Annet

Oslo kommune mot sosial dumping

Det foreligger nå en statlig forskrift som forbyr sosial dumping når det offentlige kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider over kr 1,65 mill. ekskl. mva. Alle anskaffelser som det offentlige kunngjør etter 1. mars 2008, må ta høyde for de krav som stilles i den nye forskriften. Byråden har i dag i rundskriv til virksomhetene presisert hvordan forskriften skal følges opp i Oslo kommune.

Les rundskrivet

Kommuneplan for idrett på høring

Byrådet vil i løpet av høsten legge fram forslag til  "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012" for bystyret.
I disse dager er det derfor sendt på høring et utkast til "sektorplan idrett" og fellesdelen av "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012". Høringsfristen er satt til 19. mai 2008, og det er klokt å bruke denne muligheten til å påvirke planens utforming.

Les notat fra byrådet (pdf)
Les høringsutkast til fellesdelen av "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012" (pdf)
Les høringsutkast til sektorplan idrett (pdf)

Ikke overlat boligutleie til markedet

Oslo kommune kan gjenopplive sin politikk fra 30-årene, da man bygde gode leiegårder med rommelige familieleiligheter, sørget for rimelige lån og leide ut på rimelige betingelser, skriver SVs bydelspolitikere på Sagene; Reza Rezaae og Ole Jørgen Nyhagen.

Billigere å jobbe gratis

Oslo kommune krever inn betydelige summer fra byens frivillige organisasjoner. Flere må betale mer i leie og avgifter til kommunen enn de får i støtte. Nå vil byrådet stoppe pengeinnkrevingen. Medlem i finanskomiteen Ivar Johansen (sv) vil at det offentlige rom skal være gratis. - Man sier at Oslo skal være landets billigste kommune på skatter og avgifter, og så tar man det inn igjen hos frivillige organisasjoner, sier Johansen.

Les mer

Pensjonsmidler i svartelistet selskap

Deler av Oslo kommunes pensjonspenger er investert i selskapet Unilever som anklages for giftdumping i India. SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen er sterkt kritisk til investeringen. – Kommunen må ta etiske hensyn også når det gjelder miljørelaterte spørsmål, sier Johansen.

Les mer

Oslo mister 900 millioner

Mindre skatt fra Oslo-folk er i ferd med å grave hull i kommunens økonomi. Til sammen får Oslo kommune inn 900 millioner kroner mindre enn beregnet i 2002 og 2003. Resultat: Ytterligere kutt i tilbudet til innbyggerne. SV-politiker Ivar Johansen mener de sviktende inntektene betyr at flere partier nå må vurdere å innføre eiendomsskatt. - 900 millioner kroner er svært mye penger, og kan bety dramatiske kutt i kommunens tjenestetilbud. Nå er det særs viktig å sikre finansiering av den offentlige velferden, sier han.

Les mer

Invalidisert kvinne får erstatning likevel

Oslo Forsikring har nektet å følge vedtak i Forsikringsskadenemnda. Dette er naturligvis helt uakseptabelt. Jeg fant det derfor nødvendig å be byrådet se på saken, og informere finanskomiteen. I et notat til bystyrets finanskomite opplyser byrådet at kommunen endrer sin praksis. - Jeg er fornøyd med at de nå snur. Jeg valgte å ta opp denne saken, fordi jeg synes det er uklokt av kommunen å gi sine ansatte dårligere rettssikkerhet enn andre forsikringstakere, sier jeg bl.a. til Aftenposten.

Les mer

Regnskap og årsberetning for 2003 for Viken Eiendom AS, Hovinveien 1 AS, Sommerogata 1 AS og Fougstadgata 2 AS

Oslo Høyre har for egen del kommet til at det er god økonomi å eie framfor å leie et kontorbygg i Oslo sentrum, Høyres Hus AS. I alle fall når partiet selv trenger hovedtyngden av kontorbygningen. Jeg må tro det er det syn styreleder Gustav Heiberg Simonsen og styremedlem Karl Arne Enqvist forfekter i styret for selskapet. Men når de skifter hatter, og opptrer her i bystyret stemmer de for en politikk som innebærer å selge unna kommunens eiendommer, også der gården er fylt opp av langsiktige leiekontrakter for kommunens egne virksomheter. Som nå i Sommerogata, som er en av sakene i den byrådsak vi her behandler. Jeg undres: hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune? spurte Ivar Johansen da bystyreflertallet igjen vedtok å selge kommunal eiendom.


Folketeaterbygningen – årsberetning og regnskap 2003

Dette er en bygning med sterke historiske tradisjoner i Oslos kulturliv. Når operaen flytter til Bjørvika, vil operaens lokaler og scene bli ledige, og disse vil kunne gi rom for mye spennende kulturaktiviteter. Men det forutsetter at det ved et salg, legges tydelige klausuler, som sikrer Oslos kulturliv fortsatt tilgang på disse unike lokalene. Før operaen ble etablert i lokalene i 1959, hadde lokalene blitt brukt til både kino og ulike teatervirksomheter. Oslos kulturliv trenger mangfold, og denne bygningen vil fortsatt kunne bidra med sine spennende og historisk interessante lokaler. Men det forutsetter at Byrådet i sin salgssak, sikrer dette, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet årsberetning for Folketeaterbygningen.

Salg av eiendom, Mor Go`hjertas vei 23

Byrådssaken begrunner salget av Mor Go`hjertas vei med ”kommunens strategi for å få en mer hensiktsmessig spredning av den kommunale boligmasse.” Det kan jo høres klokt ut. Den strategien forutsetter jo at kommunen ikke bare selger i en del av byen, men også har en vilje og evne til å kjøpe i en annen. Når kommunen i år selger 244 leiligheter, og kun kjøper 12, går dette den gale veien. Konsekvensen blir at bostedsløse fortsatt skal henvises til hospits og at kommunen får stadig større problemer med å bosette flyktninger og andre grupper som trenger bistand fra kommunen, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet salg av Mor Go`hjertas vei 23.