Annet

Marte Michelet: For mye defaitisme

Marte Michelet: For mye defatisme

En tydelig Marte Michelet:

"Det slår meg når jeg ser reaksjonene på Listhaugs avgang at det er altfor mye defaitisme blant høyrepopulismens motstandere, og en altfor utbredt overbevisning om at høyrepopulismen er usårlig og uovervinnelig.

Man stopper ikke ordentlig opp ved seieren det utvilsomt er at landets mest fremskutte fanebærer for den høyrepopulistiske agendaen er tvunget vekk fra posten som Justisminister.

I stedet for å løfte fram at dette er et stort nederlag for henne og for ytre høyre, og i stedet for å utnytte at striden har skapt nye allianser og nye muligheter til å presse dem ytterligere på retrett, går mange rett videre til å sukke over Sandberg og sukke over at Listhaug, (det geniet), helt sikkert bare blir enda mektigere nå.

Man har kanskje blitt så vant til å beskrive situasjonen pessimistisk, som mørk, illevarslende, tragisk, at man ikke helt får til den andre mobiliserende modusen: Optimismen. Beskrivelsen av framgang, overtak, suksess, et større fellesskap, en viktig dag, et viktig skritt i riktig retning.

Følelsen av at man alltid står hjelpesløs overfor den høyrepopulistiske trollingen er feil, Listhaugs avgang viser nettopp det. De vinner ikke alltid uansett. De vet ikke alltid hva de gjør. De har ikke full kontroll over spillet. De elsker ikke all motstand. Alt det der er Listhaugs spin nå, "hahaha samma for meg, jeg vant egentlig, dette var helt etter planen, bare vent jeg skal knuse dere alle sammen". Ikke kjøp det, ikke selg det videre.

Den seige, lange motstanden som må stilles opp mot høyrepopulismen kommer ingen vei hvis den verken tror den kan vinne eller ser når den vinner litt mark. Og i går tapte Listhaug, big time," skriver Marte Michelet.

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs Audun Herning: Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SVs partisekretær Audun Herning er tydelig:

"De siste dagene har norsk politikk handlet om hva som er akseptabel oppførsel for en norsk statsråd. Dette har ikke handlet om at noen har blitt såret, eller følt seg dårlig behandlet, men at vi har sett en justisminister som helt bevisst har fisket i grumsete vann og oppildnet noen av de farligste miljøene og konspirasjonsteoriene vi har i dette landet.

Sylvi Listhaug prøver nå å gjøre seg til offer. Hun hevder at det handler om at hennes ytringsfrihet er under angrep. Denne saken handler ikke om Listhaugs ytringsfrihet. Hun er et maktmenneske, ikke et offer. Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier må hun få motstand.

I dag har vi fått høre at Sylvi Listhaug har trukket seg som justisminister. Dette var på tide og helt nødvendig når hun ikke hadde tillit i Stortinget. I sin begrunnelse for hvorfor hun trakk seg fortsetter Listhaug å vise hvorfor hun ikke var egnet som justisminister. Hun viser at unnskyldningene var hule og gjør motbør mot høyreekstremistisk språk og billedbruk til et angrep på ytringsfriheten.

Vi har en sterkt svekket regjering, hvor Høyre og Venstre fortsatt er i allianse med høyrepopulismen. SV vil fortsette å jobbe for et samfunn med mindre forskjeller, mindre splittelse og mer fellesskap. Et samfunn for de mange, ikke de få. Denne jobben fortsetter selv om Listhaug nå går av.

En viktig diskusjon i dag kommer til å bli kampen om hvordan denne saken skal tolkes og forstås. Det er utrolig viktig at vi er til stede, på jobb, i nabolag og på sosiale medier, men på en saklig og skikkelig måte. Jeg oppfordrer derfor alle SV-medlemmer og sympatisører om å delta i denne debatten og til å følge med på og dele det som legges ut på SVs sider på Facebook og i andre sosiale medier," skriver Audun Herning.

Det anstendige Høyre

Det anstendige Høyre

Mímir Kristjánsson, redaksjonssjef i Klassekampen, skriver:

"I Listhaug-bråket etterlyses det av mange på venstresida et parti som blir kalt «det anstendige Høyre». Før hadde man et «anstendig Høyre», nå har man en uanstendig utgave, fordi de samarbeider med Frp.

Denne frasen avslører for meg en flik av venstresidas utfordringer. For er Høyre et anstendig parti, sett med venstresidebriller? Nei, det er et parti som går til valg på å berike landets rikeste mennesker, tilfeldigvis de samme menneskene som finansierer partiets valgkamp. Og var Høyre mer anstendig før? Nei, tvert imot. Det gamle, såkalt dannede, Høyre var mot stemmerett for kvinner og eiendomsløse og mot trygd for uføre og arbeidsløse. Det finnes ikke noe mer uanstendig i min bok!

