Einar Gerhardsen og om fremveksten av det moderne Norge. Da Gerhardsen vokste frem som politiker på 1920-taller var han en rødglødende kommunist. Han ble arrestert og fengslet for å ha oppfordret fattigfolk til å stjele mat fra de rike. Norge var et samfunn med dramatiske sosiale og politiske konflikter.Sannheten i dag er at det er liten forskjell på AP og H. De to partiene er som oftest enige i viktige politiske spørsmål: NATO, EU, EØS og bruk av Norges olje-formue. AP og H er pragmatiske partier som har inngått politiske forlik om klima, skatt og innvandringspolitikk. Senest i går sto de to partiene side om side i stortinget i ACER-spørsmålet.

I 2015 fredet til og med Giske asylpolitikken til FrP og Listhaug: ”Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk.” APs nye innvandringspolitiske talsmann snakker som om han representerer FrP.

Hvorfor denne forakten mot AP og Gahr Støre? Som internasjonal journalist har jeg rapportert fra hele verden. I mine samtaler og intervjuer har politikere, menneskerettighetsaktivister, advokater og mennesketyper av alle slag sett på meg og sagt:” Du er fra Norge. Heldige du. Norge – verdens forbilde med demokrati, blandingsøkonomi og en gigantisk olje-formue som sikrer gratis skole og gratis medisinsk hjelp for alle”. Derfor har det vært sterkt å bivåne den siste tids rasende politiske debatt i Norge, der det kan synes som om de politiske alternativene er demokrati eller diktatur. Jeg har sett noen diktaturer preget av sensur, tortur, massegraver, korrupsjon og brutal undertrykkelse. De minner lite om Norge.

Da den hjerteskjærende filmen om Utøya hadde premiere i Oslo 3. mars, ble det etterpå holdt en mottakelse i Nobels Fredssenter. Ingen fra den norske regjeringen var tilstede. Jonas Gahr Støre holdt en praktfull tale uten manus. Det var en tale full av fortvilelse og blottet for partipolitiske angrep. Etterpå sto jeg få meter unna ham. Han så sørgmodig ut. Han var litt for tynn. Åpenbart sliten. Jeg tenkte: Hvor lenge orker du dette, Jonas Gahr Støre?" skriver Erling Borgen.

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Organisasjonen Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, delte tirsdag ut årets Gullbarbie, en pris som går til den reklame- eller medieaktøren som er “best på å få ungdom til å føle seg verst” gjennom ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og unødvendig seksualisering. Vinner var Bik Bok.

Reklamen påvirker ungdommens forhold til egen kropp, utseende, selvtillit og selvbilde. En WHO-rapport viste at halvparten av norske 15-årige jenter føler seg tykke, selv om de ikke er det. Ungdom sammenligner sitt eget utseende med modellene på de store reklameboards-ene. Modellene de ser eksisterer ikke i virkeligheten. Dermed streber ungdommen etter et uoppnåelig skjønnhetsideal.

Jeg skulle at reklame- og mediebransjen ryddet i eget hus, og etablerte en etisk standard for seg selv. Men i mangel av dette må fellesskapet, representert ved stat og kommune, ta grep. Norge kunne, som Frankrike, innført forbud mot retusjert reklame.

Mens vi venter på nasjonale bestemmelser kan vi rydde på Oslo kommunes reklameflater, hvor særlig kollektivtrafikken er stor. Fra SVs side støtter vi kravet fra ungdommens bystyremøte om at retusjert reklame skal merkes, og vi går et sted lenger: I kontrakter for kommunale reklameflater må vi ha tydelig krav til at retusjert reklame ikke aksepteres. Gjennom de vedtak bystyret gjorde i går gir Oslo kommune et bra bidrag for å dempe kroppspresset og forebygge psykiske plager.

Les mitt bystyreinnlegg under "les mer."

Marte Michelet: For mye defaitisme

Marte Michelet: For mye defatisme

En tydelig Marte Michelet:

"Det slår meg når jeg ser reaksjonene på Listhaugs avgang at det er altfor mye defaitisme blant høyrepopulismens motstandere, og en altfor utbredt overbevisning om at høyrepopulismen er usårlig og uovervinnelig.

Man stopper ikke ordentlig opp ved seieren det utvilsomt er at landets mest fremskutte fanebærer for den høyrepopulistiske agendaen er tvunget vekk fra posten som Justisminister.

