Annet

SV la grunnlaget for sykehjem og skoleopprustning

SV i byråd var kanskje for ansvarlig i å rydde opp i det konkursbo Høyre etterlot seg: et akkumulert underskudd på 3,7 milliarder. Og det er derfor riktig at vi nok derfor ikke kom langt nok på områder som psykiatri, kollektivtrafikk og sykehjem. Men konsekvensen av at SV overleverte til Høyre en gjeldfri kommune var også at dette la det økonomiske grunnlaget for at et enstemmig bystyre kunne starte opprustningen av så vel kollektivtrafikk som omsorgssektoren, skriver Ivar Johansen.

Tomme ord eller hard valuta?

Bare ett av Norges hundre største selskaper, Varnergruppen, rapporterer tilfredsstillende om hva de gjør for å sikre at underleverandørene deres lever opp til krav om arbeidstakerrettigheter og andre former for såkalt sosialt ansvar. Er bedriftenes etikk noe mer enn luftige løfter?

– Vi antar at det er en sammenheng mellom hvordan selskapene rapporterer og hva de gjør i praksis, sier Maria Gjølberg, forsker på ProSus ved Senter for Utvikling og Miljø. Hun og kollega Janka Jelstad står bak den ferske rapporten "Bærekraftsrapportering – En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter. "De har gått i gjennom årsrapporter for 2003 og andre tilleggsrapporter fra de største norske selskapene regnet etter omsetning. Bedriftenes rapportering på områder som miljø og sosialt ansvar er rangert på en skala fra ikke nevnt til svært tilfredsstillende omtalt.

Les selve rapporten

Biblioteksmeldingen: Er dette godt nok?

Byrådet har lagt fram sin biblioteksmelding. Det heter bl.a. i meldingen: "Deichmanske bibliotek skal være en grunnsten innenfor kommunens folkeopplysningsarbeid. Hovedbiblioteket og bibliotekfilialene skal være viktige kultur- og informasjonssentre også i fremtiden. Dette innebærer fortsatt videreutvikling og styrking av bibliotektjenestene i Oslo, planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen og fortsatt bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, ikke minst som en av virksomhetene i den nye Kultur- og idrettsetaten."

Dette er honnørord som ikke gjenspeiles når det samme byrådet legger fram sine budsjettforslag, sier Bibliotekarforbundet på sine nettsider.

 

Lønnshopp for oslopolitikere

Politikerne i Oslo kan neste år få lønnsøkning som er tre ganger større enn de kommuneansatte fikk i år. SVs medlem i Finanskomiteen i Oslo, Ivar Johansen, mener politikerne ikke bør få mer enn de ansatte. - Jeg ønsker at heltidsfolkevalgte skal kobles til det kommunale lønnsregulativ på konkrete lønnstrinn, og følge de lønnsøkninger som andre kommunalt ansatte på de trinnene har, sier Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les mer

Ulovlige gebyrer: Byrådet krøp til korset

Siden 1984 har Oslo kommune ulovlig trukket et gebyr for å foreta lønnstrekk fra ansatte. Samme dag som forslaget fra SV Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen om å avvikle gebyret sto på bystyrets kart valgte byrådet å krype til korset, ved selv å vedta at gebyret skal avvikles. - Det var en klok beslutning. Nå gjenstår å drøfte hvordan kommunen skal rydde opp i forhold til de ansatte som urettmessig er trukket for disse beløpene, sier SVs Ivar Johansen.
Aftenpostens støtter på lederplass at her må det skje en tilbakebetaling.

Les Aftenpostens lederartikkel

Oslos IKT-strategi: Irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse?

Oslo kommune, ved byrådet, har revidert sin IKT-strategi for perioden 2002 - 2006.

"Slik jeg ser det er IT-strategien til Oslo irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse. F.eks. å snakke om Oslo som den digitale kommunen er like irrelevant som å snakke om bøker med det latinske alfabet! Selvfølgelig er IT digital. Dette handler om deltakelse og demokrati. Hensikten må være å bygge bro over digitale skiller og bygge ned digitale barrièrer. En hyggelig bieffekt er at man oppnår gevinst, kvalitetsheving, økt servicegrad, og økt tilgjengelighet eller mer effektiv tidsbruk - som strategien omtaler. Dette er ikke fulgt opp av kommuneadministrasjonen hvor de bruker Microsoft som ekskluderer brukere, og påfører skattebetalerne betydelig med ekstra kostnader," skriver Knut Yrvin i en kommentar.

Oslo kommune tjener fett på kraft

Oslo kommune får rekordstort aksjeutbytte fra energiselskapene etter overskuddene i fjor. Til sammen tar kommunen ut 580 millioner kroner fra E-CO Energi, Hafslund og Viken Fjernvarme. E-CO bidrar alene med 400 millioner kroner. Dette er inntekter kommunen allerede har budsjettert med i år, sier finansbyråd André Støylen. Og det er ikke lenge siden den samme Høyre-byråd prinsipielt mente at Oslo kommune burde kvitter seg med energiselskapsaksjene.

Les NRK Østlandssendingen

Innskrenket syn på bibliotek

Byrådet i Oslo har lagt fram et forslag til bibliotekpolitikk som verken tar inn over seg medierevolusjonen eller det flerkulturelle samfunnets utfordringer. Derfor blir det en bibliotekpolitikk som mer hører hjemme på 1950-tallet enn i 2005. Hva er et moderne folkebiblioteks rolle? Skal biblioteket være en distribusjonskanal for bøker eller en institusjon som sikrer borgerne lik tilgang til kunnskap og kulturelle opplevelser, uavhengig av lagringsmedium? Forslaget til bibliotekmelding fra byrådet i Oslo aktualiserer spørsmålene, skriver Ragnar Audunson, Frode Bakken og Ingeborg Rygh Hjorten i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken

Oslo kommune melker de frivillige organisasjoner

Oslo kommune krever inn betydelige summer fra byens frivillige organisasjoner. Flere må betale mer i leie og avgifter til kommunen enn de får i støtte. Medlem i finanskomiteen Ivar Johansen (sv) vil at det offentlige rom skal være gratis.- Man sier at Oslo skal være landets billigste kommune på skatter og avgifter, og så tar man det inn igjen hos frivillige organisasjoner, sier Johansen til Aftenposten

Les mer i Aftenposten

En bedre seniorpolitikk

SVs Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Ruth Norseng foreslår i et privat forslag i Oslo bystyre at Oslo kommune iverksetter tiltak for en mer aktiv seniorpolitikk for at kommunalt ansatte skal kunne stå lengre i arbeidslivet. Det foreligger mye kunnskap om gode virkemidler og SV forventer at Oslo gjør mer for å nå målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Andebu kommune i Vestfold har gjennomført et eget prosjekt rettet mot kommunens eldre arbeidstakere. De har iverksatt flere tiltak: de har åpnet for en ”angrefrist” for avtalefestet pensjon (AFP), de tilbyr redusert stilling - men med full lønn til ansatte over 62 år, de gir et tilretteleggingstilskudd pr. arbeidstaker, de ansatte over 62 år får en ekstra sluttgodtgjørelse hvert år og holdningsarbeide blant ledere prioriteres. Dette er gode tiltak Oslo også burde forsøkt.