Annet

Kamelslukeren Bondevik

Snakk om kamelsluking: Før valget i 1997 sa Kjell Magne Bondevik at Frp som støttespiller for en Høyre, KrF og Venstre-regjering var umulig for KrF.

«Noen mener at vi burde satse på Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. (...) Det vil ikke være styringsdyktig. Det eneste som kan hindre dette, er å gjøre seg avhengig av Fremskrittspartiet. Da må vi basere oss på det liberalistiske ytterste høyre i norskpolitikk. Dette er umulig for Kristelig Folkeparti. Da svikter vi vårt ansvar i arbeidet for de svaktstilte, i u-hjelpen, i alkoholpolitikken og i kampen for en bedre økonomisk utjevning.»

Les mer

Mot Høyres stemmer ……

I disse tider hvor Høyre klatrer oppover på meningsmålingene kan det være verdt å minne litt om Høyres historie. Se litt på hva  Høyre har bidratt med når Stortinget sakte men sikkert har bygd opp demokratiet og velferdsstaten. Partiet som stemte imot innføring av allminnelig stemmerett, mot innføring av 8-timers arbeidsdag, arbeidsløshetstrygd og skolefritidsordningen.

Stortingspolitikernes frynsegoder

Gratis innenlandsreiser, en unikt god pensjonsordning og leiefrie pendlerboliger er bare en smakebit på hva stortingspolitikerne nyter godt av. Hvorfor skal stortingsrepresentanter ha en annen levestandardutvikling og frysegoder som den vanlige velger aldri kan komme i nærheten av?

Les mer

Grådighetskulturen

"Det kan synes som om kampen mot grådighetskulturen er en tapt sak. Det virker nesten som en annen og uskyldigere tid at en statsminister nedsatte en hel verdikommisjon for å få bukt med den. Og så var det bare noen år siden, og statsministeren het den gangen som nå, Kjell Magne Bondevik. Ledernes grådighet blir neppe tema i årets nyttårstale. Men selv om vi ser ut til å ha blitt fartsblinde og villig til å godta det meste, er det fortsatt ikke uproblematisk at forskjellene øker så dramatisk som de har gjort de senere årene. I fjor økte for eksempel topplønningene i finansnæringen med 25 prosent. Da er det ikke lett å mane de ansatte til moderasjon.

Smitteeffekten gjelder ikke bare toppledere imellom - andre grupper ser også at egoisme og grådighet lønner seg mer enn solidaritet med lavere lønnsgrupper. På kort sikt.  Toppsjefenes manglende magemål avslører at de ikke lenger ser på seg selv som ledere, men som leiesoldater. Når de attpåtil blir utstyrt med eventyrlige fallskjermer etter å ha bommet fatalt på målet, er ansvaret fullstendig pulverisert. Da er det heller spørsmål om vi har de lederne vi fortjener," skriver VG bl.a. på lederplass.

Les mer

Skjemaveldet ....

For å sette opp et skilt på Høybråten fikk Normisjon Høybråten beskjed om at de måtte sende: tegning og kart, søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel til 10 naboer, gjenpart av nabovarsel til plan- og bygningsetaten, søknad om ansvarsrett, søknad om lokal godkjenning av foretak, kontrollplan for prosjektering, kontrollplan for utførelse og kontrollerklæring. Høres usannsynlig ut? Ja. En sann historie? Ja. SVs Ivar Johansen har bedt byrådet forenkle papirmølla.

Les mer

Munchmuseet til Vestbanen?

Det borgerlige byrådet har foreslått å flytte Munchmuseet til Vestbanen. "Byrådets forslag om å flytte Munch-museet til Vestbanen er fremmet uten at grunnlaget for en slik flytting er utredet. Det kan synes som vi står overfor en type politisk styrt byutviklingsstrategi som forholder seg mer til medieutspill enn til fagkompetanse og økonomiske realiteter. Visjoner og planer spilles ut i mediene av en politisk myndighet. Det kan gi inntrykk av at handlekraften og det politiske motet er upåklagelig. I praksis fungerer det som en slags dekkoperasjon. Flytting av et museum flytter fokus fra dårlig driftsledelse og økonomi for byens kunstsamlinger. Det kan gi inntrykk av at det er lokalisering som er problemet og løsningen, ikke sulteftring og byråkratisering i museenes hverdag, eller det faktum at byen har manglet en handlekraftig kulturadministrasjon de siste tiåret, skriver Peter Butenschøn.

