Annet

Direktevalg bra for lokaldemokratiet i Oslo

Forsøket med bydelsvalg i Oslo har vært delvis vellykket. Det er konklusjonen i NIBR-forskeren Jan Erling Klausens ferske doktoravhandling om lokaldemokratiet i Oslo.Ønsket var å vitalisere lokaldemokratiet i bydelene. – De gode effektene man var ute etter, har slått til, om enn i begrenset omfang. De direkte valgene har gjort bydelspolitikerne mer synlige. Likevel er det lite som tyder på at innbyggerne i bydelene Bøler, Røa, Sagene-Torshov og Stovner så langt er blitt mer politisk engasjerte enn i resten av hovedstaden.

- Oppslutningen om bydelsvalgene har ligget 5-9 prosent under oppslutningen om kommunevalget, og den gikk til og med ned fra 1995 til 1999. Men mens valgdeltakelsen gikk ned i resten av byen fra 1999 til 2003, gikk den opp i de fire forsøksbydelene. Kanskje betyr dette at begeistringen for bydelsdemokratiet er i ferd med å forplante seg nedover, spekulerer Klausen.

Les mer i bladet Uniforum

Forbrukersamvirkets egenart under press

Fram til 1970-tallet fungerte Forbrukersamvirket som en moderniseringsagent i det sosialdemokratiske Norge. På 1990-tallet søkte det å definere sin rolle som en interesseorganisasjon for den mer individualiserte forbruker. Utviklingen har satt samvirkets egenart under press, hevdes det i ny rapport fra Institutt for Samfunnsforskning.

Les mer

Krl-faget bør erstattes av et felles livssyns-, etikk og verdifag

FNs menneskerettighetskomite har slått fast at fritaksordningen for KRL-faget er i strid med foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse. På denne bakgrunn fremmer SV`s bystyrerepresentanter Kari Pahle, Ivar Johansen og Reza Rezaee et privat forslag til Oslo bystyre om et forsøksprosjekt hvor faget omgjøres til et felles livssyns-, etikk og verdifag.

SV la grunnlaget for sykehjem og skoleopprustning

SV i byråd var kanskje for ansvarlig i å rydde opp i det konkursbo Høyre etterlot seg: et akkumulert underskudd på 3,7 milliarder. Og det er derfor riktig at vi nok derfor ikke kom langt nok på områder som psykiatri, kollektivtrafikk og sykehjem. Men konsekvensen av at SV overleverte til Høyre en gjeldfri kommune var også at dette la det økonomiske grunnlaget for at et enstemmig bystyre kunne starte opprustningen av så vel kollektivtrafikk som omsorgssektoren, skriver Ivar Johansen.

Tomme ord eller hard valuta?

Bare ett av Norges hundre største selskaper, Varnergruppen, rapporterer tilfredsstillende om hva de gjør for å sikre at underleverandørene deres lever opp til krav om arbeidstakerrettigheter og andre former for såkalt sosialt ansvar. Er bedriftenes etikk noe mer enn luftige løfter?

– Vi antar at det er en sammenheng mellom hvordan selskapene rapporterer og hva de gjør i praksis, sier Maria Gjølberg, forsker på ProSus ved Senter for Utvikling og Miljø. Hun og kollega Janka Jelstad står bak den ferske rapporten "Bærekraftsrapportering – En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter. "De har gått i gjennom årsrapporter for 2003 og andre tilleggsrapporter fra de største norske selskapene regnet etter omsetning. Bedriftenes rapportering på områder som miljø og sosialt ansvar er rangert på en skala fra ikke nevnt til svært tilfredsstillende omtalt.

Les selve rapporten

Biblioteksmeldingen: Er dette godt nok?

Byrådet har lagt fram sin biblioteksmelding. Det heter bl.a. i meldingen: "Deichmanske bibliotek skal være en grunnsten innenfor kommunens folkeopplysningsarbeid. Hovedbiblioteket og bibliotekfilialene skal være viktige kultur- og informasjonssentre også i fremtiden. Dette innebærer fortsatt videreutvikling og styrking av bibliotektjenestene i Oslo, planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen og fortsatt bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, ikke minst som en av virksomhetene i den nye Kultur- og idrettsetaten."