Gir det mening å si at Listhaugs «lik og del»-bilder er mer uanstendig enn å berike sine allerede rike venner med skattekutt i milliardklassen? Ikke for meg. Men hvis du lever i en verden hvor klassekamp er utdatert og kulturkrig er det eneste som gjelder, da er det sikkert på sin plass å savne det fordums «anstendige Høyre».

Det finnes anstendige og gode mennesker i alle partier, selvfølgelig også i Høyre. De fleste i politikken vil bare det beste. Men hvis man skal kalle et politisk prosjekt i Norge for «uanstendig», så er det for meg bare å slå opp i Høyres historie. Der finner man en dypt uanstendig forakt for vanlige mennesker som vi på venstresida ikke skal ha romantiske forestillinger om," skriver Mímir Kristjánsson.

Blokkbarna

Blokkbarna

Rapperne Felipe Castro, Don Martin og Jonathan Castro leverer "Blokk til Blokk" på Det Norske Teatret.

Oppveksten i blokka ga dem pøbelstempel, men et kulturelt og sosialt forsprang. - Som barn lærer du deg minst tre språk. Og hiphop.

- Jeg digga å vokse opp på Romsås, sier Don Martin. Men da jeg var kid var Romsås utskjelt som fullt av narkomane og pøbelungdom. Mora mi ble spurt: "Hvordan kan du la barna leke ute." Vi lekte jo i skogen som var full av andre barn. Jeg falt og slo hodet stadig vekk, falt ned fra taket på en garasje, men det var ikke det de var redde for.

Don Martin bor nå i Gamlebyen, og trives der. Men etterlyser mer for østkantbarna enn biler og betong. - Kidsa som vokser opp på Grønland og Tøyen har ingen steder som vi hadde. De har gater fulle av biler hvor det er forbudt å sparke fotball og forbudt å snakke høyt. Hvordan er det byplanleggerne tenker? Hvor skal de leke? Hva skal de gjøre? Det er forræderi mot byens ungdom.

Les hele artikkelen i OBOs-bladet.

Og en av de tingene akkurat dette minner meg på er betydningen av at vi må få stoppet at Tøyenparken blir delt i to av ei godt trafikkert gate: Finnmarksgata. Gata bør stenges. Ville man på vestkanten akseptert at ei gate gikk tvers igjennom Frognerparken?

 

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

"I en regjeringslunsj i slutten av mai 2016 oppsto det en 10 minutter lang konfrontasjon og munnhuggeri mellom statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug. «Uenigheten dreide seg om asylinnstrammingene i Stortinget. Solberg hadde tydelig signalisert at hun ønsket et bredt forlik, mens Frp vil stemme over hvert enkelt av forslagene regjeringen hadde foreslått.» (VG 18.06.2016) Solberg fikk det ikke som hun ville. Listhaug, og Frp sto på sitt. I stedet for å markere at det er hun som leder kollegiet, trakk Solberg seg i denne konfrontasjonen.

Under og etter flyktningkrisen høsten 2015 har Listhaugs retorikk om «gullstol», «godhetstyranni» osv skapt motsetninger og konfrontasjoner, ikke minst i forholdet mellom regjering og opposisjon, særlig Arbeiderpartiet. Statsminister Solberg har møtt statsrådens retorikk med ulne formuleringer som at hun ikke ville brukt de ordene, eller at hun selv ikke ville ordlagt seg slik.

Etter valget i fjor har hun godtatt at Frp har gitt Listhaug hele Justisdepartementet. Men slik blir det regjeringen Solbergs politikk når justisminister Listhaug nå løgnaktig hevder at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Saken som justisministeren så grovt fordreier, er at Arbeiderpartiet vil at en domstol skal prøve og avgjøre om noen skal fratas pass og statsborgerskap. Listhaug er statsråd og hennes løgnaktighet blir dermed regjeringens. Den gjør statsminister Solberg løgnaktig.

Det alvorligste terrorangrepet på norsk jord kom den 22. juli 2011. Terroristen var en høyreekstremist med politiske røtter og fortid i Fremskrittspartiet. Han rettet sitt angrep på en regjering ledet av Arbeiderpartiet, og på sommerleiren til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Der var målet å ta livet av flest mulig av partiets framtidige ledere.