Les mer

Kjøpesentrene som offentlige markedsplasser

Byens kjøpesentra framstår i dag som offentlige markedsplasser. De har på mange måter overtatt de offentlige torvplassers tradisjonelle funksjoner. På samme måte som torvet, er kjøpesenteret ikke bare et sted å handle. Det har også en sosial funksjon som møteplass. Det må være en sentral oppgave for kommunen å sikre tilgjengelige offentlige arenaer hvor byens organisasjons- og samfunnsliv, folkevalgte og byens innbyggere kan møtes i meningsbrytninger og dialog om nærmiljøets utvikling og aktuelle samfunnsspørsmål. Ikke minst i en til med redusert valgdeltakelse og samfunnsmessig engasjement er dette viktig.

Jeg har merket meg at byens kjøpesentra i de senere år ikke har vist tilstrekkelig forståelse for kjøpesentrenes samfunnsmessige ansvar. Politiske partier og interesseorganisasjoner er blitt stengt ute fra flere av sentrene, og dermed blitt avskåret fra muligheten til å møte byens innbyggere på denne arena. skriver SV's bystyremedlem Ivar Johansen i et forslag han har framsendt til behandling i Oslo bystyre.

Han foreslår at byrådet går i dialog med byens handelsstand og sentereiere for å åpne kjøpesentrene som treffsted mellom organisasjoner, partier etc. og byens innbyggere. 

Ville sparke syk sykepleier

Oslo kommune truet en kvinnelig sykepleier med oppsigelse fordi hun har hatt to epileptiske anfall på jobb. - Jeg har aldri vært borti en mer grotesk sak, sier Eva H. Johnsen i Norsk Epilepsiforbund. Ivar Johansen ber Byrådet gi en skriftlig redegjørelse til finanskomiteen for hvordan saken er håndtert i bydelen. Byrådet bes også om å gi finanskomiteen en særskilt gjennomgang om hvordan fullmakter er  i kommunens virksomheter hva gjelder tjenestepåtale/oppsigelse m.v. Har ethvert tjenestested (uansett størrelse og egen fagkompetanse) fullmakt til å agere i slike saker, eller stilles det krav om at etatens/bydelens toppledelse involveres som en del av kvalitetssikringen for at saken blir håndtert i henhold til gjeldende lover og avtaleverk?

Les om saken

Nei til kommunalt ordenspoliti

Byrådet i Oslo foreslår at det i Oslo startes et forsøk med kommunalt ordenspoliti.
Oslo kommune bør konsentrere sin innsats på den type virksomhet den kan og har arbeidet med i mange år: sosiale og kulturelle tiltak og tilbud til de forskjellige gruppene som utgjør byens befolkning. Og så la Staten fortsatt ha monopol på det offentliges bruk av fysisk makt, skriver Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV, i en kronikk.

Tjuvholmen: Ingen gave til Oslo by

¨"Under finanskomiteens behandling av saken er SV vært opptatt av det som framstilles som ”gaven til Oslo by”; tårnet, museet og det offentlige byrom og park. Slik byrådssaken framstår kan det se ut som om kjøperne her gir en gave til Oslo by. Slik er det jo slett ikke. De 430 millionene er en del av kjøpesummen, og skulle det være noen som gir en gave i  denne sammenheng må det være kommunen selv, representert ved Havnevesenet. Det er altså en gave fra Oslo by til  Oslo by.  For at dette ikke skal framstå som om Selvaag-gruppen og Aspelin Ramm-gruppen gir en gave til kommunen har vi  foreslått at dette begrep utgår av kjøpsavtalen. En enstemmig finanskomite har støttet dette,"sa Ivar Johansen bl.a. under bystyrebehandlingen.

B-bylivet går sin gang

20 % oppslutning, og en framgang på 7,2 prosent er et fantastisk valgresultat. Det viser at byens innbyggere setter pris på SVs klare profil for et grønt og rettferdig Oslo. "Mer igjen for pengene" var Oslo Høyres valgparole, og mange av oss sa spøkefullt at Høyre hadde i tankene de hemmelige finansieringskildene som pøste på med millioner til helsides annonser dag etter dag under valgkampen. - Med en gruppe på 12 bystyrerepresentanter har SV en bra posisjon til å sloss mot den by Høyre og Fremskrittspartiet vil skape, hvor verdiskapning måles gjennom Excel-regneark og kassaapparatet, sier SVs Ivar Johansen. Solidaritet og omsorg er noe annet. Fra første dag vil Venstre og Kristelig Folkeparti bli fulgt som en klegg på hvorvidt de vil stå ved alle løfter gitt før valget. I såfall er det f.eks. flertall for å sikre nasjonalt eierskap av Hafslund (Kr.F.) eller gjenopprette Kjelsås-trikken (Venstre). På valgdagen fikk vi rapporten om at andel personer som lever under fattigdomgrensen øker i Oslo, og et borgerlig bystyreflertall skal bli møtt med et konstant fokus og press på tiltak som hjelper de som har det aller vanskeligst i denne byen.