Annet

Allmenngjøring må bli enklere

Allmenngjøring må bli enklereNår overgangsreglene fases ut senest 1. mai neste år, vil det bli fullt lovlig å lønne arbeidere fra de nye EØS-landene med 40 kroner timen. Regjeringa har imidlertid sagt at den vil drøfte med partene i arbeidslivet å avvikle overgangsordningen allerede 1. januar 2009, skriver Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Nei til sosial dumping, uansett kontraktsstørrelse

Nei til sosial dumping, uansett kontraktsstørrelseDet offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping, og det er ingen grunn til at tro at faren for sosial dumping er mindre der kontraktsverdien er på under 1,65 millioner kroner. Det inngås en mengde kontrakter under denne verdien, og det foreligger ingen indikasjoner på at problemet med sosial duping er mindre i disse kontrakter. Tiltak for å hindre sosial dumping er derfor relevant for alle kontrakter, uavhengig av verdi. Jeg har derfor sendt fram forslag bystyret om endringer i det kommunale regelverk slik at forbud mot sosial dumping skal inn i alle kommunale kontrakter der kommunen  kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Blårussbyrådet hindrer kino- og kultursenter på Vestbanen

Ingen vil drive kinopalass, teater eller dansevirksomhet på Vestbanen i Oslo,skriver Dagens Næringsliv. Byrådsleder Erling Lae åpner i stedet for en mini-utbygging rundt et nytt hovedbibliotek. Resten av området kan bli omregulert til kommersiell virksomhet. Nå er det klart at også det store kinosenteret forsvinner av økonomiske grunner. Oslo kommunes prosjektleder for utbyggingen av området, Espen Dag Rydland, sier kino vil bli for dyrt. Han sier kommunen har hatt en omfattende dialog med kommersielle kinodrivere i Norden, samt den kommunale Oslo Kino, for å undersøke om noen vil være med på å bygge et kinokompleks med hele 20 saler i den delen av Vestbane-tomten som Oslo kommune kjøpte av staten ifjor. Uten at noen har nappet. - Det er for små marginer i kinodrift, sier Rydland.

Så enkelt er det vel ikke? Det er "små marginer" i bibliotek, sykehus og museumsvirksomhet også, men vi klarer da allikevel å få sånt på plass.

De er snille piker uten ansvar

De er snille piker uten ansvar Kvinnene er kvotert inn i styrene, men i konsernledelsene gjelder det fortsatt at menn styrer pengene og kvinnene tar seg av menneskene og omsorgen. De "myke" topplederjobbene besittes av kvinner og er i snitt 35 prosent dårligere betalt enn de mannsdominerte økonomidirektørvervene, viser en gjennomgang av Norges 50 største selskaper.

Les mer

USAs avlytting

Store deler av verdens tele- og datakommunikasjon overvåkes av hysj-organet National Security Agency i USA. Dette inkluderer også norsk internett og e-postformidling. Hva vet norske myndigheter? spør Finn Sjue og Ronald Bye.

Les mer

Oslo kommune mot sosial dumping

Det foreligger nå en statlig forskrift som forbyr sosial dumping når det offentlige kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider over kr 1,65 mill. ekskl. mva. Alle anskaffelser som det offentlige kunngjør etter 1. mars 2008, må ta høyde for de krav som stilles i den nye forskriften. Byråden har i dag i rundskriv til virksomhetene presisert hvordan forskriften skal følges opp i Oslo kommune.

Les rundskrivet

Kommuneplan for idrett på høring

Byrådet vil i løpet av høsten legge fram forslag til  "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012" for bystyret.
I disse dager er det derfor sendt på høring et utkast til "sektorplan idrett" og fellesdelen av "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012". Høringsfristen er satt til 19. mai 2008, og det er klokt å bruke denne muligheten til å påvirke planens utforming.

Les notat fra byrådet (pdf)
Les høringsutkast til fellesdelen av "Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012" (pdf)
Les høringsutkast til sektorplan idrett (pdf)

Ikke overlat boligutleie til markedet

Oslo kommune kan gjenopplive sin politikk fra 30-årene, da man bygde gode leiegårder med rommelige familieleiligheter, sørget for rimelige lån og leide ut på rimelige betingelser, skriver SVs bydelspolitikere på Sagene; Reza Rezaae og Ole Jørgen Nyhagen.

Billigere å jobbe gratis

Oslo kommune krever inn betydelige summer fra byens frivillige organisasjoner. Flere må betale mer i leie og avgifter til kommunen enn de får i støtte. Nå vil byrådet stoppe pengeinnkrevingen. Medlem i finanskomiteen Ivar Johansen (sv) vil at det offentlige rom skal være gratis. - Man sier at Oslo skal være landets billigste kommune på skatter og avgifter, og så tar man det inn igjen hos frivillige organisasjoner, sier Johansen.

Les mer

Pensjonsmidler i svartelistet selskap

Deler av Oslo kommunes pensjonspenger er investert i selskapet Unilever som anklages for giftdumping i India. SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen er sterkt kritisk til investeringen. – Kommunen må ta etiske hensyn også når det gjelder miljørelaterte spørsmål, sier Johansen.

Les mer