Arbeiderpartiets daværende justisminister og statsminister erklærte at alle terroristens rettigheter skulle respekteres fullt ut i rettsstatens oppgjør med ham for hans handlinger. Nasjonen samlet seg bak disse erklæringene og forsvaret for demokratiet og rettsstaten. Ingen har brukt terroristens fortid i Frp til å gjøre Frp medansvarlig for terroren. Den som skilte seg ut den gangen, var en annen av statsrådene i regjeringen Solberg. Fra stortingets talerstol sa nåværende fiskeriminister Per Sandberg at Arbeiderpartiet "spilte offer" etter terrorangrepet. Han ble tvunget til å be om unnskyldning.

Statsminister Solberg kommer ikke til å tvinge Listhaug til å be om unnskyldning, selv om hun burde ha gjort det. Hun har gitt fra seg muligheten til å sette standarden i kollegiet hun er nominell leder for. Statsministeren kan bare være handlingslammet vitne til at standarden synker til nye lavmål, " skriver tidligere Dagbladet-journalist Halvor Elvik på sin Facebook-feed.

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Byrådet har sendt fram en statusoversikt til Oslo bystyre.

Sosialt entreprenørskap er på fremmarsj, og det med god grunn. For å møte framtidas utfordringer trenger vi sosial innovasjon. Det gjelder både i offentlig sektor og i næringslivet. Oslo bystyre vedtok i 2015 enstemmig et initiativ fra meg (på vegne av SV) om at Oslo kommune bør bli en foregangskommune på sosialt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap er et samlebegrep om innovative løsninger på sosiale utfordringer. Sosialt entreprenørskap kan foregå innen det offentlige, det private, eller i en organisasjon. Innovasjon står sentralt, suksess blir målt i hvor stor positiv innvirkning produktet eller tjenesten har på samfunnet, ikke i profitt. Men det er også viktig for en sosial entreprenør å forsøke å oppnå økonomisk bærekraft. Sosialt entreprenørskap er en viktig skaperkraft i samfunnet, og trenger god tilrettelegging fra politikerne.

Strategien for dette ble senere vedtatt av byrådet. Strategien har som hovedformål at Oslo skal være foregangskommune på sosialt entreprenørskap og som delmål at dette skal gjøres ved at Oslo kommune legger til rette for og benytter seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester. Strategien legger også føringer for hvordan kommunen skal arbeide helhetlig for å legge til rette for å benytte seg av sosiale entreprenører.

Hvordan går dette i praksis? Byrådet har nå sendt fram en orientering til bystyret og den viser spennende aktiviteter. Hva tenker du? Innspill til hvordan går videre?

Kunstplan for Oslo: Kommunen trenger en eiendomsstrategi

Kunstplan for Oslo: Kommunen trenger en eiendomsstrategi

Det sosiale foretaket Nedenfra Ideelt AS med innspill til Oslos kunstplan.  

Bystyret har bedt byrådet om å legge fram en kunstplan for Oslo, det vil si en helhetlig politisk strategi for det visuelle kunstfeltet:  "Byrådet bes legge fram en Kunstplan for Oslo, som omhandler infrastruktur, arbeidsplasser og visningsmuligheter for kunst. Planen bør inneholde vurderinger av samspillet mellom statlige, kommunale, private og ikke-kommersielle aktører innenfor kunstfeltet. Planen skal inneholde anbefalinger for hvordan Oslo videreutvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring."  

Byrådet er nå i en fase med dialog og innspill fra feltet. Det sosiale foretaket Nedenfra Ideelt AS har i den sammenheng satt fokus på behovet for lokaler og eiendomsstrategi.  

"Det er et stort og uomtvistet behov for areal for både produksjon og visning av kunst. Det kan synes som om Oslo kommune i dag mangler en smart strategi for denne type eiendomsutvikling. Dette er kostbart både for kommunen og for kunstfeltet. Og er en medvirkende årsak til at det oppleves som stadig vanskeligere å finne egnede areal for kunstnerisk virksomhet i Oslo.  

Nedenfra er overbevist om at store deler av befolkningen ser verdien av at offentlige midler brukes på å sikre et levende kunst- og kulturfelt som bidrar til personlige opplevelser og utviklingen av et sivilisert fellesskap. Men Nedenfra tror det er mindre velvilje i befolkningen til at skattepengene overføres til private eiendomsutviklere. Jo større andel av kulturmidlene som overføres til finans- og eiendomsaktører, jo mindre kunst og kultur får man per krone.  