I stedet for å løfte fram at dette er et stort nederlag for henne og for ytre høyre, og i stedet for å utnytte at striden har skapt nye allianser og nye muligheter til å presse dem ytterligere på retrett, går mange rett videre til å sukke over Sandberg og sukke over at Listhaug, (det geniet), helt sikkert bare blir enda mektigere nå.

Man har kanskje blitt så vant til å beskrive situasjonen pessimistisk, som mørk, illevarslende, tragisk, at man ikke helt får til den andre mobiliserende modusen: Optimismen. Beskrivelsen av framgang, overtak, suksess, et større fellesskap, en viktig dag, et viktig skritt i riktig retning.

Følelsen av at man alltid står hjelpesløs overfor den høyrepopulistiske trollingen er feil, Listhaugs avgang viser nettopp det. De vinner ikke alltid uansett. De vet ikke alltid hva de gjør. De har ikke full kontroll over spillet. De elsker ikke all motstand. Alt det der er Listhaugs spin nå, "hahaha samma for meg, jeg vant egentlig, dette var helt etter planen, bare vent jeg skal knuse dere alle sammen". Ikke kjøp det, ikke selg det videre.

Den seige, lange motstanden som må stilles opp mot høyrepopulismen kommer ingen vei hvis den verken tror den kan vinne eller ser når den vinner litt mark. Og i går tapte Listhaug, big time," skriver Marte Michelet.

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs partisekretær Audun Herning er tydelig:

"De siste dagene har norsk politikk handlet om hva som er akseptabel oppførsel for en norsk statsråd. Dette har ikke handlet om at noen har blitt såret, eller følt seg dårlig behandlet, men at vi har sett en justisminister som helt bevisst har fisket i grumsete vann og oppildnet noen av de farligste miljøene og konspirasjonsteoriene vi har i dette landet.

Sylvi Listhaug prøver nå å gjøre seg til offer. Hun hevder at det handler om at hennes ytringsfrihet er under angrep. Denne saken handler ikke om Listhaugs ytringsfrihet. Hun er et maktmenneske, ikke et offer. Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier må hun få motstand.

I dag har vi fått høre at Sylvi Listhaug har trukket seg som justisminister. Dette var på tide og helt nødvendig når hun ikke hadde tillit i Stortinget. I sin begrunnelse for hvorfor hun trakk seg fortsetter Listhaug å vise hvorfor hun ikke var egnet som justisminister. Hun viser at unnskyldningene var hule og gjør motbør mot høyreekstremistisk språk og billedbruk til et angrep på ytringsfriheten.

Vi har en sterkt svekket regjering, hvor Høyre og Venstre fortsatt er i allianse med høyrepopulismen. SV vil fortsette å jobbe for et samfunn med mindre forskjeller, mindre splittelse og mer fellesskap. Et samfunn for de mange, ikke de få. Denne jobben fortsetter selv om Listhaug nå går av.

En viktig diskusjon i dag kommer til å bli kampen om hvordan denne saken skal tolkes og forstås. Det er utrolig viktig at vi er til stede, på jobb, i nabolag og på sosiale medier, men på en saklig og skikkelig måte. Jeg oppfordrer derfor alle SV-medlemmer og sympatisører om å delta i denne debatten og til å følge med på og dele det som legges ut på SVs sider på Facebook og i andre sosiale medier," skriver Audun Herning.

Det anstendige Høyre

Det anstendige Høyre

Mímir Kristjánsson, redaksjonssjef i Klassekampen, skriver:

"I Listhaug-bråket etterlyses det av mange på venstresida et parti som blir kalt «det anstendige Høyre». Før hadde man et «anstendig Høyre», nå har man en uanstendig utgave, fordi de samarbeider med Frp.

Denne frasen avslører for meg en flik av venstresidas utfordringer. For er Høyre et anstendig parti, sett med venstresidebriller? Nei, det er et parti som går til valg på å berike landets rikeste mennesker, tilfeldigvis de samme menneskene som finansierer partiets valgkamp. Og var Høyre mer anstendig før? Nei, tvert imot. Det gamle, såkalt dannede, Høyre var mot stemmerett for kvinner og eiendomsløse og mot trygd for uføre og arbeidsløse. Det finnes ikke noe mer uanstendig i min bok!

Gir det mening å si at Listhaugs «lik og del»-bilder er mer uanstendig enn å berike sine allerede rike venner med skattekutt i milliardklassen? Ikke for meg. Men hvis du lever i en verden hvor klassekamp er utdatert og kulturkrig er det eneste som gjelder, da er det sikkert på sin plass å savne det fordums «anstendige Høyre».

