Annet

Eivind Marienborg ....

Aktivisten Eivind Marienborg skriver på sin blogg at det nærmer seg valg:

"Derfor er jeg rundt og finner politiker-blogger. Foreløpig er det mest ungdomspolitikere som har dukket opp, for eksempel Høyres Torbjørn Røe Isaksen, SVs Audun Lysbakken og Ivar Johansen, og RUs Mimir.

Det er interessant å se hvordan de velger saker, hva de skriver om dem, og ikke minst hva de ikke skriver om dem. Hvordan Tørbjørn skriver mer om arbeidsplasser og verdiskapning, Audun skriver om kollektivtrafikk og rettigheter for vanskeligstilte, og Mimir skriver om opprør, miljøvern og sånne ting.

Jeg kjenner at det kribler litt i valg-foten når det nå nærmer seg sommer og valg-høst. Jeg gleder meg til å se hvilke saker som kommer opp, hvilke som blir viktige for folk, og ikke minst, hvem som får styre våre hundrevis av kommuner.

De tre bloggene ligger alle i RSS-lista mi (Mimir sin RSS ligger her, selv om han ikke reklamerer for den). Det blir en god sommer :)"

jaja, så er jeg blitt ungdomspolitiker......

Undervisningsbygg: Lae ba Horntvedt gå

«Grete Horntvedt har meddelt at hun stiller sin plass til disposisjon» var ordlyden i pressemeldingen da byutviklingsbyråden overraskende fratrådte stillingen i går. Bystyret ble informert om den dramatiske avgangen da byrådsleder Erling Lae åpnet budsjettmøtet i Rådhuset klokken 12.

SV var først ute av de politiske partiene med å kreve Horns avgang og SVs bystyreveteran Ivar Johansen mener byrådsleder Lae nå har opptrådt ryddig.

– Lae nå har gjort det eneste ryddige når både Horntvedt og Horn nå forlater sine posisjoner. Johansen mener imidlertid at også «superbyråd» Torger Ødegaard bør svare for seg i denne saken fordi han hadde ansvaret for Undervisningsbygg fram til 2005.– Vi har masse å spørre Ødegaard om. Hva har han gjort for å rydde opp mens han var ansvarlig sier SVs Ivar Johansen til Dagsavisen.

Les mer

Salg og festeavgiftsregulering av kommunale boligfestetomter - Opphevelse av soneprisvedtakene

SV mener at vedtakene om sonepris for Oslos kommunes boligfestetomter har hatt en viktig funksjon i byens boligmarked. En politisk bestemt kvadratmeterpris er blitt lagt til grunn i stedet for markedsverdien. Dette har utgjort grunnlaget for beregning av festeavgifter og pris ved salg av boligfestetomter, og har eksistert ved siden av statlige prisreguleringer, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet opphevelse av sonepris ved salg kommunens boligfestetomter.

Anke over vedtak fattet av Søndre Nordstrand bydelsutvalg i BU-sak 05/574 – Budsjettjustering

H, Fr.P og Kr.F. ønsker nå å vedta bydelsdirektørens kuttforslag her i bystyret. Jeg kan ikke se at bystyret sitter med kompetanse til å bedømme om det er klokt å kutte fritidsklubbenes rammer med 1 million kroner, i Benjamin Hermansens bydel. Ja, bydelsutvalget har vel egentlig med store bokstaver sagt at det er særs uklokt å bygge ned barne- og ungdomsarbeidet i denne svært unge bydelen. Derfor er SV og As forslag om at BU skal få se på saken på ny et logisk og klokt forslag til vedtak, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet anke på bydel Søndre Nordstrands budsjettbehandling.

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) om tillegg til kommunens anbudsregler slik at firmaer som utfører arbeid for Oslo kommune ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arb.vilkår som er dårligere enn norsk tariffavt. for samme bransje

Sosial duping dreier seg om å stjele fra fellesskapet. Dette er å undergrave fellesskapsløsninger, som er helt grunnleggende forutsetninger for et velferdssamfunn. Det er viktig at vi organiserer storsamfunnet slik at vi ikke undergraver de seriøse arbeidsgivere – som er i stort flertall - ved å gi konkurransefortrinn til de som driver med sosial dumping eller svart arbeid, sa Ivar Johansen bl.a. bystyret behandlet spørsmålet firmaer som utfører arbeid for Oslo kommune ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje.


Kommunalt politi: Skomaker bli ved din lest

Oslo bystyre må avvise byrådets forslag om et kommunalt ordenspoliti. Kommunens fremste oppgave i denne sammenheng er dels er å styrke behandlingsapparatet overfor barn og ungdom og dels å styrke de mange voldsforebyggende tiltak i kommunal og privat regi. Politiarbeid krever betydelig spisskompetanse, som jeg nok tror politimester Anstein Gjengedal har bedre forutsetninger for å takle enn politimester Erling Lae, skriver SVs bystyremedlem Ivar Johansen, bl.a. i denne artikkelen.


Tveten gård skal sikres

Det er bra når Venstre nå har snudd, og endelig ønsker at kommunen skal kjøpe Tveten gård. Det er særs viktig for bydel Alna og Groruddalen å sikre dette viktige kultur- og møtestedet. Når Venstre nå også er på plass er det flertall i Oslo bystyre for kjøp av Tveten Gård. SV vil sikre et flertallsvedtak for dette senest 8. desember, ved behandling av budsjettet for 2005, skriver SVs Ivar Johansen i Akers Avis.

Eie eller leie?

Høyrepolitikerne selger unna kommunal eiendom, men Oslo Høyre mener det er lukurativ selv å eie sine lokaler - Høyres Hus AS. Hvordan kan det ha seg at de økonomiske lønnsomhetsbetraktninger er annerledes for Oslo Høyre enn for Oslo kommune? spør Ivar Johansen i Aftenposten.


Fantasifullt fra KrF om personalboliger

- Det blir vel fantasifullt når den tidligere byråd legger ansvaret på SV – og at det ikke var hennes egen klønete opptreden som byråd – som førte til at staten overtok alle sykehusboligene uten en krone i kompensasjon til Oslo kommune, skriver Ivar Johansen i et tilsvar til Ann Kathrine Tornås.
 

I etterpåklokskapens lys…

Det er klok politikk å låne penger til for eksempel å bygge omsorgsboliger, sykehjem, kjøpe T-banevogner og ruste opp skolene. Som i privatøkonomien er dette utgifter til inntekts ervervelse, skriver Ivar Johansen i denne artikkelen i Akers Avis.