Annet

Bystyret inndrar fullmakter til sentralisering av IT, lønns- og regnskapsfunksjoner

"Byrådet bes innstille arbeidet med å innføre felles, sentrale IKT-tjenester og regnskaps- og lønnsfunksjoner for bydelene, inntil disse er behandlet av bystyret. Også evt. fremtidige tilsvarende saker som griper inn i bydelenes organisering, legges fram for bystyret". Dette vedtok bystyreflertallet onsdag, med stemmene fra A, SV, Venstre og RV.  Forslaget har bakgrunn fra et initiativ fra SVs Ivar Johansen i bystyrets finanskomite.

Fortsatt hemmelighold om stedsplassering av basestasjoner for mobiltelefoni

Den svenske regjering har nylig anmodet det svenske post- og teletilsynet om å offentliggjøre beliggenheten til basestasjoner for mobiltelefoni. Med dette som bakgrunn har Ivar Johansen utfordret det norske Post- og Teletilsynet på åpenhet om det samme i Norge. Men Post- og Teletilsynet ønsker ikke åpenhet om disse forhold.

Arbeidstilsynet med pålegg til kommunen

I løpet av 2007 har arbeidstilsynet vært på tilsyn i 14 av Oslos 15 bydeler. Totalt ble det etter disse tilsynene gitt 440 pålegg til bydelene. Nå har Arbeidstilsynet valgt å gi Oslo kommune sentralt tre pålegg med den begrunnelse at Oslo kommune er en virksomhet og at arbeidsgiveransvaret formelt ligger på overordnet/sentralt nivå i kommunen.

Les mer

Sykehusboligene: Aksjonærgavepakke på 100 millioner kroner

Kommers og butikk, er etterhvert kjennetegnet på den Høyre og Fr.P-styrte Oslo. Slik var det også da det borgerlige bystyreflertallet solgte 1.744 sykehusboliger til ABG Sundal Collier, for på den måte å hindre at de statlige sykehusene - og deres ansatte - skulle få disponere sårt trengte personalboliger. Men det som stadig oftere viser seg er at disse Høyregutta heller ikke er gode på å drive butikk, og sånn sett forvalter verdiene til Oslos innbyggere på en dårlig måte.

I en melding ABG Sundal Collier nå har sendt Oslo Børs ser vi igjen dokumentasjon på det: Allerede før Sundal Collier får tatt over sykehusboligene, selger de dem videre med en nettofortjeneste på 100 millioner kroner. Annet var jo heller ikke å forvente: Med åpne øyne solgte bystyreflertallet (Høyre, Fr.P, Kr.F. og Venstre) i hui og hast disse boligene betydelig under takst. Vi ser altså nå at byrådsleder Erling Lae og hans kollegaer ga aksjonærene i det private selskapet en gave på 100 millioner kroner fra Oslos innbyggere.

Les: Tjener fett på videresalg av boliger
Les en kommentar til et innlegg fra daværende byråd Tornås

Folkets forlangende

"Å være flink i forretninger er den mest fascinerende av alle kunster", innrømmet Andy Warhol i sin tid. En lignende hustavle synes i ferd med å bli spikret opp i bibliotek-Norge: For å bevise sin eksistensberettigelse overfor kulturskeptiske lokalpolitikere – og unngå ytterligere kutt i innkjøpsbudsjettene – gjør bibliotekene alt de kan for å blåse opp utlånstallene. Resultatet er at kvalitetslitteraturen kuttes, og at bibliotekenes sortiment blir til forveksling likt hyllematen i en alminnelig Narvesen-kiosk. Advarselen kommer fra Jofrid Karner Smidt, førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo i et intervju i Morgenbladet.

Les hele artikkelen

RIMI-Hagen: Har tatt ut 2 milliarder skattefritt

Stein Erik Hagen og hans familie (ja, tidligere RIMI-Hagen) har på to år tatt ut over to milliarder kroner fra sitt familieselskap, uten å betale en krone i skatt. - Skattereformen fungerer slik at de som har mye fra før, får mer. Det er klart urettferdig at de som må leve av det de skaper, blir hardt skattet, mens de som slipper å ta ut det de skaper i utbytte for å leve slipper billig, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Bedriftsøkonomisk Institutt til VG.

Les mer i VG
Les John Olav Egeland i Dagbladet: Når pappa er rik

Høyre og mangel på differensiert tenkning

Dagens Høyre er blitt som Romerkirken i høymiddelalderen: Hele livet sees fra én synsvinkel - livet som business, alt skal telles - avvik fordømmes som «nostalgiske» eller «urealistiske». Dagens Høyre er blitt et en-dimensjonalt ødeland av bokholdere som fyller byen vår med reklameforurensning for å få budsjettene til å gå opp, samtidig som de avskjærer seg høyst nødvendige skatteinntekter, skriver Bernt Hagtvet.

En bokanmeldelse

Anette Wiig Bryn: "Deichmanske bibliotek i det 21. århundre"

Utgitt på Oslo kommunes forlag, 2005, i serien Bystyremeldinger
Pris: Gratis (men vanskelig tilgjengelig)

Terningskast: 1

En utgivelse som etterlater flere spørsmål enn den gir svar, og som skjemmes av en rekke selvmotsigelser. Lesningen gir dessverre ikke grunnlag for entusiasme eller klarsyn, noe forfatteren må ta ansvar for fordi hun aldri forteller oss hvor hun vil. Det bare aner oss, - og anelsene blir bangere og bangere ettersom man leser (se: "bange anelser")

Les hele anmeldelsen hos Norsk Bibliotekforening

Utdanningsetaten: Uprofesjonelt IKT-håndtering

Det er fortsatt betydelige problemer i Osloskolen med firmaet Siemens Business Services. Og mens Forsvaret tok aksjon mot firmaet og satte kniven på strupen opptrer Byrådet og Utdanningsetaten som en svært uprofesjonell kunde. Et så uprofesonelt firma burde vært kastet på dør for lenge siden. Firmaets brev til Osloskolene i går illustrerer godt dette.

Oslo bystyre vil ha skille mellom kirke og stat

"Oslo kommune slutter seg til Gjønnesutvalgets mindretallsforslag alternativ 3 om fullt skille mellom stat og kirke."
Dette var den klare beskjeden fra flertallet i Oslo bystyre (33 representanter) når bystyret onsdag kveld behandlet Gjønnesutvalgets innstilling. Bystyreflertallet besto av SV, Fremskrittspartiet, Venstre, RV og 6 av Høyres bystyrerepresentanter.