Det finnes anstendige og gode mennesker i alle partier, selvfølgelig også i Høyre. De fleste i politikken vil bare det beste. Men hvis man skal kalle et politisk prosjekt i Norge for «uanstendig», så er det for meg bare å slå opp i Høyres historie. Der finner man en dypt uanstendig forakt for vanlige mennesker som vi på venstresida ikke skal ha romantiske forestillinger om," skriver Mímir Kristjánsson.

Blokkbarna

Blokkbarna

Rapperne Felipe Castro, Don Martin og Jonathan Castro leverer "Blokk til Blokk" på Det Norske Teatret.

Oppveksten i blokka ga dem pøbelstempel, men et kulturelt og sosialt forsprang. - Som barn lærer du deg minst tre språk. Og hiphop.

- Jeg digga å vokse opp på Romsås, sier Don Martin. Men da jeg var kid var Romsås utskjelt som fullt av narkomane og pøbelungdom. Mora mi ble spurt: "Hvordan kan du la barna leke ute." Vi lekte jo i skogen som var full av andre barn. Jeg falt og slo hodet stadig vekk, falt ned fra taket på en garasje, men det var ikke det de var redde for.

Don Martin bor nå i Gamlebyen, og trives der. Men etterlyser mer for østkantbarna enn biler og betong. - Kidsa som vokser opp på Grønland og Tøyen har ingen steder som vi hadde. De har gater fulle av biler hvor det er forbudt å sparke fotball og forbudt å snakke høyt. Hvordan er det byplanleggerne tenker? Hvor skal de leke? Hva skal de gjøre? Det er forræderi mot byens ungdom.

Les hele artikkelen i OBOs-bladet.

Og en av de tingene akkurat dette minner meg på er betydningen av at vi må få stoppet at Tøyenparken blir delt i to av ei godt trafikkert gate: Finnmarksgata. Gata bør stenges. Ville man på vestkanten akseptert at ei gate gikk tvers igjennom Frognerparken?

 

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

"I en regjeringslunsj i slutten av mai 2016 oppsto det en 10 minutter lang konfrontasjon og munnhuggeri mellom statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug. «Uenigheten dreide seg om asylinnstrammingene i Stortinget. Solberg hadde tydelig signalisert at hun ønsket et bredt forlik, mens Frp vil stemme over hvert enkelt av forslagene regjeringen hadde foreslått.» (VG 18.06.2016) Solberg fikk det ikke som hun ville. Listhaug, og Frp sto på sitt. I stedet for å markere at det er hun som leder kollegiet, trakk Solberg seg i denne konfrontasjonen.

Under og etter flyktningkrisen høsten 2015 har Listhaugs retorikk om «gullstol», «godhetstyranni» osv skapt motsetninger og konfrontasjoner, ikke minst i forholdet mellom regjering og opposisjon, særlig Arbeiderpartiet. Statsminister Solberg har møtt statsrådens retorikk med ulne formuleringer som at hun ikke ville brukt de ordene, eller at hun selv ikke ville ordlagt seg slik.

Etter valget i fjor har hun godtatt at Frp har gitt Listhaug hele Justisdepartementet. Men slik blir det regjeringen Solbergs politikk når justisminister Listhaug nå løgnaktig hevder at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Saken som justisministeren så grovt fordreier, er at Arbeiderpartiet vil at en domstol skal prøve og avgjøre om noen skal fratas pass og statsborgerskap. Listhaug er statsråd og hennes løgnaktighet blir dermed regjeringens. Den gjør statsminister Solberg løgnaktig.

Det alvorligste terrorangrepet på norsk jord kom den 22. juli 2011. Terroristen var en høyreekstremist med politiske røtter og fortid i Fremskrittspartiet. Han rettet sitt angrep på en regjering ledet av Arbeiderpartiet, og på sommerleiren til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Der var målet å ta livet av flest mulig av partiets framtidige ledere.

Arbeiderpartiets daværende justisminister og statsminister erklærte at alle terroristens rettigheter skulle respekteres fullt ut i rettsstatens oppgjør med ham for hans handlinger. Nasjonen samlet seg bak disse erklæringene og forsvaret for demokratiet og rettsstaten. Ingen har brukt terroristens fortid i Frp til å gjøre Frp medansvarlig for terroren. Den som skilte seg ut den gangen, var en annen av statsrådene i regjeringen Solberg. Fra stortingets talerstol sa nåværende fiskeriminister Per Sandberg at Arbeiderpartiet "spilte offer" etter terrorangrepet. Han ble tvunget til å be om unnskyldning.