Dette er honnørord som ikke gjenspeiles når det samme byrådet legger fram sine budsjettforslag, sier Bibliotekarforbundet på sine nettsider.

 

Lønnshopp for oslopolitikere

Politikerne i Oslo kan neste år få lønnsøkning som er tre ganger større enn de kommuneansatte fikk i år. SVs medlem i Finanskomiteen i Oslo, Ivar Johansen, mener politikerne ikke bør få mer enn de ansatte. - Jeg ønsker at heltidsfolkevalgte skal kobles til det kommunale lønnsregulativ på konkrete lønnstrinn, og følge de lønnsøkninger som andre kommunalt ansatte på de trinnene har, sier Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les mer

Ulovlige gebyrer: Byrådet krøp til korset

Siden 1984 har Oslo kommune ulovlig trukket et gebyr for å foreta lønnstrekk fra ansatte. Samme dag som forslaget fra SV Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen om å avvikle gebyret sto på bystyrets kart valgte byrådet å krype til korset, ved selv å vedta at gebyret skal avvikles. - Det var en klok beslutning. Nå gjenstår å drøfte hvordan kommunen skal rydde opp i forhold til de ansatte som urettmessig er trukket for disse beløpene, sier SVs Ivar Johansen.
Aftenpostens støtter på lederplass at her må det skje en tilbakebetaling.

Les Aftenpostens lederartikkel

Oslos IKT-strategi: Irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse?

Oslo kommune, ved byrådet, har revidert sin IKT-strategi for perioden 2002 - 2006.

"Slik jeg ser det er IT-strategien til Oslo irrelevant i forhold til demokrati og deltakelse. F.eks. å snakke om Oslo som den digitale kommunen er like irrelevant som å snakke om bøker med det latinske alfabet! Selvfølgelig er IT digital. Dette handler om deltakelse og demokrati. Hensikten må være å bygge bro over digitale skiller og bygge ned digitale barrièrer. En hyggelig bieffekt er at man oppnår gevinst, kvalitetsheving, økt servicegrad, og økt tilgjengelighet eller mer effektiv tidsbruk - som strategien omtaler. Dette er ikke fulgt opp av kommuneadministrasjonen hvor de bruker Microsoft som ekskluderer brukere, og påfører skattebetalerne betydelig med ekstra kostnader," skriver Knut Yrvin i en kommentar.

Oslo kommune tjener fett på kraft

Oslo kommune får rekordstort aksjeutbytte fra energiselskapene etter overskuddene i fjor. Til sammen tar kommunen ut 580 millioner kroner fra E-CO Energi, Hafslund og Viken Fjernvarme. E-CO bidrar alene med 400 millioner kroner. Dette er inntekter kommunen allerede har budsjettert med i år, sier finansbyråd André Støylen. Og det er ikke lenge siden den samme Høyre-byråd prinsipielt mente at Oslo kommune burde kvitter seg med energiselskapsaksjene.

Les NRK Østlandssendingen

Innskrenket syn på bibliotek

Byrådet i Oslo har lagt fram et forslag til bibliotekpolitikk som verken tar inn over seg medierevolusjonen eller det flerkulturelle samfunnets utfordringer. Derfor blir det en bibliotekpolitikk som mer hører hjemme på 1950-tallet enn i 2005. Hva er et moderne folkebiblioteks rolle? Skal biblioteket være en distribusjonskanal for bøker eller en institusjon som sikrer borgerne lik tilgang til kunnskap og kulturelle opplevelser, uavhengig av lagringsmedium? Forslaget til bibliotekmelding fra byrådet i Oslo aktualiserer spørsmålene, skriver Ragnar Audunson, Frode Bakken og Ingeborg Rygh Hjorten i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken