Annet

Selger tomta til Oslo Vei

Oslo kommune selger Østre Aker vei 60 for så å leie den tilbake igjen. Målet er å tjene penger. SV mener kommunen kaster penger ut av vinduet. Ap frykter salget vanskeliggjør utviklingen av Groruddalen. - På sikt blir dette dyrere for kommunen, sier SVs Ivar Johansen til Akers Avis. - Når en kommunal bedrift har behov for tomta er det ulogisk at vi skal selge den, for så å leie den tilbake.

Les mer

Byrådets manglende økonomistyring .....

Det borgerlige byrådet har avgitt sin årsberetning for år 2001, og den viser sviktende økonomistyring. Ivar Johansen har derfor bedt finansbyråden besvare nedenstående spørsmål til bystyrets finanskomite:
"I byrådets årsberetning for år 2000 leser jeg på side 19 at virksomhetenes merforbruk på den ordinære driften i 2000 var på 380,6 millioner. Tilsvarende tall for foregående år, 1999, opplyses i årsberetningen for 1999 (side 18 i den trykte beretningen) til å være 364 millioner.

Ved behandlingen av årsberetningen for 1999 uttalte en enstemmig finanskomite: "Komiteen viser til at noen virksomheter har til dels store budsjettoverskridelser og at det er behov for nøye budsjettering og streng oppfølging. Komiteen forutsetter at byrådet iverksetter tiltak for å bedre økonomistyringen".

På tross av dette økte  virksomhetenes merforbruk i fjor.
Av dette er det naturlig å slutte at byrådet i fjor ikke iverksatte tilstrekkelig tiltak for å bedre økonomistyringen.

Byrådet bes derfor:

1. Gi finanskomiteen en gjennomgang av årsaken til at en ikke lyktes i å iverksette tilstrekkelige tiltak for å bedre økonomistyringen

2. Gi finanskomiteen en gjennomgang av hvilke ytterligere tiltak byrådet nå setter i verk for 2001."

Bydel Hellerud: Et løfte er et løfte

Skal en bydel kunne stole på helt klare forsikringer fra Rådhuset om at de skal få full dekning for de kostnader bydelen ble påført i den helt akutte krisesituasjon rundt Romeriksporten? Hadde bydel Hellerud grunn til å stole på daværende byråd Erling Lae når byråden på spørsmål fra SV’s Kari Pahle helt entydig fra bystyrets talerstol 28. januar 1998 sa at bydel Hellerud avgjort ikke skal ha utgifter på dette, og at bydelen skal få dekket sine ugifter? Hvis ikke et borgerlig byråd kan praktisere at et ord er et ord. Et løfte er et løfte. Ja, da får bystyrets flertall rydde opp, sa SV's Ivar Johansen i bystyret, og fikk flertallet med seg på at bydel Hellerud skulle få sin resterende million.

Fete politikertillegg

Poltikerne bevilger seg tre ganger så høy lønnsvekst som andre! Samtidig klager politikerne - rettmessig - over lønnsveksten blant lederne i det private næringsliv. I perioden 1995 - 1998 økte statsministerens lønnn med 67 prosent. Stortingsrepresentantenes lønn økte med 33 prosent i samme tidsrom. Parellelt økte industriarbeiderlønnen med 14 prosent, og lønnen til ansatte i skoleverket økte med i gjennomsnitt 13,5 prosent.

I Oslo skjer det samme: fra 31. des. 1999 til til oktober i år 2000 økte lønna til ordføreren og byrådslederen med hele 235.000 kr. ! En lønnsøkning som alene er høyere enn normal årslønn for mange helse- og omsorgsarbeidere i Oslo.

Skattenivået ...

Vi har i det siste hørt mye om at skatte- og avgiftsnivået er så høyt i Norge. Internasjonal statistikk tilbakeviser myten om at skatte- og avgiftsnivået i Norge er høyere enn i våre   naboland. OECD har laget statistikk som sammenligner skatte- og avgiftsnivået i landene i den rike del av verden. Tallene viser at nordmenn betaler vesentlig mindre skatt i forhold til Bruttonasjonalproduktet (BNP) enn svensker, dansker og finner.

Les mer

Kamelslukeren Bondevik

Snakk om kamelsluking: Før valget i 1997 sa Kjell Magne Bondevik at Frp som støttespiller for en Høyre, KrF og Venstre-regjering var umulig for KrF.