Statsminister Solberg kommer ikke til å tvinge Listhaug til å be om unnskyldning, selv om hun burde ha gjort det. Hun har gitt fra seg muligheten til å sette standarden i kollegiet hun er nominell leder for. Statsministeren kan bare være handlingslammet vitne til at standarden synker til nye lavmål, " skriver tidligere Dagbladet-journalist Halvor Elvik på sin Facebook-feed.

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Byrådet har sendt fram en statusoversikt til Oslo bystyre.

Sosialt entreprenørskap er på fremmarsj, og det med god grunn. For å møte framtidas utfordringer trenger vi sosial innovasjon. Det gjelder både i offentlig sektor og i næringslivet. Oslo bystyre vedtok i 2015 enstemmig et initiativ fra meg (på vegne av SV) om at Oslo kommune bør bli en foregangskommune på sosialt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap er et samlebegrep om innovative løsninger på sosiale utfordringer. Sosialt entreprenørskap kan foregå innen det offentlige, det private, eller i en organisasjon. Innovasjon står sentralt, suksess blir målt i hvor stor positiv innvirkning produktet eller tjenesten har på samfunnet, ikke i profitt. Men det er også viktig for en sosial entreprenør å forsøke å oppnå økonomisk bærekraft. Sosialt entreprenørskap er en viktig skaperkraft i samfunnet, og trenger god tilrettelegging fra politikerne.

Strategien for dette ble senere vedtatt av byrådet. Strategien har som hovedformål at Oslo skal være foregangskommune på sosialt entreprenørskap og som delmål at dette skal gjøres ved at Oslo kommune legger til rette for og benytter seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester. Strategien legger også føringer for hvordan kommunen skal arbeide helhetlig for å legge til rette for å benytte seg av sosiale entreprenører.

Hvordan går dette i praksis? Byrådet har nå sendt fram en orientering til bystyret og den viser spennende aktiviteter. Hva tenker du? Innspill til hvordan går videre?

Kunstplan for Oslo: Kommunen trenger en eiendomsstrategi

Kunstplan for Oslo: Kommunen trenger en eiendomsstrategi

Det sosiale foretaket Nedenfra Ideelt AS med innspill til Oslos kunstplan.  

Bystyret har bedt byrådet om å legge fram en kunstplan for Oslo, det vil si en helhetlig politisk strategi for det visuelle kunstfeltet:  "Byrådet bes legge fram en Kunstplan for Oslo, som omhandler infrastruktur, arbeidsplasser og visningsmuligheter for kunst. Planen bør inneholde vurderinger av samspillet mellom statlige, kommunale, private og ikke-kommersielle aktører innenfor kunstfeltet. Planen skal inneholde anbefalinger for hvordan Oslo videreutvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring."  

Byrådet er nå i en fase med dialog og innspill fra feltet. Det sosiale foretaket Nedenfra Ideelt AS har i den sammenheng satt fokus på behovet for lokaler og eiendomsstrategi.  

"Det er et stort og uomtvistet behov for areal for både produksjon og visning av kunst. Det kan synes som om Oslo kommune i dag mangler en smart strategi for denne type eiendomsutvikling. Dette er kostbart både for kommunen og for kunstfeltet. Og er en medvirkende årsak til at det oppleves som stadig vanskeligere å finne egnede areal for kunstnerisk virksomhet i Oslo.  

Nedenfra er overbevist om at store deler av befolkningen ser verdien av at offentlige midler brukes på å sikre et levende kunst- og kulturfelt som bidrar til personlige opplevelser og utviklingen av et sivilisert fellesskap. Men Nedenfra tror det er mindre velvilje i befolkningen til at skattepengene overføres til private eiendomsutviklere. Jo større andel av kulturmidlene som overføres til finans- og eiendomsaktører, jo mindre kunst og kultur får man per krone.  

På grunn av en manglende smart eiendomsstrategi for produksjon og visning av kunst og kultur er det likevel nettopp dette som skjer. En vanlig framgangsmåte er at man inngår en kontrakt med en privat utvikler for at utvikleren skal bygge og drifte et bygg som møter et kommunalt behov. Det er vanlig at man inngår kontrakter med løpetid på 30 år fordi dette da utløser muligheten til å søke om tippemidler, slik at kostnaden blir tatt på statlig framfor kommunalt nivå. Selv om man flytter deler av kostnaden ut av kommunen er det fortsatt offentlige midler som disponeres." Les hele deres innspill under "les mer."