På grunn av en manglende smart eiendomsstrategi for produksjon og visning av kunst og kultur er det likevel nettopp dette som skjer. En vanlig framgangsmåte er at man inngår en kontrakt med en privat utvikler for at utvikleren skal bygge og drifte et bygg som møter et kommunalt behov. Det er vanlig at man inngår kontrakter med løpetid på 30 år fordi dette da utløser muligheten til å søke om tippemidler, slik at kostnaden blir tatt på statlig framfor kommunalt nivå. Selv om man flytter deler av kostnaden ut av kommunen er det fortsatt offentlige midler som disponeres." Les hele deres innspill under "les mer."

Ole ole, sambaen er løs, her i Oslo er det karneval... Eller?

Ole ole, sambaen er løs, her i Oslo er det karneval... Eller?

Eller stoppes det av sikkerhetstiltak?

Oslo Sambaskole ønsker å arrangere karnevalsparade i hovedstaden lørdag 2. juni. I år samarbeider de med Musikkfest Oslo. Paraden planlegges å starte fra Jernbanetorget, gjennom Karl Johans gate, med slutt ved Spikersuppa. Det er som i 2017, kun mulig for karnevalsgrupper å delta i paraden. Påmeldingen åpner 1. mars og lukker 1. juni!

Paraden er tilrettelagt slik at barn også skal kunne delta. For å skape en best mulig ramme for alle, er arrangmentet rusfritt.

Men som de skriver på sin Facebook-side: "Pga. terrorsikring av Karl Johansgate må vi ha noen forebehold om endringer frem til vi får endelig klarhet fra Oslo kommune og øvrige myndigheter."

I en fortvilet melding på bloggen min skriver Oslo Sambaskole nå: "Vi i Oslo Sambaskole forsøker å lage liv i sentrumsgatene med å avholde et årlig karneval i Rio-stil. Da søker vi å stille med flåter i Rio-stil som dyttes på Karl Johan. Nå er det umulig å komme fram med vår flåte både ut og inn av Jernbanetorget, Youngstorget og på Karl Johan. Det virker som man ikke vil ha oss til å lage liv i sentrumsgatene. Hvordan akter man å løse de problemene? Vi må ha snart svar eller så blir det ikke noe karneval."

Jeg har utfordret kulturbyråd Rina Mariann Hansen, og er trygg på at hun vil rydde slik at karnevalsparaden kan gjennomføres.

En glassbedrift i vansker

En glassbedrift i vansker

Svendsen & Sønn Glass Service er en liten bedrift med lang erfaring. De har drevet med glass-service i Oslo og Akershus siden 1889.

Men som de skriver til Bymiljøetaten og byråden:

«Vi er en bedrift som opererer ved Pilestredet 41 A og er avhengig av inn- og ut-transport av varer gjennom inngangspartiet.  Men nylig ble det satt opp skilt for busser som skal parkere hele tiden vi jobber inne. Vi får ikke lov til å bruke inngangspartiet vårt.»

De har jo ikke særlig mye valg: Glass må bæres inn og ut fra bedriften, og varebil må i den forbindelse stå – kort tid – utenfor bedriftens inngangsparti.

Konsekvensen av dette er at bedriften stadig blir ilagt parkeringsbøter på kr. 900, men mest ubehagelig føler de nok er de mange konfliktene med buss-sjåfører og parkeringsvakter.

Jeg vet Bymiljøetaten har forsøkt å løse dette, men saken er tydeligvis - sett fra bedriftens side - ikke løst. Jeg mener dette bør være løsbart ved litt smidighet og samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter og Ramazan Ay og hans kolleger hos Svendsen & Sønn Glass Service. Ser de på saken en gang til? Jeg har utfordret dem til det.

Og så er nok dette en påminnelse på at vi bør ha mer fokus på håndverkere og småbedrifters behov og arbeidsvilkår i storbyen.

Politihøgskolen bør bli i Oslo

Politihøgskolen bør bli i Oslo

Det er mange grunner til at det er klokt at Politihøgskolen (PHS) bør bli i Oslo.

Hovedstadsområdet har den største befolkningstettheten og de mest komplekse kriminalitetsutfordringene. I dette området reflekteres også de internasjonale trender og endringer i kriminalitetsbildet i sterkere grad i andre steder i landet.

Jeg er enig med Politihøgskolens ledelse om at studentene bør ha nærhet til områder hvor det politifaglige miljøet og kompetansen er størst, og at vi vil miste mye politifaglig kompetanse ved flytting ut av Oslo.