«Noen mener at vi burde satse på Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. (...) Det vil ikke være styringsdyktig. Det eneste som kan hindre dette, er å gjøre seg avhengig av Fremskrittspartiet. Da må vi basere oss på det liberalistiske ytterste høyre i norskpolitikk. Dette er umulig for Kristelig Folkeparti. Da svikter vi vårt ansvar i arbeidet for de svaktstilte, i u-hjelpen, i alkoholpolitikken og i kampen for en bedre økonomisk utjevning.»

Les mer

Mot Høyres stemmer ……

I disse tider hvor Høyre klatrer oppover på meningsmålingene kan det være verdt å minne litt om Høyres historie. Se litt på hva  Høyre har bidratt med når Stortinget sakte men sikkert har bygd opp demokratiet og velferdsstaten. Partiet som stemte imot innføring av allminnelig stemmerett, mot innføring av 8-timers arbeidsdag, arbeidsløshetstrygd og skolefritidsordningen.

Stortingspolitikernes frynsegoder

Gratis innenlandsreiser, en unikt god pensjonsordning og leiefrie pendlerboliger er bare en smakebit på hva stortingspolitikerne nyter godt av. Hvorfor skal stortingsrepresentanter ha en annen levestandardutvikling og frysegoder som den vanlige velger aldri kan komme i nærheten av?

Les mer

Grådighetskulturen

"Det kan synes som om kampen mot grådighetskulturen er en tapt sak. Det virker nesten som en annen og uskyldigere tid at en statsminister nedsatte en hel verdikommisjon for å få bukt med den. Og så var det bare noen år siden, og statsministeren het den gangen som nå, Kjell Magne Bondevik. Ledernes grådighet blir neppe tema i årets nyttårstale. Men selv om vi ser ut til å ha blitt fartsblinde og villig til å godta det meste, er det fortsatt ikke uproblematisk at forskjellene øker så dramatisk som de har gjort de senere årene. I fjor økte for eksempel topplønningene i finansnæringen med 25 prosent. Da er det ikke lett å mane de ansatte til moderasjon.

Smitteeffekten gjelder ikke bare toppledere imellom - andre grupper ser også at egoisme og grådighet lønner seg mer enn solidaritet med lavere lønnsgrupper. På kort sikt.  Toppsjefenes manglende magemål avslører at de ikke lenger ser på seg selv som ledere, men som leiesoldater. Når de attpåtil blir utstyrt med eventyrlige fallskjermer etter å ha bommet fatalt på målet, er ansvaret fullstendig pulverisert. Da er det heller spørsmål om vi har de lederne vi fortjener," skriver VG bl.a. på lederplass.

Les mer

Skjemaveldet ....

For å sette opp et skilt på Høybråten fikk Normisjon Høybråten beskjed om at de måtte sende: tegning og kart, søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel til 10 naboer, gjenpart av nabovarsel til plan- og bygningsetaten, søknad om ansvarsrett, søknad om lokal godkjenning av foretak, kontrollplan for prosjektering, kontrollplan for utførelse og kontrollerklæring. Høres usannsynlig ut? Ja. En sann historie? Ja. SVs Ivar Johansen har bedt byrådet forenkle papirmølla.

Les mer

Munchmuseet til Vestbanen?

Det borgerlige byrådet har foreslått å flytte Munchmuseet til Vestbanen. "Byrådets forslag om å flytte Munch-museet til Vestbanen er fremmet uten at grunnlaget for en slik flytting er utredet. Det kan synes som vi står overfor en type politisk styrt byutviklingsstrategi som forholder seg mer til medieutspill enn til fagkompetanse og økonomiske realiteter. Visjoner og planer spilles ut i mediene av en politisk myndighet. Det kan gi inntrykk av at handlekraften og det politiske motet er upåklagelig. I praksis fungerer det som en slags dekkoperasjon. Flytting av et museum flytter fokus fra dårlig driftsledelse og økonomi for byens kunstsamlinger. Det kan gi inntrykk av at det er lokalisering som er problemet og løsningen, ikke sulteftring og byråkratisering i museenes hverdag, eller det faktum at byen har manglet en handlekraftig kulturadministrasjon de siste tiåret, skriver Peter Butenschøn.

Les mer