PHS utdanner politifolk til hele landet og til svært ulike politifaglige oppgaver. I tillegg utdannes politiforskere som er viktige spesialister og premissleverandører for politietaten.  I Oslo finnes også PST, Økokrim, E-tjenesten og andre institusjoner med særskilt politifaglig kompetanse. I tillegg kan PHS i Oslo mest praktisk samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner. Det må også nevnes at PHSs etter- og videreutdanning har base i Oslo og lener seg på de ekstra tilganger til fag og forskning som finnes både ved høgskolen, i Oslo politidistrikt og øvrige sentrale enheter i politiet. 

En tredel av Oslo befolkning er innvandrere eller barn av innvandrere. Tilliten til politiet i deler av denne gruppa er svak, og det er også en utfordring å rekruttere innvandrerungdom inn i framtidas politi. Ved å lokalisere Politihøgskolen til for eksempel Groruddalen eller Søndre Nordstrand, styrkes denne muligheten samtidig som høgskolen kan bli et positivt tilskudd til nærmiljøet. Politistudentene vil i større grad enn i dag kunne gis en rolle i nærmiljøet og det vil igjen kunne gi god effekt i forebyggende øyemed. Nærhet og kontakt med nærmiljøet vil også øke interessen blant innvandrerungdom for å søke seg til politiutdanning. Denne muligheten mister vi hvis vi flytter Politihøgskolen ut av Oslo.

Hva mener du?

Oslo Havn: Sosial dumping-operatørene bør få oppsigelsesvarsel

Oslo Havn: Sosial dumping-operatørene bør få oppsigelsesvarsel

Oslo Bryggearbeiderforening har over flere uker sendt  varsler til en rekke aktører med konkret informasjon om det de mener er brudd på ILO-konvensjon 137 på havna. Forleden dag sendte bryggearbeiderne denne henvendelsen:

«OBF registrerer at Oslo Havn KF ikke er villige til å håndheve  ILO 137, stikk i strid med de vedtak som har blitt fattet i Oslo Havn KF og Oslo Byråd. ILO 137 skal sikre de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. De registrerte havnearbeiderne blir ikke benyttet og det bedrives fortsatt sosial dumping i Oslo havn.

Vi oppfordrer på det sterkeste Oslo Havn KF og arbeidsgiverne i Oslo havn til å etterleve de vedtak som Oslo Havn KF og Oslo Byråd har fattet. Det at et fåtall operatører i Oslo havn ikke er villige til å forholde seg til overnevnte vedtak har ført til at Oslo havn, som Europas  eneste, har fått status som Port Of Convenience. Dette er både skammelig og respektløst! En slik status kan få store negative følger for turisme og næringsliv.

OBF vil kontakte og offentliggjøre alle vareeiere som har forretningsmessige relasjoner til de overnevnte operatører. De vil bli informert om at ILO 137 ikke overholdes og at det forekommer sosial dumping. Dette til informasjon."

To av operatørene som bryter ILO 137, og bruker sjøfolkene til lossing og lasting, er henholdsvis byggvarefirmaet BMC AS (på Kneppeskjær) og sementfirmaet HMH Cement AS (på Filipstad). Dette er to firmaer med samme eier.

ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund gjennomfører inspeksjoner i Oslo havn, og et av de skipene hvor det hver gang påvises både brudd på ILO 137 og sosial dumping er MV "Karmsund", som brukes av BMC og HmH og kommer til Oslo ca hver 14. dag. Skipet er dekket av en tariffavtale og Special Agreement inngått av den Danske lTF-komité og Nørresundby Shipping AS som sier: "Neither ship’s crew nor anyone else on board... shall carryout cargo handling and other work traditionally or historically done by dock workers..." Under inspeksjon har ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund konstatert at mannskapet var involvert i  lasteoperasjoner hvor 2 sjømenn kjørte truck i lasterommet  og 1 opererte  heis.  Denne jobben utføres som er pålagt overtid. Det betyr i virkeligheten at mannskapet ikke får noen ekstra betaling for lossearbeid i Oslo havn. Tarifflønnen for en havnearbeider i Oslo er 195 kr.

Som ITF Norge/Norske Maritime Forbund har understreket: «Når rederiet velger å utføre lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke tilgjengelige organiserte havnearbeidere i Oslo havn driver de med sosial dumping».

"– Det er bestemt at ILO 137 skal følges. Mannskap på båt skal ikke stå for lasting og lossing, og dersom det skjer vil det få konsekvenser ved at kontraktene sies opp. Sånn er det, og det må alle som driver her i havna forholde seg til," sa daværende byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) til Klassekampen før jul.

Jeg tror ledelsen i Oslo Havn bør trappe opp og sende de første varsler til  ILO-bryterne og sosial-dumping-operatørene om mulig oppsigelse av kontraktene.